PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 239 | 20--33
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metod zarządzania procesowego BPM do zwiększenia efektywności procesów biznesowych organizacji

Warianty tytułu
Business Process Improvement Using BPM Techniques
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja może osiągnąć swoje cele biznesowe w sposób efektywny tylko wtedy, gdy ludzie i inne jej zasoby, takie jak systemy informatyczne, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, dobrze ze sobą współdziałają. Do opisu współdziałania i integracji tych zasobów najlepiej służą procesy biznesowe, dokumentowane w postaci diagramów przepływów informacyjnych, przy wykorzystaniu wybranej notacji języka graficznego (EPC, UML, BPMN). Procesy biznesowe i zarządzanie nimi są zatem nie¬zwykle ważnymi elementami koncepcji komputerowego wspomagania zarządzania organizacją, ułatwiającymi budowanie efektywnej współpracy pomiędzy jej zasobami i pomagającymi organizacji bezzwłocznie reagować na zmieniające się warunki otoczenia rynkowego. Jeśli systemy informatyczne, które realizują procesy biznesowe bezpośrednio wspomagające organizację, nie mogą szybko ewaluować w sposób elastyczny i dostatecznie efektywny, to może ona się znaleźć w trudnej sytuacji decyzyjnej. W artykule prezentowane są przykłady użycia metod i technik BPM do poprawienia i restrukturyzacji procesów biznesowych w organizacji (w tym BPR, Lean Sigma, TQM, Kaizen). W modelowaniu przepływów informacyjnych w systemach rozproszonych wykorzystano technikę kompensacji procesowej. Zmiany w organizacji następują najczęściej w odpowiedzi na zmiany lokalnych regulacji i strategii zarządzania, ale efektywność procesowa i elastyczność biznesowa są tu kluczowymi czynnikami redukcji kosztów niezbędnych do podtrzymania jej konkurencyjności rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The organization can achieve its business objectives in an effective manner only if its people and other resources such as information systems, technical infrastructure and communication, interact well. To describe the interaction and integration of these resources best serve business processes documented in the form of diagrams of information flow, using the selected graphic language notation (EPC, UML, BPMN). Business processes management is therefore an extremely important element of the concept of computer-aided management of the organization, facilitating the organization of effective cooperation between its resources and assisting the organization to respond promptly to changes in market environment. If the information systems which realize business processes directly supporting the organization cannot evolve quickly in a flexible and efficient enough manner, it can find itself in a difficult decision-making situation. The paper presents examples of the use of BPM (Business Process Management) methods and techniques for the improvement and restructuring of business processes in the organization (among the others BPR, Lean Sigma, TQM, Kaizen). In the modeling of information flows the technique of process compensation was used. Changes in the organization occur most often in response to changes in local regulations and management strategies, but the process efficiency and business flexibility are the key factors in reducing the costs necessary to maintain its market competitiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bartoszewicz, G., 2007, Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP. Podejście procesowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bartoszewicz, G., 2010, Integracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej, w: Korczak, J., Chomiak-Orsa, I., Sroka, H. (red.), Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bartoszewicz, G., 2011, Rola restrukturyzacji BPR w zarządzaniu procesami biznesowymi BPM, w: Kuchta, D., Klaus-Rosińska, A. (red.), Podejście procesowe. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Davenport, T.H., 1993, Process Innovation - Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Gabryelczyk, R., 2000, Reengineering: Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gęzikiewicz, H., Jankiewicz, K., Morzy, T., 2011, Kompensowalność w procesach biznesowych, materiały XVII Konferencji PLOUG, Kościelisko, s. 40-49.
 • Hammer, M., 1996, Beyond Re-engineering: How the Process-centered Organization Changing our Work and our Lives, Harper Collins Publishers, New York.
 • Hammer, M., Champy, J., 1993, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Collins Publishers, New York.
 • Hammer, M., Stanton, S.A., 1994, The Re-engineering Revolution: A Handbook, Harper Collins Publishers, New York.
 • Hoyer, V., Christ, O., 2007, Collaborative e-Business Process Modeling: A Holistic Analysis Framework Focused on Small and Medium Sized Enterprises, w: Abramowicz, W. (ed.), 10th International Conference on Business Information Systems BIS 2007, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, s. 41-53.
 • Imai, M., 2007, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 • Lasek, M., Otmianowski, B., 2007, BPMN - standard opisywania procesów biznesowych. Budowa modeli procesów BPMN w iGrafix, Oficyna Wydawnicza WIT, Warszawa.
 • LEAN Management, 2012, Lean Six Sigma, http://lean-management.pl/six-sigma/122-lean-six-sigma.html [dostęp: maj 2012].
 • Maciaszek, L., 2005, Requirements Analysis and System Design, 2nd ed., Pearson Addison-Wesley, Harlow, England.
 • Martin, J., 1993, Principles of Object-Oriented Analysis and Design, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Scheer, A.W., 2000, Business Process Reengineering in the Age of Internet, w: Materiały IV Kongresu SAP 2000, Warszawa.
 • Scheer, A. W., 2004, Solutions for the Company of Tomorrow. Next Generation Business, w: Rozwiązania dla firmy przyszłości - Business Process Excellence, materiały konferencji firmy IDS Scheer, Warszawa.
 • Setiawan, M.A., Sadiq, S., Kirkman, R., 2011, Facilitating Business Process Improvement through Personalized Recommendation, w: Abramowicz, W. (ed.), 14th International Conference on Business Information Systems BIS 2011, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, s. 123-135.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.