PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 264 Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki | 252--270
Tytuł artykułu

Modele pomiaru wyników w organizacjach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measurement result models in organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Literatura na nowo odkrywa znaczenie pomiaru i oceny działalności organizacji na podstawie jej wyników. Performance oznacza wynik pewnych zamierzonych działań. Nabiera znaczenia, gdy jest wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji. Zmierza ku tworzeniu mierników pomiaru, które są/będą podstawowym warunkiem efektywnego wykorzystania zasobów oraz tendencji do spełnienia zamierzeń strategicznych. W performance chodzi o zdolności generowania przyszłych rezultatów. Model przyczynowy pozwala generować przyszłe rezultaty. W opracowaniu dokonano krótkiego przeglądu modeli pomiaru wyników w organizacji. Omówione modele wykazują cechy, które pomagają organizacjom zidentyfikować odpowiedni zestaw mierników służących do badania ich efektywności. Określony system pomiaru efektywności, który projektowany jest w organizacji, powinien być wynikiem dyskusji zarówno między stronami podejmującymi decyzje, jak i pomiędzy menedżerami różnego szczebla. Chodzi o stworzenie spójnego zestawu relacji przyczynowych oraz wybranie określonego zestawu wskaźników, które pozwolą koordynować działanie wszystkich interesariuszy w organizacji tworzących wartość.(abstrakt oryginalny)
EN
The literature discovers a new meaning of the measurement and the opinion of the organization activities on the basis of its results. Performance means the result of certain deliberate actions. It comes into prominence when it is used in the decision process. It aims to create measures, which are/will be fundamental condition of the effective resources and tendency use to realize the strategic aims. Performance is about an ability to generate future results. The casual model lets generate future results. In this article a short review of measurement models has been presented. Described models show the specific attributes, which can help to identify the proper measure kits. It can be used to study effectiveness of organizations. The specific efficiency measurement system which appears in the organization should be the result of discussion between parties making decisions as well as managers of different levels. It concerns creating connected causal reports and choosing certain sets of indicators, which will help to coordinate performance of all interested parties in value-creating organization.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993.
 • Brown M.G., Keeping Score: Using the Right Metrics to Drive World-Class Performance, Quality Resources, New York 1996.
 • EFQM Transition Guide. How to upgrade to the EFQM Excellence Model 2010, EFQM, Bruksela 2009.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne - planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • Introducing the EFQM Excellence Model 2010, EFQM, Bruksela 2009.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard - measures that drive performance, "Harvard Business Review" 1992, no. 1.
 • Keegan D.P., Eiler R.G., Jones C.R., Are your performance measures obsolete, "Management Accounting" 1989, vol. 70 (12).
 • Lebas M., Euske K., A conceptual and operational delineation of performance, [in:] E. Neely (ed.), Business Performance Measurement. Unifying Theory and Integrating Practice, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Marr B., Strategic Performance Management: Leveraging and Measuring Your Intangible Value Drivers, Elsevier Ltd., Oxford 2006.
 • Neely A., Measuring Business Performance: Why, What and How, Economist Books, London 1998.
 • Neely A. (ed.), Business Performance Measurement. Unifying Theory and Integrating Practice, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Neely A., Kennerley M., Adams Ch., Performance measurement frameworks: a review, [in:] Neely A. (ed.), Business Performance Measurement. Unifying Theory and Integrating Practice, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Ross S.A., The Economic Theory of Agency: The principal's problem, "The American Economic Review" 1973, vol. 63, no. 2.
 • Speckbacher G., Bischof J., Pffeifer T., A descriptive analysis on the implementation of balanced scorecards in German speaking countries, "Management Accounting Research" 2003, no. 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.