PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 393--409
Tytuł artykułu

Wskaźniki empiryczne w analizie cykli ubezpieczeniowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja empirycznych wskaźników analiz cykli ubezpieczeniowych, poprzez przedstawienie kryteriów ich doboru, klasyfikacji oraz możliwości ich wykorzystania. W dotychczasowych badaniach cykli ubezpieczeniowych analizowano zwykle tylko jedną zmienną. Zamysłem autora, na podstawie dotychczasowej literatury na temat empirycznych badań cykliczności w ubezpieczeniach, jest stworzenie katalogu wskaźników, które warto badać pod kątem występowania cykli ubezpieczeniowych. Niniejsze opracowanie ma charakter głównie teoretyczny. W artykule nie podjęto próby empirycznej weryfikacji zaproponowanych rozwiązań na przykładzie wybranego rynku ubezpieczeń czy linii biznesowej, ale praca ta ma stanowić podstawę do dalszych empirycznych badań nad cyklicznością w ubezpieczeniach. Przedmiotem zainteresowania autora nie jest ocena koniunktury na rynku ubezpieczeń, lecz badanie wahania koniunktury, szczególnie o charakterze cyklicznym. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
393--409
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1996.
 • Barczyk R., Metodologiczne problemy diagnozowania współczesnych wahań koniunkturalnych, "Polityka Gospodarcza" 2001, nr 5-6.
 • Barczyk R., Morfologia cykli koniunkturalnych w gospodarkach rynkowych i w systemach okresu transformacji, w: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, red. R. Barczyk i in., PWE, Warszawa 2006.
 • Barczyk R., Teoretyczne podstawy statystycznych analiz współczesnych wahań koniunkturalnych, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1989.
 • Barth M., The Combined Ratio as a Profit Measure, "CPCU Journal" 1991, nr 4.
 • Bieć M., Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia, "Prace i Materiały IRG", t. 48, SGH, Warszawa 1996.
 • Chen R., Wong K., Lee H., Underwriting Cycles in Asia, "Journal of Risk and Insurance" 1999, nr 1.
 • Cummins D., Outreville Y., An International Analysis of Underwriting Cycles, "Journal of Risk and Insurance" 1987, nr 2.
 • Cummins D., Danzon P., Price, Financial Quality and Capital Flows in Insurance Markets, "Journal of Financial Intermediation" 1997, nr 1.
 • Cummins D., Weiss M, The Global Market for Reinsurance: Consolidation, Capacity and Efficiency, "The Brookings-Wharton Papers on Financial Services" 2007.
 • Cummins D., Nye D., Insurance and Inflation: Causes, Consequences and Solutions., w: Issues in Insurance, red. J. Long, American Institute for Property-Liability Underwriters, Malvern 1984.
 • Elango B., Impact of Insurers' Product Variety on Performance Across Underwriting Cycles, "Management Decisions" 2009, nr 2.
 • Enz R., The Insurance Cycle as an Entrepreneurial Challenge, Swiss Re Reinsurance Company, Zurich 2002.
 • Freeh H., Samprone J., The Welfare Loss of Excess Nonprice Competition: The Case of Property-Liability Insurance Regulation, "Journal of Law and Economics" 1980, nr 2.
 • Garczarczyk J., Mocek M., Proste wskaźniki jakościowe koniunktury w prognozowaniu sytuacji na rynku usług finansowych, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. L. Garczarczyk, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Grace M., Hotchkiss J., External Impacts on Property-Liability Insurance Cycle, "Journal of Risk and Insurance" 1995, nr 4.
 • Gron A., Property-Casualty Insurance Cycles, Capacity Constraints and Empirical Tests, Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1990.
 • Hadyniak B., Szumlicz T, Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe, w: Ubezpieczenia podręcznik akademicki, red. J. Handschke, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.
 • Handschke J., Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń gospodarczych, w: Vademécum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), red. T. Sangowski, SAGA Printing, Poznań 2000.
 • Harrington S., Niehaus G., Volatility and Underwriting Cycles, w: Handbook of Insurance, red. G. Dionne, Kluwer Academic Publishers, Boston 2000.
 • Helten E., Business Cycles and Insurance, "Geneva Papers on Risk & Insurance" 1977, nr 3.
 • KNF, Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych zakładów za granicą w latach 2007-2009, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 • Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce, red. J. Garczarczyk, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
 • Lamm-Tennant J., Weiss M., International Insurance Cycles: Rational Expectations/Institutional Intervention, "Journal of Risk and Insurance" 1997, nr 3.
