PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 369--392
Tytuł artykułu

Przenoszenie modułów łańcucha wartości a konkurencyjność przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Value Chain Module Relocation and Company Competitveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z przemian wywołanych przez globalizację jest zmiana sposobu konfigurowania przez przedsiębiorstwa ich łańcuchów wartości. Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje delokalizację modułów łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Delokalizacja jest rozumiana jako proces przenoszenia części lub całości zadań realizowanych przez dany podmiot gospodarczy do innego podmiotu działającego w tym samym kraju bądź za granicą, który jest lub nie jest powiązany własnościowo z przedsiębiorstwem oddelegowującym moduł. W artykule zagadnienie to jest analizowane z perspektywy konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Celem jest omówienie schematu analitycznego, który stanowi próbę wyjaśnienia mechanizmu wpływu delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wpływ ten jest analizowany z perspektywy czynników oddziałujących na przyjęte wymiary konkurencyjności firmy (potencjał konkurencyjny, strategia konkurencji, pozycja konkurencyjna). Dla utrzymania przejrzystości schematu czynniki bezpośrednio oddziałujące na konkurencyjność przedsiębiorstwa zostały podzielone na 5 grup, którym poświęcone są kolejne części artykułu. W literaturze przedmiotu podobna, kompleksowa analiza nie jest dostępna, podczas gdy jej uwzględnienie w procesie delokalizacji jest konieczne do podejmowania świadomej i ekonomicznie efektywnej decyzji o relokacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the relocation of the company's value chain modules. Relocation is defined as a process of moving some or all of the tasks performed by an economic entity to a vendor operating in the same country or abroad, who is or is not related by ownership structures to the relocating company. In the paper this issue is analyzed from the perspective of company competitiveness. The study discusses an analytical framework, which attempts to explain the mechanism of the influence of value chain module relocations on the company competitiveness. This impact is analyzed from the perspective of factors affecting competitiveness dimensions applied in the article (competitive potential, competitive strategy and competitive position). To maintain the transparency of the framework, the factors have been divided into 5 groups, which are discussed in the subsequent parts of the paper. In the literature a similar, comprehensive analysis is not available, while taking it into account in the relocation decision process is necessary to make a well-founded and economically efficient relocation decision. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
369--392
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acharya R.C., Keller W., Technology Transfer Through Imports, Working Paper 13086, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2007.
 • Agrawal V., Farrell D., Remes J.K., Offshoring and Beyond, The McKinsey Quarterly, 2003, Special Edition: Global Directions.
 • Amiti M., Wei S.J., Service Offshoring and Productivity: Evidence from the United States, Working Paper 11926, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2006.
 • Auer P., Besse G., Méda D., Offshoring and the Internationalization of Employment, w: Offshoring and the Internationalization of Employment. A Challenge for a Fair Globalization?, red. P. Auer, G. Besse, D. Méda, ILO, Geneva 2006.
 • Baumol W. J., Panzar J. C, Willig R. D., Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, Brace Jovanovich, Inc., Hartcourt 1982.
 • Buckley P. J., Ghauri P. N., Globalization, Economic Geography and the Strategy of Multinational Enterprises, "Journal of International Business Studies" 2004, nr 2.
 • Burger A., International Fragmentation of Production and Firm Productivity: Evidence from Slovenian Manufacturing Firms, 34th European International Business Academy Annual Conference, Tallinn 2008.
 • Cassia L., Global Sourcing Strategies. The Internationalization of the Electronic Industry, Edward Elgar, Cheltenham 2010.
 • Couto V, Lewin A.Y., Next Generation Offshoring. The Globalization of Innovation. 2006 Survey Report, Booz Allen Hamilton Inc., Chicago 2007.
 • Craig C.S., Douglas S.P., Configurai Advantage in Global Markets, "Journal of International Marketing" 2000, nr 1.
 • Dzikowska M., Działalność przedsiębiorstw w erze delokalizacji modułów łańcucha wartości, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 3.
 • Dzikowska M., Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 4.
 • Ferioli F, Schoots K., van der Zwaan B.C.C., Component-Learning for Energy Technologies: the Case of Hydrogen Production, "International Journal of Innovation and Learning" 2009, vol. 6, nr 6.
 • Freman C., Networks of Innovators: A Synthesis of Research Issues, "Research Policy" 1991, nr 5.
 • Gorynia M., Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych, "Ekonomista" 1998, nr 4.
 • Grossman G.M., Helpman E., Outsourcing in a Global Economy, "Review of Economic Studies" 2005, nr 1.
 • Gürak H., Hidden Costs of Technology Transfer. Adverse Impacts of Package Deals with Restrictive Clauses, "General Economics and Teaching" 2003, Nr 0309003, EconWPA.
 • Haffer M., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, w: Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, red. A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2003.
 • Hagedoorn J., Duysters G., Learning in Dynamic Inter-Firm Networks: the Efficacy of Multiple Contacts, "Organization Studies" 2002, nr 4.
