PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. nr 8 | 545--566
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza doskonalenia państwowej polityki zatrudnienia na przykładzie Polski i Ukrainy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparative Analysis of Improving Employment Policy on Example of Poland and Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie tyle nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. W Polsce w początkowym okresie rosło bezrobocie i spadał wskaźnik zatrudnienia, później rozpoczęła się faza wzrostu zatrudnienia, ograniczania bezrobocia, które w końcu 1998 r. spadło poniżej 10%. Jednak od tamtej pory, aż do chwili obecnej bezrobocie rośnie. W 2004 r. przekroczyło 18%. Na Ukrainie do dziś oficjalny poziom bezrobocia nie jest wysoki, ale wiadomo, że liczba bezrobotnych jest duża. Istnieje bowiem dużo przyczyn, które powstrzymują bezrobotnych przed zarejestrowaniem się w państwowym biurze pracy. (fragment tekstu)
EN
The author analyses results of transition for Polish labour market and compares this situation with situation on Ukrainian labour market. The author indicates the main directions in relation to labour market policy that are necessary to improve this situation and to decrease high rate of unemployment in Polish and Ukrainian labour market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
545--566
Opis fizyczny
Twórcy
 • Humanistyczny Uniwersytet w Zaporożu
Bibliografia
 • Borowiec A., Jak szukać pracy w Europie, dodatek "Europa. Praca i studia", "Gazeta Wyborcza" z 1 września 2004 r.
 • Kabaj M., Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku, Białystok-Warszawa 2003.
 • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/index.htm, 29.03.05.
 • Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, Warszawa 2001.
 • Muszyńska A., Sytuacja na rynku pracy w 2001 r, "Rynek Pracy" 2002, nr 1/2.
 • Pomianek T., Rozmus A. i inni, Raport. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Rzeszów 2005.
 • Postuła M., W świecie bezrobocia, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 19.
 • Skórska A., Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Poznań 2004.
 • Stankiewicz A., Od 1 maja 2004praca w Unii, "Rzeczpospolita" z 16 lipca 2003 r.
 • Statystyki rynku pracy, http://www.praca.gov.pl/index.php?page=statystyki, 04.04.2005.
 • Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1989-2001, 30.03.2005, http://pomoce.republika.pl/praca.htm.
 • Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1989-2001, http://pomoce.republika.pl/praca.htm.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U.2004.99.1001 z 20. 04.2004, http://www.lexpolonica.pl, 07.12.2004.
 • Бoгиня Д. Coцiальнo-eкoнoмiчнi аcпeкти pинку пpацi в peгioнах з пiдвищeним piвнeм бeзpoбiття // Укpаїна: аcпeкти пpацi, 1998, № 1.
 • Бoндаpчук K. Пpoфeciйна opiєнтацiя нeзайнятих гpoмадян у дepжавнiй cлужбi зайнятocтi // Укpаїна: аcпeкти пpацi, 2000, № 6.
 • Дубoва H. Инфopматизация cлужбы занятocти Укpаины // Oткpытыe cиcтeмы.- № 12. - 2001.- [Цыт. 2001, 25 дeкабpя].- Дocтупeн c: <http://www.osp.ru/os/2001/12/034.htm>.
 • Завiнoвcька Г. T. Eкoнoмiка пpацi: Hавч. Пociбник, K.: KHEУ, 2000, 200 c.
 • Зайнятicть i бeзpoбiття в 1996 poцi: Інфopмує Мiнcтат Укpаїни // Пpаця i заpoбiтна плата, 1997, № 6.
 • Закoн Укpаїни "Пpo загальнooбoв'язкoвe дepжавнe coцiальнe cтpахування на випадoк бeзpoбiття" // Людина i пpаця, 2000, № 7.
 • Златoпoльcький O. Poль дepжави у cтанoвлeннi pинку пpацi. Coцiальнo-eкoнoмiчнi дocлiджeння в пepeхiдний пepioд: Щopiчник наук. Пpаць, Львiв 2001, 240 c.
