PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 191--200
Tytuł artykułu

Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Corporate Governance in Companies with Capital Contribution from Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych jest bardzo złożonym i wielostronnie uwarunkowanym problemem badawczym. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na spółkach z udziałem kapitałowym JST (jednostek samorządu terytorialnego) ze względu na specyfikę ich funkcjonowania, zakres realizowanych zadań i powiązania z władzami samorządowymi. Istotnym celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i diagnoza metodyki doboru członków rad nadzorczych w analizowanych spółkach, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów, jak: jawność procedur, rzeczywiste przesłanki i kryteria wyboru kandydatów oraz powiązanie tych procesów w kontekście zmian w zarządach tych spółek. Argumentem, który wzmacnia rangę i zasadność podjętej problematyki badawczej jest fakt, że stosowane w praktyce metody obsadzania stanowisk w radach nadzorczych są najważniejszym wymiarem nadzoru korporacyjnego, stanowiąc odzwierciedlenie rzeczywistych celów, zamierzeń i postaw władz samorządowych. Omówione w artykule zagadnienia są trafną egzemplifikacją realnych zjawisk i procesów mających swoje potwierdzenie w praktyce zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
Issues of corporate governance in companies are very complex and an extensively conditioned research problem. In the article the analyses were concentrated on companies with capital contribution from self-government units, taking into consideration the specificity of their functioning, the scope of performed objectives and connections with self-government authorities. An important element of the conducted research was the diagnosis of the process of members supervisory boards selection, paying special attention to such aspects as: the openness of procedures, real premises and criteria for the choice of candidates, and the complex analysis of the consequences of these processes in the context of changes in the management boards of these companies. An argument which strengthens the rank and the legitimacy of the taken research issues is the fact, that methods applied in the practice of filling positions in supervisory boards are the most important dimension of corporate governance, reflecting real purposes, aims and attitudes of self-government authorities. Problems discussed in the paper are an accurate exemplification of real phenomena and processes having their confirmation in management practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Aluchna M., (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • 2. Bohdanowicz L., (2009), Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 3. Calder A., (2008), Corporate governance: a practical guide to the legal frameworks and international codes of practices, Kogan Page, London, Philadelphia.
 • 4. Davies A., (2006), Best practice in corporate governance: building reputation and sustainable success, Gower Publishing Limited, Aldershot, Hampshire.
 • 5. Jerzemowska M., (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • 6. Jeżak J., (2010), Ład korporacyjny - główne perspektywy poznawcze oraz próba ich syntezy [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 7. Jeżak J., (2010), Rada nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 8. Kożuch B., Sudoł S., (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdycyplinę [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 9. Lis K., Sterniczuk H., (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 10. Mallin Ch., (2007), Corporate governance, Oxford University Press Inc., New York.
 • 11. Masłyk-Musiał E., (2010), Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu [w:] Lachiewicz S., Nogalski B., (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 12. Monks R.G., Minow N., (2008), Corporate governance, John Wiley & Sons Ltd., The Atrium Southern Gate, West Sussex.
 • 13. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • 14. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2003 r. nr 199, poz. 1937).
 • 15. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2010 r. nr 108, poz. 685).
 • 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 1996 r. nr 118, poz. 561).
 • 17. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. nr 223, poz. 1458).
 • 18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1997 r. nr 106, poz. 679).
 • 19. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2000 r. nr 26, poz. 306).
 • 20. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2009 r. nr 104, poz. 860).
 • 21. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2010 r. nr 28, poz. 142).
 • 22. Walczak W., (2010), Powoływanie członków rad nadzorczych spółek z kapitałem samorządów - ramy prawne i praktyka [w:] Przegląd Corporate Governance 1/2010, Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.