 • Harvey R.A., Learning in Production, "The Statistician" 1979, nr 1.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 • Howick S., Eden C., Learning in Disrupted Projects: On the Nature of Corporate and Personal Learning, "International Journal of Production Research" 2007, nr 12.
 • Inkpen A., Rmaswamy K., Global Strategy. Creating and Sustaining Advantage Across Borders, Oxford University Press, New York 2006.
 • Jaber M.Y., Learning and Forgetting Models and Their Applications, Handbook of Industrial and Systems Engineering, red. A.B. Badiru, CRC Press-Taylor & Francis Group, Baco Raton, 2006.
 • Jones R.W, Kierzkowski H., The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework, w: The Political Economy of International Trade: Essays in Honour of Robert A. Mundell, red. R.W. Jones, A.O. Krueger, MIT Press, Cambridge 1990.
 • Kalogeresis A., Labrianidis L., Geographies of Delocalisation and Development in Europe: Conceptual Issues and Empirical Findings, w: The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries, red. L. Labrianidis, Ashgate, Aldershot 2008.
 • Kasahara H., Rodrigue J., Does the Use of Imported Intermediates Increase Productivity? - Plant-Level Evidence, EPRI Working Paper Series, Working Paper nr 2005-7, The University of Western Ontario, Ontario 2005.
 • Knoben J., Firm Mobility and Organizational Networks. Innovation, Embeddedness and Economic Geography, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2008.
 • Leslie M., Holloway Ch.A., The Sales Learning Curve, "Harvard Business Review" 2006, July-August.
 • Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Madsen T.K., Servais P., The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?, "International Business Review" 1997, nr 6.
 • Miroudot S., Lanz R., Ragoussis A., Trade in Intermediate Goods and Services, "OECD Trade Policy Working Paper", nr 93, OECD, Paris 2009.
 • Nelson J., Building Linkages for Competitive and Responsible Entrepreneurship, UNIDO, Vienna 2007.
 • Network Effects. Connectivity and Commitment Pay Dividends in African Transport, "The Economist" (US), 18.10.2008.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.
 • Odrobina A., Delokałizacja jako skutek globalizacji i integracji, w: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, red. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Difin, Warszawa 2009.
 • Ottaviano G.I.P., Puga D., Agglomeration in a Global Economy: A Survey of the 'New Economic Geography', Discussion Paper 356, Centre for Economic Performance, London School of Economics, London 1997.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Powell WW, Grodal S., Networks of Innovators, w: The Oxford Handbook of Innovation, red. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R. Nelson, Oxford University, Oxford 2006.
 • Ptaszyńska K., Eliminacja pozataryfowych barier technicznych w wymianie międzynarodowej, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa2004.
 • Quinn J.B., Hilmer F.G., Strategic Outsourcing, "Sloan Management Review" 1994, nr 4.
 • Rodriguez A., Nieto M.J., Offshoring Knowledge Services and Innovation, 35th European International Business Academy Annual Conference, Valencia 2009.
 • Samuelson P., Scotchmer S., The Law and Economics of Reverse Engineering, "The Yale Law Journal" 2002, nr 7.
 • Seines E, Sallis S., Promoting Relationship Learning, "Journal of Marketing" 2003, nr 3.
 • Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London 1776 (pierwsza publikacja).
 • Sun J., Debo L., Kekre S., Xie J., Component-based Technology Transfer: Balancing Cost Saving and Imitation Risk, Paper 217, Tepper School of Business, Pittsburgh 2008.
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Thakur P., Contractor E, Impact of Offshoring and Outsourcing of Core Activities on Performance: An Examination of Clinical Trials, 34th European International Business Academy Annual Conference, Tallinn 2008.
 • Un C.A., Technology Offshore Outsourcing and Firm Performance, 35th European International Business Academy Annual Conference, Valencia 2009.
 • Venkatesan R., Strategic Sourcing: to Make or Not to Make, "Harvard Business Review" 1992, November-December.
 • Vittucci Marzetti G., Luigia Segnana M., Tomasi C, Global Sourcing and Business Networks: Quality Heterogeneity and Firms' Efficiency, w: Local Economies and Global Competitiveness, red. B. Dallago, C. Guglielmetti, Palgrave Macmillan, Hampshire 2011.
 • Von Hippel E., Cooperation Between Rivals: Informal Know-how Trading, "Research Policy" 1987, nr 6.
 • Waltz E., Information Warfare: Principles and Operations, Artech House, Boston, London 1998.
 • Welch L., Luostarinen R., Inward-outward Connections in Internationalization, "Journal of International Marketing" 1993, nr 1.
 • Wright T.P., Factors Affecting the Cost of Airplanes, "Journal of Aeronautical Sciences" 1936, nr 2.
 • Yelle L.E., The Learning Curve: Historical Review and Comprehensive Survey, "Decision Sciences" 1979, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.