PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 264 Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki | 93--108
Tytuł artykułu

Foresight znormalizowanych systemów zarządzania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Foresight Studies in the Field of Quality, Environemntal and Safety Management Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka podjęta w artykule dotyczy możliwości wykorzystania badań typu foresight w procesie kształtowania przyszłości badań nad znormalizowanymi systemami zarządzania. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonego przeglądu literatury, którego celem było wskazanie kierunków doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania. Następnie omówiono badania typu foresight jako potencjalne narzędzie, którego zastosowanie umożliwiłoby określenie przyszłości badań nad systemami zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bhp.(abstrakt oryginalny)
EN
The main subject of the article refers to the use of foresight studies in the process of shaping the future of research on standardized management systems. The article presents the results of a literature review which aimed to indicate the directions of improvement of standardized management systems. Then, foresight studies are discussed as a potential tool that can enable future studies to determine the quality management systems, environmental management and safety management.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Allander A., Successful certification of an environmental product declaration for an ABB Product, \"Corporate Environmental Strategy\" 2001, vol. 8, no. 2, s. 133-141.
 • Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight. Praca badawcza zrealizowana na zlecenie MNiSW na podstawie umowy nr 118/DS./2010 zawartej w dniu 30.07.2010, Politechnika Białostocka, Białystok 2010 (Raport dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl).
 • Bou-Llusar J.C., Escrig-Tena A.B., Roca-Puig V ., Beltrán-Martín I., An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model, \"Journal of Operations Management\" 2009, vol. 27, no. 1, s. 1-22.
 • Donnelly K. i in., Eco-design implemented through a product-based environmental management system, \"Journal of Cleaner Production\" 2006, vol. 14, no. 15-16, s. 1357-1367.
 • Figarski M.J., System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji, \"Przegląd Organizacji\" 2007, nr 2.
 • Flynn B.B., Flynn E.J., Synergies between supply chain management and quality management: emerging implications, \"International Journal of Production Research\" 2005, vol. 43, no. 16, s. 3421- -3436.
 • Foster S.T., Towards an understanding of supply chain quality management, \"Journal of Operations Management\" 2008, vol. 26, no. 4, s. 461-467.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Haffer R., Karaszewski R., Urbaniak M., 11th World Congress for Total Quality Management, \"Problemy Jakości\" 2007, nr 2.
 • Hale A.R., Glendon A.I., Individual Behaviors in the Control Danger, Elsevier, Amsterdam 1987.
 • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Hollnagel E., Woods D., Cognitive systems engineering: New wine in new bottles, \"International Journal of Human-Computer Studies\" 1999, vol. 51(2), s. 339-356.
 • Kaleta A., Moszkowicz K., Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Projekt badawczy, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2006.
 • Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń 2006.
 • Kaynak H., The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance, \"Journal of Operations Management\" 2003, vol. 21, no. 4, s. 405-435.
 • Kaynak H., Hartley J.L., A replication and extension of quality management into the supply chain, \"Journal of Operations Management\" 2005, vol. 26, no. 4.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Meulen B. van der, The impact of foresight on environmental science and technology policy in the Netherlands, \"Futures\" 1999, no. 31, s. 8.
 • Nowosielski S., Stare nowe koncepcje, Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, www.wiedza.info.pl (10.05.2011).
 • Ollivere G., Palmen L., Guth M., Foresight strategy and actions to assist regions of traditional industry towards a more knowledge-based community, The Upgrade Blueprint, European Commission, Belgium, 2004.
 • Peters T., Waterman R.H., In Search of Excellence, Warner Books Editions, New York 1984.
 • Pike J., Barnes R., TQM in Action, Chapman & Hall, London 1996.
 • Popper R., Keenan M., Miles I., Butter M., Fuenta G. S., Global Foresight Outlook 2007, The European Foresight Monitoring Network, 2007.
 • Rao S., Safety culture and accident analysis - A socio-management approach based on organizational safety social capital, \"Journal of Hazardous Materials\" 2007, vol. 142, no. 3, s. 730-740.
 • Rasmussen J., Skills, rules and knowledge: signals, signs and symbols and other distinctions in human performance models, \"IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics\" 1983, vol. 13(3), s. 257-266.
 • Rasmussen J., Risk management in a dynamic society: a modeling problem, \"Safety Science\" 1997, vol. 27, no. 2-3, s. 183-213.
 • Rogut A., Piasecki B., Podręcznik ewaluatora projektów foresight, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
 • Saurin T.A., Formoso C.T., Cambraia F.B., An analysis of construction safety best practices from a cognitive systems engineering perspective, \"Safety Science\" 2008, vol. 46, no. 8, s. 1169-1183.
 • Schaeffer R.T., Lamm R.P., Sociology, Tata McGraw-Hill, New Delhi 1999, s. 611.
 • Schupp B., Hale A., Pasman H., Lemkovitz S., Goossens L., Design support for the systematic integration of risk reduction into early chemical process design, \"Safety Science\" 2006, vol. 44, no. 1, s. 37-54.
 • Terziovski M., Samson D., Dow D., The business value of quality management systems certification Evidence from Australia and New Zealand, \"Journal of Operations Management\" 1997, vol. 15, no. 1, s. 1-18.
 • Thomas D.J., Griffin P.M., Coordinated supply chain management, \"European Journals of Operational Research\" 1996, vol. 94, s. 1-15.
 • Toft Y., Howard P., Jorgensen D., Changing paradigms for professional engineering practice towards safe design - an Australian perspective, \"Safety Science\" 2003, vol. 41, no. 2-3, s. 263-276.
 • Vloeberghs D., Bellens J., ISO 9000 in Belgium: Experience of Belgian Quality Managers and HRM, \"European Management Journal\" 1996, vol. 14, no. 2, s. 207-211.
 • Wypadki przy pracy w 2011 r. Monitoring rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Zackrisson M., Environmental aspects when manufacturing products mainly out of metals and/or polymers, \"Journal of Cleaner Production\" 2005, vol. 13, no. 1, s. 43-49.
 • Zackrisson M., Enroth M., Wiking A., Environmental management systems - paper tiger or powerful tool. IVF Research Publication 00828, Molndal 2000.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Trocki M., Aktywność badawcza doktorantów i habilitantów polskich ośrodków akademickich, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Zymonik Z., Wąsińska A., Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu w procesie projektowania, \"Problemy Jakości\" 2008, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.