PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 18 Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego = Changes in Local and Regional Structures of the Service Sector during Economic Crisis | 71--82
Tytuł artykułu

Zmiany struktury przestrzennej obszaru Zabłocia w Krakowie objętego lokalnym programem rewitalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Spacial Structure of Cracow's Post-Industrial District of Zabłocie, Covered by the Local Revitalization Programme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Planowanie przestrzenne według A. Jędraszki (2005) jest główną płaszczyzną, na której następuje konfrontacja resortowych planów i zamierzeń nawiązujących do zagospodarowania i rozwoju przestrzennego państwa, a w wypadku niniejszego artykułu - rewitalizowanego obszaru Zabłocia oraz obszarów przyległych, a w dalszej kolejności całego miasta. Stąd opracowywane obecnie Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) w wielu miastach Polski powinny być zgodne z polityką przestrzenną gminy, mając na uwadze to, iż obszar obejmowany LPR powinien być również w pierwszej kolejności objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i być z nim skoordynowany (Podręcznik rewitalizacji 2003). Należy tutaj dodać, iż taki plan działań został zrealizowany na poprzemysłowym obszarze Zabłocia w Krakowie. W pierwszej kolejności został uchwalony MPZP w czerwcu 2006, a następnie w październiku 2006 r. LPR zgodny z MPZP. W świetle powyższych przesłanek celem pracy będzie analiza zmian struktury przestrzennej obszaru Zabłocia objętego MPZP i LPR w ostatnich pięciu latach. Jest to kontynuacja wcześniej rozpoczętych badań (fragment tekstu).
EN
Cracow's area of Zabłocie, covered by the local revitalization programme, was formed during the development of industrial plants in 18 th and 19 th century. The local business activities included the Factory of Nets, Furniture, Ferrum Constructions and Ornament Goods owned by Józef Gorecki, whose products, even today, embellish the interiors of the Old Theater, the Chamber of Commerce and Industry, or the Cracow's Soap Factory owned by Czesław Śmiechowski (currently Miraculum), which was the largest plant of this type in Krakow. The area of Zabłocie also housed the city's largest distillery plant, "Cracow Vodkas", as well as the Polish Healthy Bread Manufacture "Ziarno". After the Second World War the post-industrial Zabłocie changed its production profile from technically simple to technologically advanced goods. Gorecki's factory was replaced with "Telpod", which, following political transitions of the 1990's, was declared bankrupt. During the political transformation as well as at the end of the nineties, Zabłocie became "the forgotten" area of Kraków. The ongoing deterioration of post-industrial buildings as well as spacial and infrastructural chaos influenced the deepening processes of the area's functional structure within the territory of the city. It was only the municipality, which objective was to bring the district out of crisis and which based its politics on passing of both local plan of spacial economy and local revitalization programme, that generated investors' interest in the area. Currently Zabłocie is undergoing revitalization works on post-industrial buildings which, thanks to new functions, can be again incorporated into the area's spacial structure. With regard to the above, the objective of this essay is to present structural changes which the district has undergone over the course of recent years and which have significantly influenced its functional transition from post-industrial to the one oriented on development of small and medium enterprises sector and housing. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Janas K., Jarczewski W., 2010, Model procesu rewitalizacji - poziom lokalny, [w:] Model rewitalizacji miast polskich, t. 10, red. K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Wydawnictwo Platan, Kryspinów.
 • Gzell S., 2006, Uwarunkowania procesów rewitalizacji polskich miast, [w:] Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, red. W. Czarnecki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Lokalny program rewitalizacji Starego Miasta, 2008, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 • Lokalny program rewitalizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia, 2006, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 • Lokalny program rewitalizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia, 2008, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Markowski T., 2009, Karta Przestrzeni Publicznej - zasady, których trzeba przestrzegać, [w:] Nowa urbanistyka - nowa jakość życia, Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, red. E. Cichy-Pazder, T. Markowski, Urbanista, Warszawa.
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
 • Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., 2010, Evaluation of effects of EU funds utilization for revitalization in the Malopolskie voivodeship, [w:] Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership, Part II, eds. P. Churski, W. Ratajczak, Studia Regionalia, vol. 27, Part II, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw.
 • Raport o stanie miasta, 2009, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 • Świerczewska-Pietras K., 2009a, Analiza sektora MSP w obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia, [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 5, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo "Nowa Era", Warszawa-Kraków.
 • Świerczewska-Pietras K., 2009b, Inwestycje w infrastrukturę informatyczną podmiotów gospodarczych działających na poprzemysłowym obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia w Krakowie, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, t. 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Świerczewska-Pietras K., 2010a, Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości rewitalizowanych obszarów Krakowa z wykorzystaniem funduszy UE, [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 6, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo "Nowa Era", Warszawa-Kraków.
 • Świerczewska-Pietras K., 2010b, Instrumenty wspierające działania rewitalizacyjne i ich wpływ na aktywizację zdegradowanych układów przestrzennych na przykładzie Wrocławia, Łodzi i Krakowa, [w:] Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, t. 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Ziobrowski Z., 2010, Cele i efekty projektu, [w:] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, red. Z. Ziobrowski, B. Domański, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.