PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 49--68
Tytuł artykułu

Porównanie koncepcji normatywnych nowego europejskiego nadzoru finansowego oraz Europejskiego Systemu Banków Centralnych - wybrane zagadnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Comparison between the Legal Concepts of the New European Financial Supervision and the European System of Central Banks - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i analiza wybranych elementów koncepcji normatywnej nowego europejskiego nadzoru finansowego oraz wykazanie jej podobieństw i różnic w stosunku do koncepcji normatywnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Zauważyć bowiem można, że prawodawca europejski posłużył się dla tworzenia struktury nadzoru europejskiego niektórymi elementami właściwymi i charakterystycznymi dla konstrukcji prawnej ESBC. W artykule podjęto również próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy swoiste podobieństwo koncepcji normatywnych nadzoru europejskiego i ESBC służyć ma jakimś szczególnym celom i pełnić szczególne funkcje ochronne w systemie unijnego prawa. W szczególności przedmiotem zainteresowania stała się analiza podobieństw aktów prawnych powołujących struktury nadzoru finansowego i ESBC,budowy tych struktur, przydania im osobowości prawnej, ich zdecentralizowanego sposobu działania i zadań oraz kompetencji nowych organów europejskiego nadzoru finansowego, a także wyposażenia ich w instrumenty prawnego oddziaływania. (fragment tekstu)
EN
This article discusses the legal solutions and legal construction of the new European Financial Supervision, which create the European System of Financial Supervisors (ESFS), consisting of three European Supervisory Authorities - European Banking Authority, European Securities and Markets Authority, and European Insurance and Occupational Pensions Authority. The principal aim of this publication is to compare legal construction of the new European Financial Supervision with legal concept of the European System of Central Banks. The outline of the essay is as follows. Section 2 analyses and compares with the ESCB legal organizational structure of the macro-prudential and micro-prudential new European Financial Supervision. Section 3 describes legal instruments of the authorities of the integrated European Supervision which can be used to achieve financial stability within the European Union. This part of the essay also deals with legal instruments of the ESCB, which ensure the unified European monetary policy within the Euro Zone. Section 4 describes key principles behind functioning of the European Financial Supervision and the ESCB. Finally, section 5 of this essay contains conclusions about similarities and differences of legal concept and construction of the European Financial Supervision and the ESCB. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie
Bibliografia
 • A. Arora, The 2007-2009 banking crisis and the EU's regulatory response, "European Business Law Review" no. 5/2010, s. 603-627.
 • A. Arora, The global financial crisis: a new global regulatory order?, "The Journal of Business Law" no. 8/2010, s. 670 i n.
 • Zob. także: A. Michór, Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, "Bezpieczny Bank" nr 1/2011, s. 71 i nast.
 • M. Lehmann, C. Manger-Nestler, Die Vorschläge zur neuen Architektur der europäischen Finanzaufsicht, "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" nr 3/2010, s. 92.
 • G. Hofmann, Neue Finanzarchitektur, Reform der Aufsichtsregeln und Aufsichtspraktiken in Europa: Sind wir auf dem richtigen Weg?, "Kreditwesen" nr 13/2010, s. 18 i nast.
 • M. Fedorowicz, Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie bankowym w: System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010, s. 299-307.
 • A. Jurkowska-Zeidler, Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego w: System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku..., s. 195-204.
 • A. Schmitz, Finanzmarktkrise und Reorganisation von Banken, "Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" nr 24/2010, s. 1203 i nast.
 • P. Stanisławiszyn, Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r. w: Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, pod red. J. Szambelańczyka, Warszawa 2011, s. 131 i nast.
 • T. Nieborak. Europejski zintegrowany nadzór finansowy - aspekty instytucjonalno-prawne, w: E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Bezpieczeństwo rynku finansowego, Wrocław 2010, s. 51 i nast.
 • E. Fahey, Does the emperor have financial crisis clothes?: Reflections on the legal basis of the European Banking Authority, "The Modern Law Review" 2011/74, nr 4, s. 581 i nast.
 • R. Wierzba, Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003, s. 41.
 • M. Selmayr, Ch. Zilioli, The Law of European Central Bank, Oxford-Portland 2001.
 • G. Galahn, Die Deutsche Bundesbank im Prozeß der Europäischen Währungsintegration, Berlin - New York 1996, s. 262.
 • R. Stadler, Der rechtliche Handlungsspielraum des Europäischen Systems der Zentralbanken, Baden-Baden 1996, s. 133 i nast.
 • H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Warszawa 2009, s. 147 i nast.
 • A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001, s. 209 i nast. R. Wierzba, op.cit., s. 55 i nast.
 • Sz. Pawłowski, Europejski Bank Centralny - wybrane zagadnienia, "Gdańskie Studia Prawnicze", t. XVI, Gdańsk 2007, s. 711 i nast.
 • M. Fedorowicz, Kompetencje prawotwórcze Europejskiego Banku Centralnego, "Studia Europejskie" nr 4/2010.
 • S. Griller, B. Dutzler, Kommentar zu Art. 110 EG-Vertrages w: Das Recht der Europäischen Union, Kommentar, E. Grabitz, M. Hilf, (red.), Band II, München 2008, s. 1 wydania wymiennokartkowego.
 • C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000, t. I, s. 522.
 • A. Jurcewicz, Rola "miękkiego prawa" w praktyce instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej, w: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mik, Toruń 1998, s. 111.
 • R. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Kraków 2006.
 • M. Fedorowicz, Kompetencje regulacyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie przeciwdziałania kryzysowi finansowemu w: Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. naukowa J. Szambelańczyk, Warszawa 2011, s.109 i nast.
 • J. Gliniecka, Organizacyjno-prawne zagadnienia unijnej bankowości centralnej, "Gdańskie Studia Prawnicze", tom XXIV, 2010, s. 245 i nast.
 • M. Fedorowicz, Główne zasady organizacyjne nowego europejskiego nadzoru finansowego na przykładzie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" nr 7/2011, s.2 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.