PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 79 Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego | 173--180
Tytuł artykułu

Determinanty konkurencyjności przemysłu spożywczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Competitiveness of Food Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po kilku latach od akcesji Polski do UE i funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wspólnym rynku można ocenić, że poziom konkurencyjności polskich producentów żywności jest dość wysoki. W początkowym okresie głównymi determinantami osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na rynkach zagranicznych były przewagi kosztowo-cenowe. Powolna, ale systematyczna konwergencja cen produktów rolnych i żywnościowych oraz cen czynników produkcji powoduje, że w dłuższej perspektywie może być ona trudna do utrzymania. W konsekwencji możliwość uzyskania przez producentów żywności długookresowego sukcesu na rynku będzie w głównej mierze zależała od czynników pozacenowych. Przedsiębiorcy przemysłu spożywczego w coraz większym stopniu doceniają znaczenie szeroko rozumianej jakości i innowacyjności jako głównych determinant konkurencyjności. Stwarza to przesłanki do stwierdzenia, że przynajmniej część z nich stosuje strategię wyróżniania, umożliwiającą uzyskanie przewagi konkurencyjnej o względnie trwałym charakterze. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the market and non-market determinants of the competitiveness of the food industry. The relatively high level of competitiveness of Polish food producers after accession to the EU results from lower prices of their products. In subsequent years increased importantance of determinants associated with a broad understanding of quality and innovativeness of products. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską. Red. I. Szczepaniak. Raport z realizacji Programu Wieloletniego nr 99, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, s. 24.
 • J. Wiśniewska: Globalizacja polskiego sektora rolno-spożywczego po wejściu do Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XII, z. 1, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010, s. 265.
 • R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek: Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010, s. 79.
 • H.G. Adamkiewicz-Drwiłło: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2010, s. 240.
 • A. Marshall: Principles of Economics. Macmillan, London 1920, s. 358-350.
 • S. Gędek: Analiza powiązań pomiędzy cenami wieprzowiny na rynku polskim i wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, t. XI, z. 3, s. 92-96.
 • A. Tarnowska: Ekonomiczna dostępność żywności w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010, t. XII, z. 1, s. 224-229.
 • R. Zalewski: Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego - case studies. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 147.
 • R. Karaszewski: Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. TNOIK, Toruń 2005, s. 30.
 • M. Taczanowski: Jakość żywności, produkcja i obrót w definicjach projektu ustawy. "Przemysł Spożywczy" 2006, nr 7, s. 2-8.
 • Z. Pierścionek: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 248-249.
 • M. Góralczyk: Jakość produktów spożywczych determinantą konsumpcji - studium przypadku. "Problemy Jakości" 2006, nr 11, s. 44-46.
 • R.W. Griffin: Problemy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996, s. 619.
 • M. Grzybowska-Brzezińska: Marketingowe aspekty jakości produktów spożywczych. "Marketing i Rynek" 2008, nr 6, s. 26-32.
 • E. Babicz-Zielińska: Rola konsumenckiej oceny jakości produktów żywnościowych w warunkach konkurencji. Biuletyn Naukowy UWM 2003, nr 20, s. 51-155
 • H. Górska-Warsewicz: Konsumencka ocena jakości. "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 12, s. 35-37
 • B. Grzybowska, M. Juchniewicz: Czynniki determinujące zachowania nabywców produktów żywnościowych. Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 34, Warszawa 2005,s. 145-154.
 • M. Lennernäs, C. Fjellström: Influences on food choice perceived to be important by nationallyrepresentative samples of adults in the European Union. "European Journal of Clinical Nutrition" 1997, No. 51, s. 8-15.
 • M. Bartosik-Purgat, M. Tomalak, M. Wierzbicki: Postrzeganie polskich produktów przez konsumentów na rynku niemieckim. "Marketing i Rynek" 2005, nr 5, s. 25-30.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 222.
 • I. Szczepaniak: Konkurencyjność głównych sektorów gospodarki żywnościowej w opinii przedsiębiorców. W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw. Red. A. Birski. UWM, Olsztyn 2008, s. 284-285.
 • M. Gorynia: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych. PTE, Warszawa 2001, s. 19-33.
 • A. Arend: Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu sfery agrobiznesu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1118, t. 1, Wrocław 2006, s. 31-36.
 • G. Galizzi, L. Venturini: Product Innovation in the Food Industry: Nature, Characteristics and Determinants, Economics of Innovation. The case of Food Industry. Physica-Verlag, Heidelberg 1996, s. 63-206.
 • D.I. Padberg, R.E. Westgren: Product Competition and Consumer Behaviour in the Food Industries. "American Journal of Agricultural Economics", November 1979, No. 61, s. 620-625.
 • J. Baruk: Preferencje społeczne innowacyjnych wyrobów i usług. "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 2,s. 68-77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.