PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) | 32--52
Tytuł artykułu

Kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych jako determinanta zwiększenia zatrudnialności i zmniejszenia bezrobocia absolwentów

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zachodzące we współczesnym świecie procesy globalizacji i rewolucji technologicznej stawiają szkole zawodowej nowe i coraz trudniejsze wymagania. Niedostosowanie kształcenia, szczególnie zawodowego do zmieniającej się dynamicznie struktury popytu na pracę ( a zatem niska efektywność zewnętrzna kształcenia ) jest jednym z istotnych czynników generujących wysokie bezrobocie młodzieży. W Polsce stopa bezrobocia młodzieży ( 18-24 lat ) przekroczyła w maju 2009 roku 19% i była ponad dwukrotnie wyższa od średniej krajowej. Liczba młodych bezrobotnych przekroczyła 361 tys. osób i była ponad 72 tys. większa niż przed rokiem. Tempo wzrostu bezrobocia młodzieży było trzykrotnie wyższe niż pozostałych grup bezrobotnych. Analiza wyników krajowych badań dotyczących przyczyn bezrobocia młodych osób z wykształceniem zawodowym wskazuje, że kwalifikacje absolwentów szkół zawodowych są nieadekwatne do wymagań na stanowisku w zakładzie pracy, że kierunki kształcenia szkół zawodowych, szczególnie średnich, są słabo dostosowane do popytu na pracę, że umiejętności praktyczne absolwentów tych szkół sa nisko oceniane. Jednoczesnie w literaturze dominuje przekonanie o konieczności łączenia kształcenia zawodowego z praktyką i przygotowaniem praktycznym. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2009. GUS, Warszawa 2009.
 • Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych. Red. U.Jeruszka.IPiSS, Warszawa 2001.
 • Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Red. U.Jeruszka. IPiSS, Warszawa 2002.
 • Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Red. U.Jeruszka. IPiSS, Warszawa 2000.
 • Szkoła a rynek pracy. Red. A.Bogaj, S.M.Kwiatkowski. PWN, Warszawa 2006.
 • Potwierdzanie kwalifikacji. Pytania o model egzaminu zawodowego. Red. J.Białecki, E.Drogosz-Zabłocka. Centrum Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, Warszawa 2009.
 • Edukacja i praca. Konteksty - wyzwania - antynomie. Red. R.Gerlach. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 • Biała Księga. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Komisja Europejska 1995. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.
 • Raport Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J.Delorsa (1998).
 • Raport Edukacja dla Europy (1999).
 • Raport Przyszłość świata (2001).
 • Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004.
 • Raport Polska 2030 - wyzwania rozwojowe.
 • M.Kabaj : Efektywność kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego. W : Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Red. U.Jeruszka. IPiSS, Warszawa 2000.
 • Zmiany w poziomie i strukturze kształcenia a sytuacja na rynku pracy ( na przykładzie szkolnictwa średniego w Katowicach ). Red. D.Kotlorz. AE, Katowice 1996, s. 7-9.
 • Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ( Labour Force Survey ). GUS, Warszawa 2008.
 • Employment Outlook. OECD, Paris 2008, s. 65.
 • Eurostat. www.eurostat.ec.europa.eu (12.12.2010).
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kw. 2010 r. GUS, Warszawa 2010, s. 181.
 • Kształcenie dorosłych. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2009, s. 16.
 • W.Okoń : Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.