PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 13 | nr 1 | 7--25
Tytuł artykułu

Social values, societal entrepreneurship attitudes and entrepreneurial intention of young people in the Finnish welfare state

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article is focused on Finnish youth's social values, societal entrepreneurship attitudes and entrepreneurial intention. The study addresses how the relationship between social values and societal entrepreneurship attitudes becomes visible among Finnish young people. What is the relationship between social values and entrepreneurial intention? What is the relationship between societal entrepreneurship attitudes and entrepreneurial intention? We also analyze the relationship between different social values of the Finnish welfare state. Survey data (N = 873) were gathered in electronic format from secondary and vocational schools in the Helsinki-Uusimaa region, and questions were based on a multiple-choice Likert scale. The analysis was undertaken using statistical methods. We found that Finnish young people consider entrepreneurship first and foremost a pragmatic career option, which is not supported by ideological arguments or assumptions. On the other hand, the connection between social values and entrepreneurial orientation remains largely at the level of attitudes. On a practical level, entrepreneurship is not thought to be an attractive career option. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
7--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Laurea University of Applied Sciences
autor
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
Bibliografia
 • Ajzen, I., 1991, Th e Th eory Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process 50 (2), pp. 179-211.
 • Ajzen, I., Fishbein, M., 2000, Attitudes and the Attitude-Behavior Relation: Reasoned and Automatic Processes, European Review of Social Psychology, vol. 11, pp. 11-33.
 • Alasuutari, P., Rasimus, A., 2009, Use of the OECD in Justifying Policy Reforms: Th e Case of Finland, Journal of Power, vol. 2 (1), pp. 89-109.
 • Clarke, J., 2008, Living with/in and without Neo-liberalism, Focaal, vol. 51, pp. 135-147.
 • Covin, J.G., Slevin, D.P., 1991, A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, Entrepreneurship Th eory & Practice, vol. 16 (1), pp. 7-25.
 • Eagly, A.H., Chaiken, S., 1993, Th e Psychology of Attitudes, Fort Worth, TX, Harcourt Brace Jovanovich.
 • Ervasti, H., Fridberg, T., Hjerm, M., Ringdal, K., 2008, Conclusions: Nordic uniqueness, reality or myth? in: Ervasti, H., Fridberg, T., Hjerm, M., Ringdal, K. (eds.), Nordic Social Attitudes in a European Perspective, Cheltenham, Erward Elgar, pp. 249-261.
 • Esping-Andersen, G., 1990, Th e Th ree Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press.
 • Flash Eurobarometer 283, 2009, Entrepreneurship in the EU and Beyond. Analytical Report European Commission, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-fi gures-analysis/eurobarometer/fl 283_en.pdf.
 • Harvey, D., 2007, Neoliberalism as Creative Destruction, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 21-44.
 • Helkama, K., Olakivi, A., 2012, Pyhtää: yhteiskunnallinen ja psykologinen muutos. Sosiaalipsykologista seurantatutkimusta 1975-2007, Helsinki, Helsingin yliopisto.
 • Hiilamo, H., Kangas, O., Manderbacka, K., Mattila-Wiro, P., Niemelä, M., Vuorenkoski, L., 2010, Hyvinvoinnin turvaamisen rajat, Näköaloja talouskriisiin ja hyvinvointivaltion kehitykseen Suomessa, Helsinki, Kela.
 • Hofstede, G., What about Finland? http://geert-hofstede.com/fi nland.html.
 • Home, N., 2007, Kauppiasyrittäjyys päivittäistavarakaupassa, LTA 4, pp. 417-444.
 • Hyytiäinen, A., Pajarinen, M., 2005, Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksesta, The Research Institute of the Finnish Economy, Discussion Papers no. 990, Helsinki.
 • Ikonen, R., 2006, Yrittäjyyskasvatus, Kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä, SoPhi 102, Jyväskylä, Minerva.
 • Jutila, M., 2011, Narrowing of Public Responsibility in Finland 1990-2010, Social Policy & Administration, vol. 45 (2), pp. 194-205.
 • Keskitalo-Foley, S., Komulainen, K., Naskali, P., 2010, Risto reipas riskinottaja. Koulutuspolitiikan tavoittelema ihannekansalainen, in: Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M., Lappalainen, S. (eds.), Yrittäjyyskasvatus hallintana, Tampere, Vastapaino, pp. 15-36.
 • Kivelä, P., 2002, Ammattikorkeakouluopiskelijoiden suhtautuminen yrittäjyyteen, Pirkan maan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Nro 3, Tampere, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.
 • Kreiser, P., Marino, L., Weaver, K., 2001, Correlates of Entrepreneurship: The Impact of National Culture on Risk-Taking and Proactiveness in SMEs, University of Alabama.
 • Krueger, N.F., Jr., Reilly, M.D., Carsrud, A.L., 2000, Competing Models of Entrepreneurial Intentions, Journal of Business Venturing, vol. 15, pp. 411-432.
 • Linán, F., Chen, Y.-W., 2009, Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 33 (3), pp. 593-617.
