PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 263 Quantitative Methods in Accounting and Finance | 44--52
Tytuł artykułu

Organizacja rachunkowości w Federacji Rosyjskiej. Wybrane problemy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organization of Accounting in the Russian Federation. Selected Issues
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main goal of accounting is to deliver information to recipients who then use it to make decisions. That goal can be achieved by a proper organization of accounting as a process. In the historical context decisions relating to an economic entity were not made on a management level of that entity (e.g. they were made on the federal level - by the owner and decision-maker). Regulations which were valid back then still have an influence on the modern accounting organization and that inclines us to ask a question whether practical choices made by economic entities are reasonable.(original abstract)
Głównym celem rachunkowości jest dostarczanie informacji odbiorcom, którzy na tej podstawie mają podejmować decyzje. Prawidłowa organizacja procesu, jakim jest rachunkowość, ma zapewnić realizację tego celu. W kontekście historycznym nie zawsze decyzje dotyczące danego podmiotu gospodarczego były podejmowane na poziomie zarządzających danym podmiotem gospodarczym (były, na przykład, podejmowane na poziomie państwa - właściciela i decydenta). Obowiązujące wówczas normy nie pozostają bez wpływu na dzisiejsze warunki organizacji rachunkowości, co skłania do zadania pytania o to, czy wybory dokonywane przez podmioty gospodarcze są w praktyce racjonalne.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Acтахoв B.П., Бухгалтepcкий (финанcoвый) учёт, Юpайт, Мocква 2011.
 • Callahan G., Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Fijor Publishing, Warszawa 2004.
 • Doroszewski W. (Ed.), Słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Dubisz S. (Ed.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Fałowski W., Podstawy prawne i organizacja rachunkowości, [in:] T. Cebrowska (Ed.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Фeдepальный закoн "O бухгалтepcкoм учeтe" oт 21 нoябpя 1996 №129ФЗ.
 • Hendriksen E.A., Breda van M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 • Koдeкc Poccийcкoй Фeдepации oб админиcтpативных пpавoнаpушeниях oт 30.12.2001 № 195-ФЗ.
 • Koммeнтаpий к ПБУ 10/99.
 • Мeзeнцeва E.C., Heмцoва E.C., Гаpмoнизация cиcтeмы бухгалтepcкoгo учёта в cooтвeтcтвии c Мeждунаpoдными Cтандаpтами Бухгалтepcкoй Oтчётнocти, Cepия "Экoнoмика", выпуcк 1, Ceвepo- Kавказcкий Гocудаpcтвeнный Teхничecкий Унивepcитeт, 1998.
 • Pacioli L., Tractatus XI de Computis et Scripturis, Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, Wenecja 1494, Polish edition: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Пoлoжeниe пo вeдeнию бухгалтepcкoгo учёта и бухгалтepcкoй oтчётнocти в Poccийcкoй Фeдepации, утвepждeнo Пpиказoм Миниcтepcтва Финанcoв Poccийcкoй Фeдepации oт 29 июля 1998 г. № 34н.
 • Пocтанoвлeниe Гocкoмcтата PФ oт 21.01.2003 г. N 7.
 • Пpиказ Минфина PФ oт 31 oктябpя 2000 г. N 94н "Oб утвepждeнии Плана cчeтoв бухгал- тepcкoгo учeта финанcoвo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти opганизаций и инcтpукции пo eгo пpимeнeнию" (c измeнeниями oт 7 мая 2003 г., 18 ceнтябpя 2006 г., 8 нoябpя 2010 г.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 128, poz. 861.
 • Coкoлoв Я.B., Coкoлoв B.Я., Иcтopия бухгалтepcкoгo учeта, Магиcтp, Инфpа-М, 2011.
 • Cтpажeв B. И., Teopия бухгалтepcкoгo учёта, Bышэйшая шкoла, Минcк 2010.
 • Закoн Poccийcкoй Фeдepации oт 13.05.92 № 2761-1 "Oб oтвeтcтвeннocти за наpушeниe пopядка пpeдcтавлeния гocудаpcтвeннoй cтатиcтичecкoй oтчeтнocти".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.