PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 252 Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami | 502--519
Tytuł artykułu

Wycena przedsięwzięcia inwestycyjnego "Pole Stefanów" kopalni Bogdanka SA z wykorzystaniem opcji realnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Real Options Valuation of "Pole Stefanów" Investment Project by Bogdanka Joint Stock Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wycenę przedsięwzięcia inwestycyjnego "Pole Stefanów" realizowanego przez spółkę akcyjną Bogdanka. Na początku przedstawiono definicję opcji realnych. Następnie omówione zostały podstawowe metody wyceny opcji realnych, tj. model Blacka-Scholesa oraz model drzew dwumianowych. Przedstawienie metodologii obliczeń umożliwiło dokonanie wyceny opcji opóźnienia i rozszerzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz porównanie uzyskanych wyników z wartością bieżącą netto (NPV).(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the Real Option Valuation of "Pole Stefanów" investment by Bogdanka joint stock company. First of all, the definition of the real options was presented. Second, methods of Real Option Analysis i.e. Black-Scholes Model and binominal tree analysis were explained. After the methodology was presented, the value of "Pole Stefanów" investment was calculated. The value of extension or deferral option was included in the calculations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brosch R., Portfolios of Real Options, Springer, Leipzig 2008.
 • Capiński M., Definicja i wycena opcji realnych, home.agh.edu.pl/~dzieza/ real_options/materialy_ szkoleniowe.pdf (stan na październik 2011).
 • Ceny w gospodarce narodowej, dane GUS ,http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1671_PLK_HTML.htm.
 • Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M., Option Pricing: a Simplified Approach, http://www.google.pl/ url?sa=t&rct=j&q=cox%20ross%20rubinstein&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CD8QFjAC& url=http%3A%2F%2Fwww.er.ethz.ch%2Fteaching%2FCoxRossRubinstein_JFE1979.pdf&ei=A 193T7SiOoSPswb9s7irBA&usg=AFQjCNGgRa-KVQtTxqHJg-fIZPnfFGSqtg (stan na marzec 2012).
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego we wrześniu oraz w okresie styczeń - wrzesień 2011r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2011, http://www.google.pl/url?sa=t&rct= j&q=o%20funkcjonowaniu%20g%C3%B3rnictwa%20w%C4%99gla%20kamiennego&source- = w e b & c d = 3 & v e d = 0 C C 4 Q F j A C & u r l = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w . m g . g o v . pl%2Ffiles%2Fupload%2F8155%2Ftekst%2520wrzesniowy%25202011.pdf&ei=xB9ZT-XdG4rAtAaInpmjDA& usg=AFQjCNEvxROA6iCxzrysdFhVwxMqWquEnA (stan na grudzień 2011).
 • Jakubowski J., Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych, Uniwersytet Warszawski, 2001, mst.mimuw.edu.pl/wyklady/ip1/wyklad.pdf, (stan na październik 2011).
 • Jajuga J., Projekt inwestycyjny jako opcja, [w:] Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw, red. T. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 • Kodukula P., Papudesu C., Project Valuation Using Real Options, A Practitioner's Guide, J.J. Ross Publishing, Florida 2006.
 • Makroskop, http://skarb.bzwbk.pl/serwis-ekonomiczny/makroskop-pl/makroskop-pl.html (stan na styczeń 2012)
 • Mielcarz P., Metodologiczne i aplikacyjne problemy wyceny opcji realnych za pomocą algorytmów wyceny opcji finansowych, "Współczesna Ekonomia" 2007, we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/ 1/issue/1/id/7 (stan na luty 2012).
 • Opcje realne - dylematy i sugestie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie, http://www. teberia.pl/index_txt.php?id=1451, dr inż. Jerzy Dzieża, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 • Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 • Rogowski W. (red.), Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Saługa P., Wycena projektu górniczego z opcjami równoległymi, Gospodarka surowcami mineralnymi, Tom 27, Zeszyt 1, 2011, http://www.wnp.pl/artykuly/wycena-projektu-gorniczego-z-opcjamirownoleglymi, 7578.html (stan na marzec 2012).
 • PAP Lubelskie: Bogdanka zwiększy wydobycie węgla w 2012 roku, http://www.bankier.pl/wiadomosc/ Lubelskie-Bogdanka-zwiekszy-wydobycie-wegla-w-2012-roku-2462924.html (stan na styczeń 2012).
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Żarczyński P., Metodyka wyceny i możliwości aplikacji opcji rzeczowych w przemyśle koksowniczym, [w:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=%C5%BCarczy% C5%84ski%20p.%2C%20metodyka%20wyceny%20i%20mo%C5%BCliwo%C5%9Bci% 20aplikacji%20opcji%20rzeczowych%20w%20przemy%C5%9Ble%20koksowniczym&source= web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.profuturo.agh.edu. pl%2Fpliki%2FPliki_III_KKMU%2FGospodarka%2Fzarczynski.pdf&ei=qXt3T6uNJY3Ysgaih82aBA& usg=AFQjCNHmOjTHX3z9oq1jPghC9bhNHpEmjQ (stan na luty 2012).
 • [1] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Lubelskie-Bogdanka-zwiekszy-wydobycie-wegla-w-2012- roku-2462924.html.
 • [2] http://www.lw.com.pl/pl,2,start,s119.htm.
 • [3] http://www.sercezwegla.pl/printview.php?t=166&start=0&sid=983b9b8d22b5a7791792 164b5ff71158.
 • [4] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1671_PLK_HTML.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.