PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 427--435
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju polskiego eksportu do Niemiec

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka handlu zagranicznego jest od wieków przedmiotem zainteresowania ekonomistów i polityków. Z perspektywy polskiego handlu zagranicznego Niemcy są od przeszło 20 lat najważniejszym partnerem handlowym Polski. Niniejszy artykuł zawiera analizę zmierzającą do ustalenia głównych czynników wpływających na wielkość polskiego eksportu do Niemiec oraz określenie siły ich wpływu. Podstawowym narzędziem analizy jest logarytmiczno-liniowy model regresji, szacowany za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK), którą uznano za wystarczającą do celów tego badania. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
427--435
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Barczak A.S., Biolik J., Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • Barteczko K., Przystupa J., Czynniki określające zmiany strumieni handlu zagranicznego Polski i ekonometryczna prognoza obrotów na lata 2007-2009, IKCHZ, Warszawa 2006.
 • Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa 2000-2011.
 • Cieślik A., Wpływ porozumień o wolnym handlu na wielkość wymiany handlowej Polski w latach 1992-2004, "Bank i Kredyt" 2007, nr 6.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (30.06.2011).
 • GUS, http://www.stat.gov.pl (30.06.2011).
 • Head K., Gravity for begginers, http://www.economics.ca (05.06.2008).
 • Hermann C, Realer Wechselkurs und gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, "Wirtschaftdienst" 1996, nr 9.
 • Hoekman B., Kostecki M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Kalisiak Z., Ekonometryczne prognozy handlu zagranicznego, PWN, Warszawa 1978.
 • Maciejewski M., Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej, PWN, Warszawa 1981.
 • Madala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl (30.06.2011).
 • Polska-Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, red. W. Małachowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Rekowski M., Model kształtowania się dynamiki eksportu rozwiniętych krajów kapitalistycznych w cyklu koniunkturalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1981.
 • Rothschild K.W., Pull Und Push im Export, "Weltwirtschaftlisches Archiv" 1966, nr 97.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland, http://www.destatis.de (30.06.2011).
 • Stefański R., Czynniki determinujące dynamikę polskiego eksportu i importu, w: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 • Stefański R., Wpływ koniunktury gospodarczej w Niemczech na polskie obroty handlowe, w: Niemcy w Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, red. M. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Strzała K., Przechlewski T., Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.