 • Lemkowska M., Wybrane determinanty wahań koniunkturalnych na rynku ubezpieczeniowym w Polsce w latach 1993-2006, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2007, nr 9/10.
 • Leng C, Meier U., Analysis of Multinational Underwriting Cycles in Property-Liability Insurance, "Journal of Risk Finance" 2006, nr 2.
 • Lisowski J., Zagadnienia finansowe w ubezpieczeniach, w: Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001.
 • Lisowski J., Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Manikowski P., The Satellite Insurance Market as a Part of the Insurance Market, "Argumenta Oeconomica" 2004, nr 2.
 • Manikowski P., Polski rynek ubezpieczeń a cykl underwritingowy - wprowadzenie do badań, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec "Prace Naukowe" Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011a.
 • Manikowski P., Rentowność ubezpieczeń na przykładzie TU Compensa SA, Texter, Warszawa 2011b.
 • Manikowski P, Rynek ubezpieczeń w Polsce a cykle underwritingowe, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec "Prace Naukowe" nr 228, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011c.
 • Manikowski P., Volatility or Cyclicality: the Polish Non-life Insurance Market, "International Journal of Economics and Finance Studies" 2012a, nr 2.
 • Manikowski P., Wybrane cechy morfologiczne cykli ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001-2012, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2012b, nr 3.
 • Manikowski P, Weiss M., The Satellite Insurance Market and Underwriting Cycles, w: 2007ARIA Annual Meeting Proceedings, American Risk and Insurance Association (ARIA), Quebec City 2007.
 • Manikowski P., Weiss M., Analiza cykli ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach satelitarnych, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec "Prace Naukowe" nr 1197, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Manikowski P, Weiss M., Cyclicality or Volatility: the Satellite Insurance Market, "Space Policy" 2012, nr 3.
 • Meier U., Underwriting Cycles in Property-Liability Insurance -An Analysis of the Relationship Between Premiums and Losses, "Etudes et Dossiers" 1998, nr 215.
 • Meier U., Multi-national Underwriting Cycles in Property-Liability Insurance. Part I - Some Theory and Empirical Results, "Journal of Risk Finance" 2006, nr 1.
 • Meier U., Outreville F., Business Cycles in Insurance and Reinsurance: The Case of France, Germany and Switzerland, "Journal of Risk Finance" 2006, nr 2.
 • Meier U., Outreville R, Business Cycles in Insurance and Reinsurance: International Diversification Effects, "Applied Financial Economics" 2010, nr 8.
 • Mocek M., Analiza wahań koniunkturalnych na polskim rynku usług ubezpieczeniowych świetle badań metodą testu koniunktury, w: Szkice o ubezpieczeniach, red. M. Kuchlewska, "Zeszyty Naukowe" nr 75, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Mocek M., Wahania koniunktury na polskim rynku ubezpieczeniowym w 2008 roku w świetle wyników testu koniunktury, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 2.
 • Mongiało D., Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, "Studia Europejskie" 2007, nr 3.
 • Mormino C., Insurance Cycles: An Italian Experience, "Etudes et Dossiers" 1979, nr 33.
 • Niehaus G., Terry A., Evidence on the Time Series Properties of Insurance Premiums and Causes of the Underwriting Cycle: New Support for the Capital Market Imperfection Hypothesis, "Journal of Risk and Insurance" 1993, nr 3.
 • Principles of Risk Management and Insurance, red. G. Rejda, Pearson Education Inc., Boston 2008.
 • Reardon B., Underwriters Should Rule in Hard Market, "National Underwriter", Property & Casualty & Benefits Management Edition 2003, nr 9.
 • Sangowski T., Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. Wybrane problemy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r., nr 11, poz. 62, z późn. zm. - akt prawny nieobowiązujący.
 • Venezian E., Ratemaking Methods and Profit Cycles in Property and Liability Insurance, "Journal of Risk and Insurance" 1985, nr 3.
 • Venezian E., Leng C, Application of Spectral and ARIMA Analysis to Combined-Ratio Patterns, "Journal of Risk Finance" 2006, nr 2.
 • Willis, Willis Quality Index®, http://www.willis.com/About_Willis/Willis_Quality_Index (dostęp: 13.02.2012).
 • Winter R., The Dynamics of Competitive Insurance Markets, "Journal of Financial Intermediation" 1994, nr 4.
 • Zarnovitz V, Boschan Ch., Cyclical Indicators: An Evaluation and New Leading Indexes, "Business Conditions Digest" 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.