PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/5 | 199--211
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem w procesie kształtowania wartości zakładu ubezpieczeń

Autorzy
Warianty tytułu
Risk Management in Making Process the Value of an Insurer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko towarzyszy zakładom ubezpieczeń przez cały okres funkcjonowania i prowadzenia przez nie działalności. Jest ono podstawą biznesu. W podejmowaniu prawidłowych decyzji mających na celu ochronę przed skutkami ryzyka w działalności ubezpieczeniowej i stabilizację sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń pomocny jest proces określany w języku angielskim jako "risk management". Profesjonalne zarządzanie ryzykiem może być wykorzystywane wraz z zarządzaniem kapitałem do zarządzania przedsiębiorstwem i jego wartością. Systemem, który daje podstawy budowy przedsiębiorstwa i jego zorganizowania, tworząc nową kulturę organizacji umożliwiającą najbardziej efektywną kontynuację misji przedsiębiorstwa, jest "zarządzanie wartością przedsiębiorstwa" Polega on na identyfikacji głównych "dźwigni wartości" - obszarów działalności decydujących o wartości, na które powinien mieć wpływ zarząd zakładu ubezpieczeń. Koncepcja zarządzania wartością zakładu ubezpieczeń łączy decyzje strategiczne z decyzjami operacyjnymi i jest podejściem do zarządzania, w którym ogólne aspiracje zakładu ubezpieczeń, techniki analityczne i procesy zarządzania podporządkowane są maksymalizacji wartości zakładu ubezpieczeń poprzez skupienie procesu decyzyjnego na głównych czynnikach kształtujących wartość. Zarządzanie ryzykiem przez systematyczne działanie zmierza do zabezpieczenia majątku ubezpieczyciela i jego dochodów przed stratami, tak ażeby jego cele mogły być osiągane bez zakłóceń. Prowadzone we właściwy sposób zapewnia stabilizację i pośrednio wpływa na osiąganie zysku i systematyczny wzrost wartości ubezpieczyciela. (abstrakt oryginalny)
EN
Professional risk management can be used together with capital management to business management and its value. Risk management by systematic operation aims to protect the assets of the insurer and its earnings before the loss, as to its objectives could be achieved smoothly. Conducted in an appropriate manner provides stability and indirectly affects the profit and systematic increase in the value of the insurer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Becker D.N. (1998), Option adjusted value of the firm, w: The fair value of Insurance liabilities, I.T. Vanderhoof, E.I. Altman (eds)., Kluwer Academic Publishers, London.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1996), Valuation - Measuring and Man-aging the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa.
 • Crockford G.N. (1980), An Introduction to Risk Management.; Woodward-Faulkner, Cambridge.
 • Crockford G.N. (1982), The Bibliography and History of Risk Management. Some Preliminary Observations, The Geneva Papers on Risk and Insurance, no. 23.
 • Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii
 • Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Enterprise Risk Management. The full picture (2007), AON www.aon.com
 • Guidance paper on enterprise risk management for capital adequacy and solvency purposes (2007), Guidance Paper No. 2.2.5., International Association of Insurance Supendsors, October.
 • Hamilton G. (1988), This is Risk Management, Studentlitteratur, Stock-holm.
 • HR and people risk: Creating a risk management culture (2007), w: Tack-ling the key issues in banking and capital markets, Special risk management edition, The Journal, PriceWaterhouseCoopers, January.
 • Jajuga K. (1999), Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, zarządzanie ryzykiem - szansa, zagrożenie czy konieczność, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski, K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Prace Naukowe nr 813, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Keller P. (2006), Supervisory Framework for Risk Assessment and Risk-based Solvency, Federal Office of Private Insurance FSI, 28 April.
 • Kendall R. (2000), Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa.
 • Kloman H. F. (1992), Rethinking Risk Management, Geneva Papers on Risk and Insurance, no. 64.
 • Kuchlewska M. (2003), Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Prace Habilitacyjne nr 9, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Lisowski J. (2010), Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Meulbroek L. (2002), The Promise and Challenge of Integrated Risk Management, Risk Management and Insurance Review, Vol. 5, No. 1.
 • Oletzky T. (1998), Wertorientierte Steuerung von Yersicherungsunterneh-men, VVM, Karlsruhe.
 • Regulamin Audytu Wewnętrznego (2005), Opracowanie Grupy Roboczej ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w ramach Komisji Ekonomiczno - Finansowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa maj.
 • Regulatory risk. Trends and strategies for the CRO (2005), A report from the European Intelligence Unit, EIU - The Economist, July.
 • Rejda G.E. (1998), Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley.
 • Risk Management Practices in 2006: Are you ready for change ? (2006), FERMA survey & seminar, October 1 Ith,.
 • Santori L. (2007), The Use of Economic Capital Model within an Enterprise Risk Management Framework, CRO Assembly, 26 November, The Geneva Association, Etudes et Dossiers no. 338.
 • Schroeck G. (2002), Risk management and value creation in financial institutions, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 • Simcha S. (2002), Climbing the ladder to effective value based management, SOA Annual Meeting.
 • Standard zarządzania ryzykiem (2002), Federation of European Risk Management Associations.
 • Stroiński E. (1986), Zielone światło dla risk management, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 9.
 • Stroiński E., (1989), Ubezpieczenie gospodarcze jako czynnik bezpiecznego kierowania gospodarstwem rolnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, Dz. U. Nr 83, póz. 719, z późn. zm.
 • Ustawa z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2010, nr 11, póz. 66 z późn. zm.
 • Vaughan E.J. (1997), Risk Management, John Willey and Sons, Inc., New York.
 • Warkałło W. (1985), Ubezpieczenie jako podstawowy instrument "Risk management" i niezbędna gwarancja lepszej jakości życia, Studia Ubezpieczeniowe, t. VIII, Warszawa - Poznań.
 • Williams Jr. C.A., Srnith M.L., Young P.C. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa.
 • Zarządzanie ryzykiem (2007), K. Jajuga (red.), PWN, Warszawa.
 • Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach (2000), W. Ronka-Chmielowiec (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zarządzanie wartością firmy (1999), Herman A., Szablewski A. (red.), Poltext, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.