PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/5 | 319--330
Tytuł artykułu

Wymiana informacji kredytowych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
An Exchange of Information in the Value Based Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wymiana informacji kredytowych może odgrywać ważną rolę w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa bankowego oraz podmiotu ubiegającego się o pozyskanie finansowania. Celem artykułu jest dokonanie kompleksowego przeglądu skutków ekonomicznych generowanych poprzez system udostępniania informacji kredytowych łączącego aspekty teoretyczne i badawcze. Wpływ wymiany informacji kredytowej na rynek kredytowy przejawia się czterema podstawowymi elementami. Po pierwsze istnienie biur kredytowych poprawia wiedzę banków na temat potencjalnych kredytobiorców co pozwala oszacować prawdopodobieństwo zwrotu płatności i przygotować lepiej dostosowaną do danych warunków ofertę oraz skrócić proces przyznawania kredytów. Po drugie biura kredytowe redukują tzw. "rentę informacyjną" jaką banki posiadają na temat swoich klientów, która wykorzystują oferując bardziej atrakcyjne warunki niż mniej doinformowani konkurenci. Po trzecie rola biur kredytowych sprowadza się do dyscyplinowania kredytobiorców, którzy w obawie przed utratą możliwości starania się w przyszłości o kredyt dążą do regulowania istniejących zobowiązań na czas. Ostatecznie wymiana informacji kredytowych utrudniania kredytobiorcom nadmiernego zadłużania się. Ponadto w artykule przedstawione zostały różnice w modelach i zakresach wymiany informacji funkcjonujących w poszczególnych krajach. Zaprezentowany został wskaźnik pokrycia rynku wymiany informacji pokrycia na tle innych państw oraz wskazane zostały możliwe kierunki rozwoju rynku wymiany informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Credit information sharing can have important effects on the value based management and credit markets activity. The aim of this paper is to offer a comprehensive overview of the economic effects of credit information sharing systems, joining together theory and empirical aspects. Moreover the paper shows the differences between credit information system functioning in individual countries. Finally, it presents possible changes in polish credit information sharing market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
319--330
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Association of Consumer Credit Information Suppliers, ACCIS survey 2010.
 • Barron, J. M., Staten M. (2003), The Value of Comprehensive Credit Re-ports: Lessons from the U.S. Experience. In Credit Information Systems and the International Economy, by Margaret J. Miller, 273-310. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Barth J.R., Lin C., Lin P., Song F.M. (2008), Corruption in Bank Lending to Firms: Cross-Country Micro Evidence on the Beneficial Role of Competition and Information Sharing, Journal of Financial Economics, Volume 91, Issue 3, April 7.
 • Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Levine, R. (2006), Bank supervision and corruption in lending, Journal of Monetary Economics 53.
 • Bennardo A., Pagano M., Piccolo S., (2009), Multiple-Bank Lending, Creditor Rights and Information Sharing, CEPR Discussion Paper No. 7105, February.
 • Berger A., Frame S., Miller N. (2005), Credit Scoring and the Availability, Price and Risk of Small Business Credit, Journal of Money, Credit, and Banking.
 • Biała Księga dotycząca integracji rynków kredytu hipotecznego w UE, KOM (2007) 807.
 • Brown M., Jappelli T., Pagano M. (2006), Information Sharing and Credit: Firm-Level Evidence from Transition Countries, Swiss National Bank, Zurich.
 • Brown, M., Jappelli T., Pagano M. (2009), Information sharing and credit market performance: firm-level evidence from transition countries, Journal of Financial Intermediation 18(2).
 • Chang, R., Velasco A. (2001), A model of financial crises in emerging markets, Quarterly Journal of Economics 116 (2).
 • Demirguc-Kunt, A., Maksimovic V. (1998), Law, finance and firm growth, Journal of Finance 53 (6).
 • Dermirguc-Kunt, A., Maksimovic V. (1999), Institutions, financial markets, and firm debt maturity, Journal of Financial Economics 54.
 • Djankov, S., McLiesh C., Shleifer A. (2007), Private credit in 129 countries, Journal of Financial Economics 84.
 • Doblas-Madrid, A., Minetti R., SSRN, Sharing Information in the Credit Market: Contract-Level Evidence from U.S. Firms, 17 March 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=l 361928.
 • Doing Business 2011, Making a Differences for Entrepreneurs, The World Bank and the International Finance Corporation 2010.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, Dz.U. C 234 z 30.9.2003.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281,23.11.1995.
 • Experian, Annual Report 2011, 2011.
 • Fan, J., Titman S., Twite G. (2008), An international comparison of capital structure and debt maturity, Working Paper.
 • Galindo A., Miller M. (2001), Can Credit Registries Reduce Credit Constraints? Empirical Evidence on the Role of Credit Registries in Firm In-vestment Decisions, Paper prepared for the Annual Meetings of the Inter-American Development Bank, Santiago, Chile.
 • Giannetti, M. (2003), Do better institutions mitigate agency problems? Evidence from corporate finance choices, Journal of Financial and Quantitative Analysis 38.
 • Houston, J., Lin C., Lin P., Ma Y. (2010), Creditor rights, information sharing, and bank risk taking, Journal of Financial Economics, Journal of Financial Economics, 96.
 • http://www.kbik.pl
 • IFC, Access To Finance Annual Review Report 2010, 2010.
 • Jappelli T., Pagano M. (1993), Information sharing in credit markets, Journal of Finance, 43(5).
 • Jappelli, T., Pagano M. (2000), Information Sharing in Credit Markets: A Survey, Center for Studies in Economics and Finance, Working Paper 36, March.
 • Jappelli, T., Pagano M. (2002), Information sharing, lending, and defaults: Cross-country evidence, Journal of Banking and Finance 26.
 • La Porta, R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (1998), Law and finance, Journal of Political Economy 106.
 • OECD, Discussion Paper on Credit Information Sharing, 2011, http://www.oecd.Org/dataoecd/37/l/45370071.pdf.
 • OECD, Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 2003.
 • Padilla, A. J., Pagano M. (1997), Endogenous communication among lenders and entrepreneurial incentives, The Review of Financial Studies.
 • Padilla, A. J., Pagano M. (2000), Sharing Default Information as a Borrower Discipline Device, European Economic Review 44 (10).
 • Powell A., Mylenko N., Miller M., Majnoni G. (2004), Improving Credit Information, Bank Regulation and Supervision: On the Role and Design of Public Credit Registries. Washington, D.C.: World Bank Research Working Paper Series.
 • Rothemund M., Gerhardt M. (2011), The European Credit Information Landscape. An analysis of a survey of credit bureaus in Europe, European Credit Research Institute, January.
 • Score M., Zhang C., Information Sharing, Creditor Rights, and Corporate Debt Maturity, 2010, http://www.utwente.nl/igs/conferences_events/international_corporate_financ/Full%20papers/9%20paper%20Sorge%20and%20Zhang.pdf.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, póz. 715.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 póz. 883 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, Dz. U. nr 140 poz.939 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. nr 50, poz.424.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.