PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 87 Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej : księga pamiątkowa dedykowana profesor Lucynie Frąckiewicz | 65--79
Tytuł artykułu

Demograficzne starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki społecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demographic Ageing of the People as the Challenge for the Social Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces demograficznego starzenia się społeczeństw bywa dodatkowo potęgowany przez proces migracji zarobkowej, w następstwie której dochodzi do dalszego osłabienia funkcji opiekuńczej i ekonomicznej rodziny.(fragment tekstu)
EN
Ageing of people requires from both state and local authorities activities which allow to utilize the potential of oldest generation. The analyse of processes of ageing requires taking into consideration not only public expenses, but also benefits coming from change of demographic structure, e.g. emerging of new markets of products and services or new work-places. In opposition to earlier periods, elderly people are better and better educated, the range of their social and economic activities and the scale of consumption are getting wider. These features become basis for analysis of social and economic consequences of "new old age". The positive picture of ageing should be complemented by the sentence that the longer life is more and more connected with dependency of elderly people which takes more time than before. It is a important challenge for the social policy.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Polska starość, red. B. Synak, Gdańsk 2002.
 • W obliczu starości, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2007.
 • Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus", Warszawa 2008.
 • Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź 2008.
 • L. Frąckiewicz, Karta praw człowieka starego, Warszawa 1985.
 • L. Frąckiewicz, B. Żakowska-Wachelko, 300 wiadomości o starości, Katowice 1987.
 • E. Rosset, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Warszawa 1959.
 • J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973.
 • S. Klonowicz, Starzenie się, stan zdrowia, praca, Warszawa 1973.
 • L. Frąckiewicz, Starzy robotnicy na Śląsku, Warszawa 1974.
 • K. Wiśniewska-Roszkowska, Stary człowiek w rodzinie, Warszawa 1975.
 • Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2002.
 • E. Rosset, Ludzie starzy. Studium demograficzne, Warszawa 1967, s. 79 i nast.
 • A. Kurzynowski, Wdowieństwo - problem gerontologii społecznej, w: Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce, Warszawa-Wrocław 1975, s. 154 i nast.
 • J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973, s. 154 i nast.
 • B. Bień, Opieka zdrowotna i pomoc w chorobie, w: Polska starość, red. B. Synak, Gdańsk 2002, s. 78 i nast.
 • W. Warzywoda-Kruszyńska, Rodzina w procesie zmian, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski, Łódź 2004, s. 13 i nast.
 • W. Gwozdz, A. Sousa-Poza, Ageing, Health and Life Satisfaction of the Oldest Old. An Analysis for Germany, Bonn 2009.
 • M.E. Bravell, S. Berg, B. Malmberg, Health, functional capacity, formal care, and survival in the oldest old. A longitudinal study, "Archives of Gerontology and Geriatrics" 2008, z. 1.
 • R. Arnold, H. Rothgang, Financing Long-Term Care Insurance - Reconciling a Pay-As- You-Go System with a Partly Funded System. A Reform Proposal for Germany's Long-Term Care Insurance System. Paper presented at the 7th ESPAnet conference 2009.
 • H. Rothgang. Fokus Pflegevesicherung. Nach der Reform ist vor der Reform, Hrsg. H. Dräther, K. Jacobs, H. Rothgang, Berlin 2009.
 • P. Błędowski, A. Wilmowska-Pietruszyńska, Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań, "Polityka Społeczna" 2009, nr 7.
 • L. Frąckiewicz, O ochronę prawną i społeczną starzejącej się ludności kraju, w: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa. I Kongres Demograficzny w Polsce. Sesja końcowa, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2003, s. 294 i nast.
 • J. Derejczyk, B. Bień, J. Kokoszka-Paszkot, J. Szczygieł, Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy - czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, "Gerontologia Polska" 2008, nr 3.
 • A. Kozierkiewicz, K. Szczerbińska, Opieka długoterminowa w Polsce. Ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, Kraków 2007.
 • H. Rothgang, Theorie und Empirie der Pflegeversicherung, Münster, Berlin 2010.
 • S. Jacobzone, Ageing and Care for Frail Elderly Persons: An Overview of International Perspectives, Labour Market and Social Policy - Occasional Papers nr 38; OECD, Paris 1999.
 • Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, red. K. Szczerbińska, Kraków 2006.
 • Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, red. P. Szukalski, Warszawa 2009.
 • M. Pakuła, Postawy osób starszych wobec edukacji. Studium teoretyczno-diagnostyczne, Lublin 2007.
 • A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2006.
 • P. Szukalski, Zagrożenia praw osób starszych na rynku pracy Polsce, w: Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, red. B. Szatur-Jaworska, Biuletyn RPO nr 65, Warszawa 2008.
 • Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, red. Irena E. Kotowska, I. Wóycicka, Warszawa 2008.
 • Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Warszawa 2007.
 • B. Szatur- Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk, Raport z badania "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse", w: Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Warszawa 2007.
 • B. Szatur-Jaworska, Ubóstwo i wykluczenie społeczne seniorów, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Warszawa 2010.
 • P. Błędowski, P. Kubicki, Samorząd lokalny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. P. Broda-Wysocki, Polska Bieda III, IPiSS, Warszawa 2007.
 • Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, red. M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier, Białystok 2010.
 • Przemoc wobec osób starszych, red. B. Tobiasz-Adamczyk, Kraków 2009.
 • P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa 2002, s. 197 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.