PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1(155) | 30--47
Tytuł artykułu

Wielodyscyplinarność i interdyscyplinarność statystycznych badań zjawisk społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono: współczesne tendencje badań naukowych, warunki współpracy naukowo-badawczej różnych dyscyplin społecznych, podstawowe typy badań wielowymiarowych i ich użyteczność w badaniu zjawisk społecznych.
Rocznik
Numer
Strony
30--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bernal J., 1957, Nauka w dziejach, PWN, Warszawa, s. 655.
 • Bortz J., 1983, Lehrbuch der empirischen Forschung für Sozialwissenschaftler, Springer Verlag, New York, s. 73-239.
 • Carter V. G., Scates D. E., 1984, Methods of Research, New York.
 • Centre for Educational Research and Innovation (CERI) 1987.
 • Dingler H., 1928, Das Experiment sein Wessen und seine Geschichte, München, s. 5 i nstp.
 • Geblewicz, E., 1973, Powstawanie nowych dyscyplin naukowych, w: Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego PAN, Zakład Historii Nauki i Techniki PAN, Ossolineum, Wrocław, s. 9-15.
 • Giedymin J., 1964, Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych, PWN, Poznań.
 • Giedymin J., 1966, W sprawie programu integracji twierdzeń w psychologii, Studia Metodologiczne 1966, Nr 2, s. 91-111.
 • Hentig H, 1987, Disziplinarität in der nichtdiszilnären Wirklichkeit, [w:] Interdisziplinarität. PraxisHerausforderung-Ideologie, red. J. Kocka, Frankfurt a/Main 1987.
 • Holzley H., 1974, Interdisziplinare Arbeit und Wissenschaflstheorie, Ringvorlesungen der Eidgenossischen Technischen Hochschule und der Universität Zurich.
 • Ingarden R., 1936, Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych, Kwartalnik Filozoficzny 1936, t. 13, z. 2, s. 195-214.
 • Interdisciplinarité. Problems of Teaching and Research in Universities, OECD 1972.
 • Jevons W. S., 1960, Zasady nauki. Traktat o logice i metodzie naukowej, PWN, Warszawa 1960, t. II, s. 31-69. Kamiński S., 1972, O podstawach unifikacji nauk, [w:] Problemy epistemologii pragmatycznej, PAN, Zakład Historii Nauki i Techniki, Materiały z Konwersatorium Naukoznawczego PAN, Wrocław, 1972.
 • Kamiński S., 1981, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 244 i nstp.
 • Kaufmann F. X., 1983, Das Bielefelder Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Ein Ort interdisziplinärer Forschung, Merkur 1983, Nr 37, s. 464-468.
 • Kłoskowska A., 1964, Kultura masowa, PWN.
 • Kowalewski, Z., 1973, Zmiany w strukturze nauki, [w:] Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego PAN, Zakład Historii Nauki i Techniki PAN, Ossolineum, Wrocław, s. 209-217.
 • Lejczik W. M., 1982, Integracja nauk a unifikacja terminów naukowo-technicznych, Zagadnienia naukoznawstwa 1982, Nr 3-4, s. 331-337.
 • Lewin L., Lind I., 1985, Inter-disciplinarity Revisited Re-assessing the Concept in the Light of Institutional Experience, Stockholm.
 • Łowmiański H., 1968, Zagadnienia współdziałania w naukach historycznych, Studia Metodologiczne 1968, Nr 4, s. 174-182.
 • Malecki J., 1964, Integracja nauki, Problemy 1964, Nr 2, s. 68-71.
 • Marciszewski W., 1980, Idee filozoficzne a osiągnięcia nauki. Z problematyki integracji nauk, Studia Filozoficzne 1980, z. 8, s. 31-44.
 • Meisel M., 1973, Problematyka integracyjna dyscyplin prawno-historycznych, Studia Metodologiczne 1973, Nr 10, s. 79-94.
 • Merton R. K., 1982, Teoria społeczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Metodologiczne problemy badań nad rodziną, 1980, red. Z. Tyszka, UAM Poznań 1980.
