PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 263 Quantitative Methods in Accounting and Finance | 9--15
Tytuł artykułu

Systematyka metodycznych podejść do oceny ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methodology Overview of the Assessment of the Economic Security of an Enterprise
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The author generalized about the methods of the assessment of enterprises' economic security components and the factors forming this security, providing their description and pointing out their advantages and failings. The research was devoted to the optimization of the methods of assessing the economic security of domestic enterprises with respect to the world tendencies and existent scientific development basis.(original abstract)
Autorka prezentuje metody badania oceny innowacyjnej aktywności przedsiębiorstwa i proponuje podejście zakładające, że ta aktywność powinna być analizowana w dwóch grupach wskaźników: wskaźniki oceny wydajności procesów innowacyjnych i wskaźniki oceny innowacyjnej infrastruktury. W artykule zaproponowano metodę obliczania niektórych parametrów z pierwszej grupy i udowodniono ich znaczenie analityczne.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Ukrainian State University of Finance and International Trade
Bibliografia
 • [Pilova 2005] Визначення економічної безпеки підприємства /Пілова Д.П. // Проблеми і перс- пективи інноваційного розвитку економіки України: Міжнар. наук.-практичн. конф. Дні- пропетровськ, 21-23 верес. 2005 р.- Дніпропетровськ: Національний гірничий універ- ситет. - С. 54-55.
 • [Shkarlet 2007a] Еволюція категорії «безпека» в науковому та економічному середовищі: зб. наук. праць / Шкарлет С.М./ [Формування ринкових відносин в Україні]. 2007. №6. С. 6-12.
 • [Shkarlet 2007b] Шкарлет С.М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: Монографія./Шкаралет С.М. - К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007. - 432 с.
 • [Nagorna 2005] Экономическая безопасность предприятия как фактор его конкурентоспособ- ности/ Нагорная И.И. // [Экономические инновации] Выпуск 23: Сб. научн. труд. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2005. - С. 56-63.
 • [Lyashenko 2004] Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навч. посібник. 2-ге вид., доп. перероб./ Ілляшенко С.М. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.
 • [Kuzenko 2004] Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: автореф. дис. канд. економ. наук: 08.06.01/ Європейський ун-т фінансів, інфор- маційних систем, менеджменту і бізнесу. - К., 2004. - 18.
 • [Maniv, Luts'kyy 2006] Манів З.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер./ Манів З.О., Луцький І.М..- К.:Знання, 2006. - 580 с. - (вища освіта ХХІ століття), С. 538-539.
 • Пілова Д.П. Обґрунтування рівня економічної безпеки підприємства як критерію оцінки ре- зультатів його господарської діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2007. - Вип. 224, т. IV. - С. 900-910.
 • [Fokina 2003] Фокіна Н.П. Економічна безпека підприємства - найважливіша складова фінан- сової стійкості // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 8. - С. 111-114.
 • [Shvab 2007] Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 4-е вид. /Шваб Л.І. - К.: Каравела, 2007. - С. 540-541.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.