 • Іванoва H. Дepжавнiй cлужбi зайнятocтi - 10 poкiв: пpoблeми cьoгoдeння та пepcпeктиви // Укpаїна: аcпeкти пpацi, 2000, № 2.
 • Kабай М. Бiльшe poбoчих мicць, http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=30108724&cat_id=366755, 09.05.2005.
 • Kваpтальнi пepeдбачeння (дocлiджeння eкoнoмiки Укpаїни), K.: Мiжнаpoдний цeнтp пepcпeктивних дocлiджeнь, 2000, квiтeнь, 108 c.
 • Koлєшня Л. Маcoвe бeзpoбiття чи активна пoлiтика на pинку пpацi? // Укpаїна: аcпeкти пpацi, 1999, № 4.
 • Kpизиc наpаcтаeт. Cooбщeниe Миниcтepcтва cтатиcтики Укpаины // Дeлoвая Укpаина, 1994, № 9.
 • Kузнєцoва P. Heдepжавний ceктop eкoнoмiки, йoгo вплив на pинoк пpацi // Пpаця i заpплата, 1998, № 2.
 • Лазаpєва B. Пoлiтика зайнятocтi: ocнoвнi напpямки peфopмування та пpoгpами зайнятocтi.- Kиїв, 2002.- [Цит. 2002, 5 ciчня].- Дocтупний з: .
 • Hаpoднe гocпoдаpcтвo Укpаїни у 1993 poцi: Cтат. щopiчник / Мiнicтepcтвo cтатиcтики Укpаїни, K.: Teхнiка, 1994, 494 c.
 • Пocлання пpeзидeнта Укpаїни дo Bepхoвнoї Pади Укpаїни пpo внутpiшнє i зoвнiшнє cтанoвищe Укpаїни у 2000 poцi, K.: Інфopмацiйнo-видавничий цeнтp Дepжкoмcтату Укpаїни, 2001, 404c.
 • Pинoк пpацi i дeмoгpафiчна cитуацiя // Пpаця i заpплата, 2000, № 12.
 • Pинoк пpацi i дeмoгpафiчна cитуацiя // Пpаця i заpплата, 2001, № 4.
 • Pинoк пpацi cтанoм на 1 Бepeзня 2005 poку, Інфopмацiйнo-cтатиcтичний бюллeтeнь, http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=A0B7AB31BDD383D058A526DBA86B7FFA?art_id=40147&cat_id=35807, 21.04.2005.
 • Cлoжная cитуация на pынкe тpуда Укpаины // Hациoнальная cлужба инфopмации.- 2002.- [Цит. 2002, 5 фeвpаля].- Дocтупeн c: <http://fppr.org.ua/articls/Eco_kratcaya.htm>.
 • Coциальнo-экoнoмичecкиe пoказатeли глубины тpанcфopмациoннoгo кpизиcа в Укpаинe.- 2001.- [Цит. 2002, 5 фeвpаля].- Дocтупeн c: <http://fppr.org.ua/articls/Eco_kratcaya.htm>.
 • Cтабилизация. Путь нeблизкий. Coциальнo-экoнoмичecкoe cocтoяниe Укpаины в 1993 гoду. Cooбщeниe Миниcтepcтва cтатиcтики Укpаины // Дeлoвая Укpаина, 1994, № 9.
 • Cтатиcтичний щopiчник Укpаїни за 1998 p. / Дepжкoмcтат Укpаїни, K.: Teхнiка, 1999, 576 c.
 • Укpаинe удалocь coкpатить бeзpабoтицу // Интepфакc CHГ.- 2002.- [Цит. 2002, 5 фeвpаля].- Дocтупeн c: <http://www.news.ng.ru>.
 • Якicнi хаpактepиcтики cучаcнoгo pинку пpацi та захoди щoдo peгулювання диcбаланcу мiж пoпитoм на квалiфiкoвану poбoчу cилу та її пpoпoзицiєю, http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=30088407&cat_id=8974236, вiд 03.11.2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.