PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(5) | 53--65
Tytuł artykułu

Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego jako czynnik wpływający na rozwój i funkcjonowanie rynków kapitałowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The violations of honesty stock trading exchange rules as a creating factor of development and functioning of capital markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto się próby zdefiniowania zasad uczciwego obrotu giełdowego ("ZUOG") oraz scharakteryzowano pola naruszeń tych zasad. Artykuł stanowi analizę naruszeń ZUOG w celu zaprezentowania wpływu tych naruszeń na rozwój i funkcjonowanie rynków kapitałowych. Analiza skutków naruszeń ZUOG dla rynków kapitałowych została przeprowadzona z uwzględnieniem naruszeń dokonanych przez emitentów papierów wartościowych i inwestorów. W artykule wskazano na szczególną rolę organizatorów rynków kapitałowych w zapobieganiu, stworzeniu metod reakcji uprzedniej i następczej oraz ograniczeniu występowaniu zjawisk naruszeń ZUOG. Uwaga została zwrócona na zasady corporate governance jako instytucję, która została wykreowana jako odpowiedź na występujące naruszenia ZUOG. Przedstawiono również ogólne wyniki badań własnych relacji zachodzącej pomiędzy deklarowaniem niestosowania przez spółki publiczne zasad corporate governance, a wrażliwością tych spółek na występowanie naruszeń ZUOG w badanych obszarach. (abstrakt ze strony domowej wydawcy)
EN
The article undertakes the attempt to define the honesty stock exchange trading rules ("ZUOG") and characterizes the fields of these violations. The article is the analyze of the violations of ZUOG in order to present the impact of this violations on the development and functioning of capital markets. The analyze of consequences of violations for capital markets was conducted including the violations made by issuers of securities and investors. The article indicates the special role of the organizers of capital markets in preventing, creating the methods of action and reaction and also limiting the phenomena of violations of ZUOG. The attention was paid to corporate governance rules as an institution, which were created as an response to violations of ZUOG. The articles presents general outcomes of own researches of the relation between declaring by public companies of corporate governance rules and presents sensitivity of this companies at violations of honesty stock exchange rules in research areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Bibliografia
 • Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Chojecka I., Przestrzeganie zasad dobrych praktyk a występowanie naruszeń na rynku giełdowym, "Przegląd Corporate Governance", 2011, Nr 2, s. 69-77.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Diamond D.W., Verrecchia R.E., Disclosure, liquidity, and the cost of capital, "The Journal of Finanance", 1991, No. 9.
 • Droga na giełdę, Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, praca zbiorowa ekspertów BDO, Difin, Warszawa 2008.
 • Dusza M., Przestępstwa na rynku kapitałowym. Papierowi kuglarze, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja - Funkcjonowanie - Wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Górecki M., Informacje poufne na rynku kapitałowym - obowiązki, procedury, sankcje, "Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego", 2008.
 • Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.
 • Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Jenkinson T., Mayer C., Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
 • Klimczak B., Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Kurzajewski M., System rekompensat - system chroniący aktywa inwestorów, KPWiG, Warszawa 2006.
 • Monks R.A.G., Minnow N., Corporate Governance, Blackwell Publishers, Cambridge 1995.
 • Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Pietrzak E., Markiewicz M. (red.) Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Sójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Oficyna Wolters Kluwe business, Warszawa 2008.
 • Zielonka P., Palenik M., Manipulowanie kursami cen akcji, "Nasz Rynek Kapitałowy", 2002, Nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.