PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 50 | 249--262
Tytuł artykułu

Badanie płynności finansowej spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Liquidity Analysis of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę płynności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki podzielono na branże i postawiono trzy hipotezy związane z a) kształtowaniem płynności przez przedsiębiorstwa, b) analizą cyklu konwersji gotówki i jego składowych, c) związkiem między wskaźnikami płynności i poziomem płynnych aktywów bieżących. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że polskie przedsiębiorstwa nie prowadzą zintegrowanej polityki zarządzania płynnością. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the liquidity of companies listed on the stock exchange in Warsaw. Companies were divided by industry and three hypotheses associated with a) the evolution of liquidity of the company, b) analysis of the cash conversion cycle and its components, c) the relationship between indicators of liquidity and the level of liquid assets, were stated. Based on the research it can be concluded that Polish companies do not have an integrated policy for liquidity management. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aziz A., Lawson H.G.: Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses, "Financial Management" 1989, Spring.
 • Baumol W.J.: The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach, QJE, 1952.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D.: Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników, "Journal of Agribusiness and Rull Developement" 2008.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D.: Płynność finansowa a wskaźniki aktywności, Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, "Roczniki Naukowe", Tom VIII, Zeszyt 1.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D.: Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określaniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, "Roczniki Naukowe", Tom IX, zeszyt 3.
 • Deloof M.: Belgian Intragroup Relations and the Determinants of Corporate Liquid Reserves, "European Financial Management" 2001, Vol. 7, (3).
 • Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i kontrolling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Gabrusewicz W.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Poznań 2005.
 • Gallinger G., Healey P.B.: Liquidity Analysis and Management, editors Reading, Mass. Addison - Wesley Publishing Co., 1987.
 • Gołaś Z., Czerwińska, Kayzer D., Bieniasz A.: Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finance" 2012.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 • Hager H.C.: Cash Management and Cash Cycle, "Management Accounting" 1976, March.
 • Largay J.A., Stickney C.P.: Cash Flows Ratio Analysis and the W.T. Grant Company Bankruptcy, "Financial Analysts Journal" 1980, July-August.
 • Lyroudi K., Bolek (Rychter) M.: An Investigation of the Companies' Liquidity and the Factors Affecting It: The Case of Poland, Presentation at the 19th Multinational Finance Society Annual Conference 24-27 June in Krakow 2012, Poland, artykuł przyjęty na Konferencję.
 • Lyroudi K., McCarty D.: An Empirical Investigation of the Cash Conversion Cycle of Small Business Firms, "Journal of Small Business Finance" 1993.
 • Krzemińska D.: Finanse przedsiębiorstw, Wyd. WSB, Poznań 2000.
 • Miller M.H., Orr D.: A Model of the Demand for Money by Firms, "Quarterly Journal of Economics" 1966, 80:3.
 • Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, J. Szczepański, PWE, Warszawa 2003.
 • Papaioannou G.J., Strock E., Travlos, N.: Ownership Structure and Corporate Liquidity Policy, "Managerial and Decision Economics" 1992, Vol. 13.
 • Richards V.D., Laughlin E.J.: A Cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Management" 1980.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Szyszko L., Szczepański J.: Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 • Hawryszuk-Misztal A.: Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2007.
 • Wędzki D.: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Wiśniewska E., Wiśniewski J.W.: Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, t. 2, Szczecin 2007.
 • Zaleska M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.