PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 260 Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii | 548--560
Tytuł artykułu

Zarządzanie obszarami wiejskimi jako wyraz konkurencyjności gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa podkarpackiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management in Rural Areas as an Example of Competitiveness of Rural Communities in Podkarpacie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność obszarów wiejskich należy interpretować nie tylko jako czynnik wytwarzania atrakcyjnych produktów i usług, ale także jako zespół cech decydujących o ich atrakcyjności, odróżniających jedną wieś czy gminę od innych. Do czynników kształtujących konkurencyjność obszarów wiejskich zaliczymy: wartości środowiskowe (przyroda, krajobraz, kultura), produkty działalności gospodarczej (w tym rolnictwa), zasoby naturalne i atrakcyjność inwestycyjną. Często czytelność przestrzeni wiejskiej i jej przejrzystość stają się "niemierzalnym pięknem" decydującym o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono teoretyczne i praktyczne, poparte wynikami badań, rozważania dotyczące konkurencji obszarów wiejskich i ich postrzegania wśród społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Competitiveness of rural areas should be understood not just as a factor which creates attractiveness of products and services but also as a set of features deciding about attractiveness which differentiates one country or community from others. We can include to the factors which create the competitiveness of rural areas: environmental values (nature, countryside, culture), products coming from activity (also agriculture), natural resources and investment attractiveness. Very often the clarity of rural space and its transparency are "a nonmeasureable beauty" which decides about the achievement of competitiveness advantage. The article theoretically (and based on research outcomes) presents some discussion regarding the competitiveness of rural areas and their perception by society.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Bibliografia
 • Dresler E., Społeczeństwo obywatelskie - nowa idea obecna w strategiach rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. Tom I: Aspekty instytucjonalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
 • Gorlach K., Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Heffner, Rosner A., Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, tom 5, zeszyt 4, SERiA, Warszawa-Poznań-Koszalin 2003.
 • Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach UE, Wyd. SGGW, Warszawa 1996.
 • Kobiałka K., Rola gminy w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. T. I: Aspekty instytucjonalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
 • Koontz H., O'Donnel C., Zasady zarządzania, PWN, Warszawa 1969.
 • Kożuch A., Konkurencyjność obszarów wiejskich - aspekt teoretyczny, [w:] Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna, PAN, Oddział w Krakowie, Kraków 2005.
 • Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka. Teoria i zadania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Macnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Otoliński E., Wielicki W., Europejski model rolnictwa i wsi XXI wieku, [w:] Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu, Wyd. AE, Poznań 2002.
 • Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Ranking Gmin Podkarpacia na rok 2011, FRD, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2012.
 • Sobczyk M., Statystyka, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków, 2008.
 • Ślusarz G., Polityka regionalna jako podstawa wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, [w:] Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 1997.
 • Wiatrak A.P., Regionalny wymiar rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Kwestie agrarne w Polsce i na świecie, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, wyd. 2, red. H. Sochacka-Krysiak, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 • Zarządzanie. Podstawowe zasady, red. B. Kożuch, Wyd. Akademickie, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.