 • Lindsay, N.J., 2005, Toward a Cultural Model of Indigenous Entrepreneurial Attitude, Academy of Marketing Science Review, no. 5.
 • Lumpkin, G.T., Dess, Gregory G., 1996, Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, Academy of Management, The Academy of Management Review, vol. 21 (1), pp. 135-172.
 • Mccafferty, P., 2010, Forging a 'Neoliberal Pedagogy': The 'Enterprising Education' Agenda in Schools, Critical Social Policy, vol. 30, pp. 541-563.
 • Moreno, L., 2010, Welfare Mix, CSR and Social Citizenship, International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 30, pp. 683-696.
 • Mueller, S.L., Thomas, A.S., 2000, Culture and Entrepreneurial Potential: a Nine Country Study of Locus of Control and Innovativeness, Journal of Business Venturing, vol. 16, pp. 51-75.
 • Muuri, A., 2008, Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tutkimus suomalaisten mielipiteistä ja kokemuksista sosiaalipalveluista sekä niiden suhteesta legitimiteettiin [Social Welfare Services for All, at Every Age? Opinions of the Finnish Public on, and Its Experiences of, Social Welfare Services, and Their Relation to Legitimacy], Tutkimuksia 178, Helsinki, Stakes.
 • Nevanperä, E., 2003, Yrittäjyys Suupohjan opiskelijanuorten ajattelussa. Tutkimus Suurpohjan seudun nuorisoasteen opiskelijoiden yrittäjyysnäkemyksistä sekä yrittäjyysopetuksen opetussuunnitelman kehittämispyrkimyksistä, Jyväskylä Studies in Business and Economics, vol. 24, Jyväksylä, University of Jyväskylä.
 • OPM, 2004, Opetusministeriön yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma, Opetusministeriön julkaisuja 2004, 18, [Ministry of education], www.minedu.fi /export/sites/default/OPM/Julkaisut/2004/liitteet/opm_169_opm18.pdf?lang=fi.
 • Patomäki, H., 2007, Uusliberalismi Suomessa, lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot, Helsinki, WSOY.
 • Pitkänen, S., Vesala K., 1988, Yrittäjämotivaatio Kymen ja Vaasan lääneissä: Vertaileva tutkimus yrittäjyyteen ohjaavista tekijöistä, Tutkimusraportti 9, Lappeenranta, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu.
 • Puohiniemi, M., 2002, Arvot, asenteet ja ajankuva. Opaskirja suomalaiseen arkielämän tulkintaan, Vantaa, Limor.
 • Pyysiäinen, J., 2011, Constructing and Negotiating Entrepreneurial Agency a Social Psychological Approach to Entrepreneurship Discourse in the Farm Context, Helsinki, University of Helsinki.
 • Rantanen, T., 2013, Students' Attitudes towards Entrepreneurship in the Uusimaa Region in Finland, Interdisciplinary Studies Journal, vol. 2 (4).
 • Rosa, A.S., de, 1993, Social Representations and Attitudes: Problems of Coherence between the Theoretical Definition and Procedure of Research, Papers on Social Representations -Textes sur les Représentations Sociales, vol. 2 (3), pp. 1-192.
 • Rose, N., Miller, P., 1992, Political Power beyond the State: Problematics of Government, The British Journal of Sociology, vol. 43 (2), pp. 173-205.
 • Saari, J., 2001, Reforming Social Policy, A Study on Institutional Change in Finland, Turku, University of Turku, Social Policy Association.
 • Saari, J., 2011, Eriarvoisuus kasvun ja työllisyyden Suomessa, Yhteiskuntapolitiikka, vol. 76 (19), pp. 76-84.
 • Stenholm, P., Heinonen, J., Kovalainen, A., Pukkinen, T., 2011, Global Entrepreneurship Monitor, Finnish 2010 Report, Turku, University of Turku.
 • Toikko, T., Gawel, A., 2012, Yksityisten sosiaalipalveluiden kehitys [Development of the Private Social Care Services], in: Zechner, M. (ed.), Julkiset sosiaalipalvelut muutoksessa, Markkinat, mittarit ja ennakointi, Seinäjoki, Anja Mäntylän rahasto, pp. 9-27.
 • Turunen, T., 2011, Yrittäjyys - mitä se merkitsee? Yrittäjyyden ja sen sukulaiskäsitteiden käyttö koulutuksessa, tutkimuksessa ja politiikassa 1900-luvun loppupuolelta 2000-luvun alkuun [Entrepreneurship - What Does It Mean? Th e Applications of Entrepreneurship and its Kindred Concepts in Education, Research and Policy from the End of the 20th Century until the Beginning of the 21th Century], Jyväskylä Studies in Business and Economics, vol. 102, Jyväskylä, University of Jyväskylä.
 • Vesala, K.M., 1996, Yrittäjyys ja individualismi, Relationistinen linjaus, Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia, vol. 2.
 • Vesala, K.M., Rantanen, T., 2007, Argumentaatio ja tulkinta: Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa [Argumentation and Interpretation: Qualitative Attitude Approach], Helsinki, Gaudeamus.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.