PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 51--60
Tytuł artykułu

Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym

Warianty tytułu
A Network Approach to Inter-organizational Cooperation in Emergency Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ocena zakresu współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym. W związku z powyższym dokonano przeglądu literatury przedmiotu i obowiązujących aktów prawnych, które - uzupełnione badaniami własnymi - pozwoliły zbudować ogólny model współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym. Osiągnięcie przyjętego celu i sformułowanie konkluzji umożliwiły zarówno analizy literaturowe, jak i badania diagnostyczne, zrealizowane w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa śląskiego w 2011 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the scale of Inter-organizational Cooperation in emergency management in the scope of a network approach. It was assumed, that the core efforts aiming to reduce the risks for people, environment and property is the cooperation and partnership relations between local governments, entities responsible for safety and the society. The basics of the effectiveness in emergency management are the identification and elimination of problems in coordination and the clear rules of cooperation and responsibilities. Emergency management takes place at all organizational levels of the state, but it has a critical meaning for local governments. Conducting operations in emergency management is a challenge in any circumstances. It requires quick decision-making, action in a dynamic environment and team work. Fast response and mobilization of essentially independent entities, inspections and guards, government, NGOs and civil area is considered necessary in an emergency situation. Due to professional background, equipment and statutory functions, the greatest potential for emergency response is assigned to operational units, and most of all to the State Fire Service. These conditions resulted in an assessment of the level of cooperation in emergency management by means of research conducted in 2011 in the State Fire Service units in the province of Silesia. The results of this study indicate a high level of cooperation of the State Fire Service with the local community as well as good cooperation with local government. When it comes to the relationship between operational units in emergency management, the cooperation takes place primarily among fire brigade units, which may be the result of specialization. A high level of cooperation and regular common operations may also be observed between the Police and Ambulance. These units form a triad designed to respond to any threat to safety. This response requires frequent contacts and is the foundation for building relationships. Cooperation with other units is carried out sporadically, depending on the need. It leads to the conclusion that the Inter-organizational Cooperation in emergency management is built on the basis of relationships established during intervention and rescue actions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Adamik A., (2010), Współpraca sieciowa w funkcjonowaniu współczesnych MSP, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 99, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 2. Czakon W., (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • 3. Fiedkiewicz P., (2008), Identyfikacja profitów dla społeczności lokalnej jako konsekwencji realizacji idei sieci w praktyce zarządzania publicznego, [w:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • 4. Frączkiewicz-Wronka A., (2006), Relacje sieciowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu publiczną ochroną zdrowia, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 • 5. Gawroński H., (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 6. Gawroński H., (2011), Istota planowania strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 • 7. Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J., (2005), Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
 • 8. Kitler W., (2010), Bezpieczeństwo narodowe, podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej nr 1(61) 2010, Warszawa.
 • 9. Komańda M., (2005), Struktura sieciowa a dyfuzja wiedzy, [w:] Stabryła A., Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • 10. Kosowski B., (2006), Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków.
 • 11. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa.
 • 12. Kożuch B., (2007), Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • 13. Kożuch B., Kożuch A., (2010), An essence of cross-sector cooperation, "OPTIMUM", nr 3.
 • 14. Krupski R., Łobos K., (2004), Cechy organizacji sieciowych, [w:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, T. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • 15. Kuźnik F., (2009), Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • 16. Olesiński Z., (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Beck, Warszawa.
 • 17. Opolski K., Modzelewski P., (2008), Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 18. Perechuda K., (2004), Drgająca dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, Efektywność źródłem bogactwa narodów, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Piechowice, 19-21 stycznia 2004, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej, Wrocław.
 • 19. Peszko A., (2011), Więzi i współpraca sieci przedsiębiorstw w głównym nurcie badawczym nauk o zarządzaniu, [w:] Rokita J. (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2011.
 • 20. Plawgo B., Szpak A., Radziwon P., (2006), Zarządzanie relacjami organizacji publicznych z ich otoczeniem, [w:] Kożuch B. (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 • 21. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R., (2010), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 • 22. Wiatrak A., (2006), Sektor publiczny jako system, [w:] Kożuch B. (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 • 23. Witkowski J., (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 • 24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108).
 • 25. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).
 • 26. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.).
 • 27. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 • 28. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779).
 • 29. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • 30. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590).
 • 31. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185).
 • 32. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.