 • Müller K., Klaus A. M. 1981, Interdisziplinäre Forschung als geschichtliche Herausforderung, Hamburger Universitsreden, Vol. 36, s. 23-56;
 • Opałek K., 1966, Swoistośćprawoznawstwa a próba integracji, Państwo i Prawo, 1966, z. 4-5, s. 628-741.
 • Ossowski S., 1962, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa.
 • Parthey H., Schreiber K., 1983, Interdisziplinarität in der Forschung, Akademie Verlag, Berlin 1983, s. 319.
 • Rogoziński Z., 1955, Z metodyki statystycznych badań społecznych, Łódź, s. 7.
 • Rybicki P., 1965, Problemy ontologiczne w socjologii, Studia socjologiczne 1965, Nr 2.
 • Rybicki Z, 1965, Na marginesie integracyjnej problematyki nauk społecznych, Nowe Drogi 1965, Nr 9, s. 102-110.
 • Schnell R., Hill P. B., Esser E., 1993, Methoden der empirischen Sozialforschung, [w:] Aufbage, R. Oldenburg Verlag, München-Wien 1993, s. 37-103.
 • Slipko T., 1992, Interdyscyplinarność w filozofii, [w:] red. B. Bejze, W kierunku Boga, Warszawa 1992, s. 394-401.
 • Steczkowski J., 1963, Uwagi o metodach ilościowych w naukach, Zeszyty naukowe WSE w Krakowie, Kraków, s. 25.
 • Such J., 1987, Eksperyment, w: Filozofia a nauka, PAN, Komitet Nauk Filozoficznych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa, s. 120-131.
 • Sułek A., 1979, Eksperyment w naukach społecznych, PWN, Warszawa.
 • Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Turowski J., 1994, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 33-51.
 • Tyszka Z., 1990, Założenia i reguły metodologiczne poznańskiej szkoły badań nad rodziną, [w:] Poznańska szkoła badań nad rodziną (Metodologia i jej zastosowanie), red. Z. Tyszka, UAM, Poznań 1990, s. 18-33.
 • Urbański R., 1986, Integracja jako współczesna tendencja naukowotwórcza, Zagadnienie naukoznawstwa 1986, Nr 2, s. 237-333.
 • Waszak S., 1949, Zagadnienia techniki statystycznej w literaturze i praktyce, Przegląd Statystyczny 1949, Nr 1-2, s. 57-73.
 • Wierzchosławski S., 1967, Z problematyki pomiaru zjawisk społecznych, [w:] Sesja naukowa z okazji XL-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, Praca zbiorowa red. M. Przedpelski, Poznań, s. 189 i nstp.
 • Wierzchosławski S., 1987, Longotudinalne badania demograficzne w Zintegrowanym Systemie Badań Gospodarstw Domowych, [w:] red. J. Kordos, Problemy Integracji Statystycznych Badań Gospodarstw Domowych, GUS Warszawa, s. 241-255.
 • Wierzchosławski S., 1988, Wielodyscyplinarność w badaniach zjawisk demograficznych, Studia Demograficzne 1988, z. 4, s. 3-16.
 • Wierzchosławski S., 1995, Węzłowe problemy metodologii badań statystycznych zjawisk społeczno-ekonomicznych w Polsce, [w:] Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecie statystyki polskiej, Poznań 22 i 23 września 1993 r., GUS, Warszawa 1995, s. 18-44.
 • Yule G. U., Kendall M. G., 1966, Wstęp do teorii statystyki, PWN, Warszawa, s. 17.
 • Ziembiński Z., 1973, O niektórych przyczynach dezintegracji nauk prawniczych, Studia Metodologiczne 1973, Nr 2, s. 3-17.
 • Ziółkowski M., 1981, Znaczenie, interakcja, rozumienie, PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F., 1988, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa.
 • Żółkiewski, 1965, Aktualne potrzeby współdziałania nauk humanistycznych, Nowe Drogi 1965, Nr 8, s. 174-182.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.