PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 264 Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki | 316
Tytuł artykułu

Procesy dzielenia się wiedzą z udziałem pracowników kluczowych w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Processes of Sharing Knowledge with Key Members in Selected Tourist Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa zależy w przede wszystkim od stopnia sprawności procesów akumulowania i wykorzystywania wiedzy. Jednym z priorytetów takiego systemu jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających dzieleniu się wiedzą między pracownikami przedsiębiorstwa. Podstawowym problemem badawczym jest teoretyczna i aplikacyjna weryfikacja warunków, motywów i metod zachęcających kluczowych pracowników przedsiębiorstwa, posiadających unikalne kompetencje i decydujących o pozycji konkurencyjnej firmy, do przekazywania wiedzy pracownikom o niższych kompetencjach, na przykład nowo zatrudnionym adeptom. Głównym celem artykułu jest omówienie problematyki dzielenia się wiedzą przez pracowników kluczowych w polskich przedsiębiorstwach turystycznych. Autor prezentuje wyniki przeprowadzonych badań opartych na kwestionariuszach ankiety i na próbie celowej kilkunastu przedsiębiorstw. Na podstawie wyników przedstawia wnioski aplikacyjne dotyczące motywowania pracowników kluczowych do dzielenia się wiedzą.(abstrakt oryginalny)
EN
In today's economy, the company's competitive position depends crucially on the degree of efficiency of the processes of accumulation and exploitation of knowledge. One of the priorities of this system is to create appropriate conditions conducive to knowledge sharing between employees of the company. Arrangements concerning the development and staff training and motivation have to be made. The fundamental problem is theoretical research and application verification conditions, motives and methods to encourage key employees of companies with unique powers and determining the company's competitive position, to communicate the knowledge of low-skilled workers, such as newly recruited adepts. Key personnel are top-class professionals: managers, senior executives and leading specialists having unique knowledge and capabilities. Key personnel in the organization often do not have any reason to be generous to share knowledge. Possessing unique knowledge and, more broadly basing on its competence, they feel needed, indispensable, and thus unique, and consequently very safe when it comes to relations with the employer. In a highly competitive economy, and such is knowledge economy, having unique, and at the same time important for the company, competence is the source of exclusive organizational position. Their current knowledge is advanced, innovative, unique and, therefore, it is always very personal. Its rich and varied resources are long-term effects of the learning process. Knowledge accumulated over the life of an individual together with information, experience, practice, thoughts, insights and skills shapes the unique character, embodied in a mature professional. Promoting knowledge sharing, in which the focus is key personnel requires a comprehensive approach. The primary objective of this paper is to present knowledge sharing among key personnel in the Polish tourism companies. The author presents the results of research based on questionnaire surveys and a sample of the target of several tourist companies as well as the application form to motivate key employees to share knowledge.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Cabrera A., Cabrera E.F., Knowledge-sharing dilemmas, "Organization Studies" 2002, 23 (5).
  • Davenport T., Thinking for a Living. How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers, Harvard Business School Press, Boston 2005.
  • Jashapara A., Knowledge Management: An Integrated Approach, Pearson Education Limited, 2004.
  • Morawski M., Conditions of sharing knowledge in companies, [w:] P. Buła i in. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspectives of Poland and Spain, Wyd. Cracow University of Economics, Cracow - Granada 2011.
  • Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
  • Raport przygotowany dla Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2009.
  • Raport Instytutu Turystyki, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.