PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 78--85
Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy otoczenia przedsiębiorstw branży gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Warianty tytułu
Application of Enterprise Environment Analysis in the Municipal Waste Management Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była identyfikacja i ocena czynników otoczenia istotnych dla rozwoju strategii przedsiębiorstw branży gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Analiza strategiczna otoczenia ma coraz większe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania organizacji. Przyczyną jest wzrost niestabilności otoczenia zewnętrznego organizacji. Analizą objęto strategiczne obszary otoczenia organizacji sektora świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych wyznaczone przez M. E. Portera. Wyniki wskazują, że w branży zachodzą zmiany w strukturze podmiotów, głównie w większych miastach. Branża ma szansę na rozwój w przyszłości. W otoczeniu podmiotów świadczących odbiór odpadów komunalnych największą siłą przetargową dysponują ich dostawcy. Konsumenci, będący jednocześnie bezpośrednimi odbiorcami tych usług, w większości są rozproszeni. Dla podmiotów omawianej branży pojawiają się szanse na wzrost konkurencyjności pozacenowej, ale związane jest to ze wzrostem społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to identify and assess organizations' environment factors relevant to the development of companies' strategies of the waste sector of economy in Poland. Strategic analysis of the environment is becoming more and more important for the smooth functioning of the organization. The cause is an increase in instability of the external environment of the organization. The analysis has been carried out in strategic areas of the environment of the service-providing sector of municipal waste collection appointed by M. E. Porter. The results indicate that the sector changes occur in the business structure. This trend has been observed mainly in larger cities. This sector has the opportunity to grow in the future. Suppliers have the largest power among other elements of the environment of the companies of the service-providing sector of municipal waste collection. Consumers, who are also the direct recipients of these services, are largely scattered. There are possibilities for increasing the competitiveness of non-price competition for the industry's stakeholders, but it is associated with an increase in social and environmental responsibility of consumers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Boulding K.E., (1956), General systems theory, The skeleton of science, "Management Science", nr 2.
 • 2. Hatch M.J., (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • 3. Gierszewska G., Romanowska M., (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 4. Gotowska M., (2009), Poziom życia w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SERiA", tom XI, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn.
 • 5. Griffin R.W., (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • 6. Obłój K., (2007), Strategia organizacji - w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • 7. Pszczołowski T., (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • 8. Pillkahn U., (2007), Trends und Szenarien als Werkzeuge zur Strategieentwicklung, Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München.
 • 9. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • 10. Weber R.A., (1984), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 • 11. Porter M.E., (2006), Przewaga konkurencyjna - osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 • 12. Zimniewicz K., (2006), Kilka refleksji na temat hipotez w naukach o zarządzaniu, [w:] Sławińska M. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • 1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics [10.06.2011].
 • 2. Olczyk P., (2008), Centralne Informatorium Statystyczne GUS, odpowiedź elektroniczna z dnia 8 sierpnia 2008 r. na zadane pytanie dotyczące ilości firm o PKD 9002Z w podziale na formę prawną i miejsce rejestracji.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.