PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 264 Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki | 150--161
Tytuł artykułu

Koncepcja systemu oceny efektywności samorządu lokalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Concept of a Local Government Efficiency Assessment System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnym systemie budżetowym państwa efektywność nie stanowi istotnego kryterium oceny wydatkowania środków publicznych. Zwolnienie instytucji publicznych z konieczności przedstawienia mierzalnych wyników powoduje problem w wyegzekwowaniu ekonomicznej racjonalności ich działań. Jak dotychczas jednak nie zdołano wygenerować adekwatnej metodyki badań pozwalającej na porównanie efektywności, zarówno w układzie poszczególnych usług, jak i na poziomie całych jednostek samorządu. Artykuł przedstawia koncepcję stworzenia takiego systemu, który mógłby być wdrożony przy niewielkich jedynie modyfikacjach obowiązującego prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
In present, state budget system efficiency does not constitute an essential criterion of public money spending assessment. The public institution exemption from the necessity of measurable results reveals a problem with execution of economic efficiency of its activity. So far research methodology execution has not been generated which would allow efficiency comparison both in separate services and on the whole local government units level. The publication presents such a system concept which could be implemented with little modification of existing law.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Boni M. (red.), Polska 2030 - wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009.
 • Czy wyniki egzaminów zewnętrznych dla szkół powinny być jawne?, "Gazeta Wyborcza", 2.10.2005.
 • Dylewski M., Ocena kosztów i korzyści realizacji zadań w jst na podstawie metody CBA, [w:] L. Patrzałek (red.), Finanse samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2005.
 • Dylewski M., Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, [w:] S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
 • Kachniarz M., Praktyczne aspekty wdrażania metody CAF na przykładzie starostwa powiatowego w Kamiennej Górze, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 31, Wydawnictwo UE, Wrocław 2008.
 • Kachniarz M., System klasyfikacji budżetowej w badaniach nad efektywnością usług publicznych, [w:] S. Korenik, A. Dybała (red.), Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 102, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011a.
 • Kachniarz M., Między atrakcyjną teorią a zgrzebną rzeczywistością, "Animacja Życia Publicznego", Zeszyty Centrum Badań Społecznych i Polityk Lokalnych Collegium Civitas 2011b, nr 1 (4).
 • Kluza K., Samorządy mają być efektywne, 2011, www.tv.rp.pl/video/wydarzenia, kraj, rozmowy/samorzady- musza-być-efektywne (28.07.2011).
 • Kooiman J., Modern Governance. New Government-Society Interaction, Sage Publications, London 1993.
 • Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] J. Głuchowski (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • Modzelewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Owsiak S., Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002.
 • Piotrowska-Marczak K., Dyskusyjne problemy zarządzania finansami publicznymi, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Finanse Publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 112, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Pomorska A., Główne uwarunkowania procesu racjonalizacji wydatków, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Ruśkowski E., Mity i realne możliwości racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • Szewczuk A., Relatywizm w ocenie zjawisk ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych mających wpływ na racjonalizację wydatków publicznych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Szewczuk A., Wartościowanie działalności samorządu terytorialnego, [w:] T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, Wydawnictwo UE, Poznań 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.