PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. nr 8 | 267--280
Tytuł artykułu

Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic and Social Convergence of EU Countries (15) in Years 1985-2002
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem referatu jest diagnoza procesów konwergencji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej. Analiza dotyczy lat 1985-2002, uważa się bowiem, że tylko dłuższy okres umożliwia stwierdzenie występowania określonych tendencji, szczególnie w sferze społecznej. Wobec tak przyjętych ram czasowych, za podmiot badań przyjęto kraje "starej" Unii. Z rozważań wyłączono jednak Luksemburg ze względu na jego specyfikę i braki kompletnych danych statystycznych. Badania prowadzone są na podstawie danych wtórnych, publikowanych przez EUROSTAT, OECD, WHO. Jak zwykle w analizach międzynarodowych, szczególną wagę przywiązywano do porównywalności źródeł. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na sigma (δ) konwergencji gospodarczej, która zachodzi, gdy rozproszenie realnego dochodu per capita między podmiotami wykazuje tendencję do zmniejszania się w miarę upływu czasu. Ocena tego procesu w omawianych krajach dokonywana jest na podstawie odchylenia standardowego logarytmów ilorazów PKB per capita każdego z badanych krajów i średniego poziomu PKB w Unii. Podjęto również próbę analizy konwergencji społecznej. Utożsamiono ją z upodabnianiem się poziomu życia ludności w krajach Unii Europejskiej. Poziom życia został określony poprzez miernik syntetyczny, obliczony w wyniku zastosowania metody wzorca rozwoju, należącej do metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Obliczono go na podstawie celowo dobranych jedenastu wskaźników cząstkowych. Diagnozę procesów konwergencji prowadzono w oparciu o poziom odchylenia standardowego logarytmów ilorazów syntetycznych mierników poziomu życia ludności dla każdego kraju i średniej dla Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with problems of sigma convergence, understood as the diminishing of the real income per capita distraction, occurring with time. The economic convergence is treated as the distraction of GDP per capita, in Purchasing Power Parity and is calculated as standard deviation of logarithms of quotient of GDP per capita for each country and the average GDP of EU. The researches concern fourteen countries of the "old" European Union (except Luxembourg). They are conducted for the period 1985-2002, on the base of secondary sources, published by EUROSTAT, OECD, WHO. In the paper it was made an attempt of the analysis of social convergence. The social convergence is treated as an approaching of the level of living of EU societies. Level of living is defined as: the degree of people's needs satisfaction due to the consumption of material, environmental and social goods and services. It was evaluated using one of taxonomic methods and as the result the synthetic index of level of living for each country was obtained. In the method it was involved the set of eleven incremental indexes. The diagnosis of social convergence was based on the level of standard deviation of logarithms of quotient of synthetic index of level of living for each country and the average for EU. In the final part of the paper, the economic and social convergence was compared. The results lead to the conclusion that in the period of 1985-2002 both types of convergence processes took place in fourteen countries of the "old" EU. The social convergence was stronger than the economic one. As far as the social convergence is concerned, it found out that stronger convergence characterized cohesion countries (Greece, Portugal, Ireland and Spain) than the whole EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
267--280
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Barro R. J., Makroekonomia, wyd. 1, PWE, Warszawa 1997.
 • Barry F., Economic Integration and Convergence Process In the EU Cohesion Countries, Journal of Common Market Studies 2003, vol. 41, nr 5.
 • Bernard A. B., Durlauf S.N., Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, "Journal of Econometrics" 1996, nr 71.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, wyd. 1, PWE, Warszawa 2002.
 • Canova F., Testing for Convergence Clubs in Income per capita: A Predictive Density Approach, "International Economic Review", vol. 45. No 1, luty 2004.
 • Ciołek D., Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji na podstawie danych panelowych, [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, red. A. Welfe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Cuadrado-Roura J.R., Regional Convergence In the European Union: From Hypothesis to the Actual Trends, "Annals of Regional Science" 2001, nr 35.
 • Delhey J., The Prospects of Catching up for New EU Members, "Social Indicators Research" 2001, vol. 56, nr 2.
 • Jankowska A., Aktywizowanie wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii koncepcji rozwoju, [w:] Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, wyd. 1, SGH, Warszawa 2003.
 • Noll H.-H., Towards a European System of Social Indicators: Theoretical, Framework and System Architecture, [w:] Assessing Quality of Life and Living Conditions to Guide National Policy, red. M. R. Hagerty, J. Vogel, V. Móller, wyd. 1, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
 • Rokicki B., Różnice w poziomie rozwoju regionalnego w Hiszpanii w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2004, nr 5.
 • Sachs J.D., Warner A., Economic Reform and the Process of Global Integration, "Brooking Papers on Economic Activity", Brookings Institution, Washington, D.C., 1995, nr 1.
 • Sala-i-Martin X., The Classical Approach to Convergence Analysis, "The Economic Journal" 1996, nr 106.
 • Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.