PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 247 Finanse publiczne | 13--23
Tytuł artykułu

Polski długi publiczny w latach 1991-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Deficit in Poland from 1991 to 2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 70. XX wieku Polska Ludowa, podobnie jak wiele innych krajów socjalistycznych i rozwijających się, dążąc do modernizacji gospodarki, popadła w nadmierne zadłużenie. W pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej, przy znacznych obciążeniach fiskalnych społeczeństwa, udało się uzdrowić finanse naszego państwa, w drugiej - ponownie pojawił się niebezpiecznie wysoki deficyt sektora general government. Odpowiedzią na to wyzwanie stał się program rządowy obciążający kosztami naprawy finansów publicznych polskie gospodarstwa domowe. Realizacja tego programu przyniesie zapewne pozytywne skutki w najbliższym okresie, lecz budzi obawy o przyszłość. Nowa strategia zarządzania długiem publicznym nie zawiera bowiem merytorycznej diagnozy nadmiernego zadłużenia naszego kraju, koncentrując uwagę na kwestiach formalnych i technicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the seventies of the twentieth century, People's Republic of Poland, like many other socialist and developing countries, aiming to modernize the economy, fell into excessive debt. In the first decade of the system transformation, with a large scale of fiscal burdens of the Polish society, public finances of our country were healed. In the second decade of transition - there again appeared a dangerously high general government deficit. The answer to this challenge became a government program, which imposed costs of repairing public finances on the Polish households. The implementation of this program will probably bring positive results in the nearest future, however, it raises concerns about the future. The new debt management strategy does not contain substantive diagnosis of the excessive debt of our country, it focuses on formal and technical issues.(original abstract)
Rocznik
Strony
13--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Ancyparowicz G., Rola BIZ w cyklu koniunkturalnym polskiej gospodarki, [w:] A. Szablewski, I. Wojciechowska- Toruńska (red.), Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Ancyparowicz G., Statystyka budżetu państwa i długu publicznego, [w:] J. Osiatyński (red.), Polskie finanse publiczne - stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
 • Ancyparowicz G., Stanisławski M., Zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia; w druku.
 • Åslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Wydawnictwo \"Książka i Wiedza\", Warszawa 2010.
 • Babczuk A., Zadłużenie a problem politycznej niespójności władz publicznych, [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Economic Survey of Europe in 1989-1990, United Nations Economic Commission for Europe, New York 1990.
 • Europa robiona na szaro, www.newsweek.pl/bins/media/pictures/ea/ea4e/..., 17.08.2010.
 • Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 • Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, prezentacja Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=285105&typ= news, 28.02.2012.
 • www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=285105&typ=news.
 • Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 r. z dnia 21 października 2011 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rn_kom_dot_def_dlug_inst_rz_i_ sam..., 1.03.2012.
 • Kucharski M., Rączkowski S., Wierzbicki J., Pieniądz i kredyt w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1973.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Mapping global capital markets (sierpień 2011 r.), McKinsey Global Institute.
 • Müller A., Przegrupowanie gałęzi przemysłu. Geneza i perspektywy redeployment, PWN, Warszawa 1988.
 • Nowakowska A., Długie długi Gierka, \"Gazeta Wyborcza\" 2.04.2009, www.wyborcza.pl/1,76842,6455378, Dlugie_dlugi_Gierka.html, 27.02.2012.
 • Przegląd gospodarczy. Polska 1994, Centrum Współpracy z Gospodarkami w Trakcie Przemian - CCET, Warszawa 1994.
 • Ravenhill J., Globalna ekonomia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Roczniki Statystyczne GUS z lat 1981-1991, www.stat.gov.pl.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 • Soros G., Kryzys finansowy 2008 i co to oznacza. Nowy paradygmat rynków finansowych, MAT Biznes, Warszawa 2008.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa wrzesień 2011, www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=590&id=70515, 27.02.2012.
 • Ustawa budżetowa na 2012 r., Rada Ministrów, Warszawa, wrzesień 2011.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, DzU 2004, nr 8, poz. 65, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, DzU 2003, nr 153 poz. 1505, z późn. zm.
 • Wójtowicz G., Zadłużenie zagraniczne Polski, portal NBP www.nbportal.pl/pl/np/artykuly/gospodarka/ zadluzenie_zagr_1, 26.02.2012.
 • Zioło Z., Borowiec M. (red.), Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Materiały z XXIII Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisję Geografii Przemysłu w Warszawie oraz Akademię Pedagogiczną w Krakowie - Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii, Warszawa-Kraków 2008.
 • Zieliński M., Gra w Gierki, \"Wprost\" 2006, nr 2 (1205), www.wprost.pl/ar/?O=85845, 27.02.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.