PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/5 | 303--317
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem banków - ocena jakości ujawnień polskich banków giełdowych

Warianty tytułu
Bank Capital Management - the Evaluation of the Disclosures by Polish Quoted Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest kwestii zarządzania kapitałem w bankach; przedstawia kluczowe aspekty tego zagadnienia. Główna uwaga skoncentrowana jest jednak na ujawnianych przez banki informacjach na ten temat. Przybliżono zatem kluczowe aspekty dyscypliny rynkowej, a następnie wskazano zakres informacji, które powinny być ujawniane przez banki w odniesieniu do tytułowej kwestii. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy raportów na temat adekwatności kapitałowej polskich banków giełdowych i ocena ujawnień na temat zarządzania kapitałem. Przeprowadzone badanie dowiodło niskiej jakości ujawnień, co w dużej mierze spowodowane jest brakiem zainteresowania interesariuszy banków tymi informacjami i brakiem możliwości realnego ich wykorzystania (z uwagi na płytkość rynku kapitałowego i skoncentrowaną strukturę akcjonariatu banków). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the issue of managing bank capital; it presents main aspects of this matter. The main attendance is given to the information disclosed by banks on this subject. The most important aspects of market discipline are presented and the scope of required information is pointed out. The goal of the paper is the analysis of the capital adequacy reports published by Polish quoted banks and the evaluation of disclosures about capital management. The study proved poor quality of the disclosures. The main potential causes may be the lack of interest from stakeholders and the lack of real possibility of its usage (due to the shallowness of Polish capital market and highly concentrated structure of bank ownership). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
303--317
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Basel Committee on Banking Supervision (2006), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised frame-work. Comprehensive Version, BIS, Basel, czerwiec.
 • BCBS (1998), Enhancing Bank Transparency. Public disclosure and supervisory Information that promote safety and soundness in banking systems, październik.
 • Chorafas D. N., Economic capital allocation with Basel II. Cost, benefit and implementation procedures, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 • FRS Study Group on Disclosure (2000), Improving Public Disclosure in Banking, Staff Study 173, Federal Reserve System, marzec.
 • IOSCO (2001), Transparency and market fragmentation. Report from the Technical Committee of the International Organization of Securities Com-missions, IOSCO, listopad.
 • Jackowicz K. (2004), Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2003), Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wyd. UL, Łódź.
 • Marcinkowska M. (2009), Standardy kapitałowe banków. Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk.
 • Matten Ch. (2000), Managing Bank Capital, second ed., John Wiley & Sons, Chichester.
 • Pawłowicz L. (2011), Optymalizacja alokacji kapitału w budowaniu wartości banku dla akcjonariuszy, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1/2011 (18).
 • Uchwała nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Dz. Urz. KNF nr 8, póz. 39, ze zm.
 • Uchwała nr 80/2009 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie banków objętych obowiązkiem ogłaszania informacji w zakresie określonym uchwałą nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (Dz. Urz. KNF Nr 8, póz. 39).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.