PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 124
Tytuł artykułu

Metody jakościowe i ilościowe w badaniu problemów społecznych : Wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teoria badań społecznych zmierza w znacznej części do odkrywania i zrozumienia prawidłowości, które występują w rzeczywistości społecznej. Do najistotniejszych elementów tej rzeczywistości zaliczamy różnego rodzaju zbiorowości społeczne (grupy, klasy, warstwy społeczne, kategorie, zbiorowości etniczne i terytorialne itp.), jak również procesy i zjawiska społeczne. Zjawisko społeczne to "[...] fakt społeczny czy proces, który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych" [http://pl.wikipedia.org]. Przykładami takich zjawisk są : bezrobocie, ubóstwo, migracja zarobkowa, alkoholizm itp. Badania społeczne mogą służyć trzem głównym celom naukowym : eksploracja, opis i wyjaśnianie. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aczel A.D.,(2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Babbie E.,(2009), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Bracha Cz.,(1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa.
 • Bracha Cz.,(1998), Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu, EFEKT, Warszawa.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.,(2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gruszczyński L.A., Elementy metod i technik badań socjologicznych,(2002), WSZiNS, Tychy.
 • Juszczyk S.,(2006), Statystyka dla pedagogów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kaczmarczyk S.,(1996), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 • Konecki K.,(2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Kordos,(1987), Dokładność danych w badaniach społecznych. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 35, GUS, Warszawa.
 • Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A.,(2007), Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Panek T.(red.),(2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Panek T., Szulc A.,(red.),(2004), Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa.
 • Rószkiewicz M.,(2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.
 • Sobczyk M.,(2007), Statystyka, PWN, Warszawa.
 • Sojka E.,(2003), Statystyka w przykładach i zadaniach, WSZiNS, Tychy.
 • Steczkowski J.,(1995), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Sztumski J.,(1984), Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Zasępa R.,(1972), Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa.
 • Zasępa R.,(1991), Zarys metody reprezentacyjnej, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 39, GUS, Warszawa.
 • Zieliński R.,(1972), Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1972.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xber/gus/POZ_eur_ank_bad_zdr_2009.pdf.
 • http://pl.wikipedia.org.
 • Atkinson A.B. (1970), On the measurement of inequality, "Journal of Economic Theory", Vol. 2.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2005), Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna. AE, Katowice 2005.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Dyduch M., Szkutnik W. (2010). Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego. UE, Katowice.
 • Bellu L.G., Liberati P. (2005), Social Welfare Analysis of Income Distributions. Ranking Income Distributions with Lorenz Curve.
 • www.fao.org (25.08.2009).
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków (CD-ROM), VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 • Domański C. (red.), (2005), Analiza rozkładów płac i dochodów w Polsce w przekroju terytorialnym, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Foster J., Greer J., Thorbecke E., (1984), A Class of Decomposable Poverty Measures, "Econometrica" No 52.
 • Holzer J.Z.: Demografia, (2003), PWE, Warszawa.
 • Kondor Y.: An old-new measure of income inequality, (1971), "Econometrica", Vol. 39.
 • Kot S.M.: Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Panek T., Podgórski J., Szulc A.,(1999), Ubóstwo : teoria i praktyka pomiaru, Monografie i Opracowania nr 453, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Rada Monitoringu Społecznego (2010), Diagnoza społeczna : zintegrowana baza danych 2009.
 • www.diagnoza.com [5.01.2010].
 • Radziukiewicz M., (2006), Zasięg ubóstwa w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rusnak Z., (2007), Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Sączewska-Piotrowska A. (2009), Determinanty demograficzne sytuacji dochodowej ludności w województwie śląskim, w : Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju, red. M.Gazińska, Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych, Zeszyt nr 20b, Tom 2, Warszawa.
 • Sączewska-Piotrowska A. (2011), Problem ubóstwa obiektywnego i subiektywnego w kontekście ekonomicznej grupy wieku głowy gospodarstwa domowego, w : Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, red. A.Zagórowska, Politechnika Opolska, Opole.
 • Sen A., (1976), Poverty : an ordinal approach to measurement, "Econometrica", Vol. 44.
 • Sen A., (2000), Nierówności. Dalsze rozważania. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Shorrocks A.F., (1983), Ranking income distributions, "Economica", Vol. 50.
 • Topińska I. (red.), Ciecieląg J., Szukiełojć-Bieńkuńska A., (2008), Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, IPiSS, Warszawa.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., (2010), Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach, Śl.W.S.Z., Katowice.
 • Domański Cz., (1979), Nieparametryczne testy statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Greń J., (1982), Statystyka Matematyczna. Modele i zadania, PWE, Warszawa.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., (1997), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Luszniewicz A., (1982), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.
 • Dziechciarz J. (red.), (2003), Ekonometria, przykłady, zadania, AE, Wrocław.
 • Dziembała L., Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., (2004), Analiza umieralności w wybranych miastach województwa śląskiego na podstawie tablic trwania życia, w : A.S.Barczak (red.), Postępy ekonometrii, AE Katowice.
 • Gatnar E., Walesiak M. (2004), (red.) Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" z. 4.
 • Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, AE, Wrocław.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Ostasiewicz W. (red.), (1998), Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach spoleczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Pociecha J. (1996), Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.
 • Sojka E. (2009), Analiza taksonomiczna powiatów województwa śląskiego z uwzględnieniem rozwoju demograficznego i gospodarczego. "Taksonomia" 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, UE, Wrocław.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft Polska, sp. z o.o., Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.