PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 247 Finanse publiczne | 24--35
Tytuł artykułu

Zadłużenie spółek komunalnych. Wybrane problemy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Municipal Companies' Debt. Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego w celu wykonywania swoich zadań tworzą różnego rodzaju jednostki organizacyjne. Jedną z ich form mogą być spółki prawa handlowego. Ich zadłużenie nie podlega wprawdzie ograniczeniom ustawowym, jednak może istotnie rzutować na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań skali zadłużenia spółek komunalnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
In performance of their statutory tasks, the local authorities establish various organisational units. These may take the form of commercial companies. If this is so, the debt incurred by such a commercial company has no statutory limitation but nevertheless it may significantly affect the financial situation of the parent local authority. This article presents the results of a survey on the level of municipal companies' debt in Poland.(original abstract)
Rocznik
Strony
24--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agopszowicz A., Własność komunalna - publiczna czy prywatna, \"Samorząd Terytorialny\" 1991, nr 1-2.
 • Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2002.
 • Banasiński C., Kulesza M., Szafrański D., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1997.
 • Cilak M., Prawne formy działania organów samorządu województwa w zakresie pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej w świetle ustawy z 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, [w:] A. Borodo (red.), Samorząd województwa - współczesne zagadnienia prawne i finansowe, Toruń 2010.
 • Cilak M., Prawne formy finansowania samorządowych spółek prawa handlowego, działających w sferze użyteczności publicznej, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, \"Finanse Komunalne\" 2011, nr 1-2.
 • Chmielnicki P., Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym, \"Samorząd Terytorialny\" 1999, nr 12.
 • Czarnow S., Status prawny spółki gminy w świetle ustawy o gospodarce komunalnej, \"Państwo i Prawo\" 1998, nr 4.
 • Czarnow S., Cel i przedmiot przedsiębiorstwa spółki gminy w świetle ustawy o gospodarce komunalnej, \"Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego\" 1997, nr 11.
 • Czarnow S., Samorządowe osoby prawne - perspektywa nowej regulacji, \"Samorząd Terytorialny\" 2007, nr 10.
 • Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1998.
 • Dudzik S., Wnoszenie mienia gminnego do spółek handlowych oraz nadzór nad jego wykorzystaniem, \"Samorząd Terytorialny\" 1993, nr 5.
 • Kryczko P., Prawnofinansowe konsekwencje przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy, \"Samorząd Terytorialny\" 1992, nr 4.
 • Malinowski P., Prawne ujęcie działalności gospodarczej samorządu powiatowego, \"Samorząd Terytorialny\" 2000, nr 11.
 • Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
 • Pańko W., Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, \"Samorząd Terytorialny\" 1991, nr 1-2.
 • Pyziak-Szafnicka M., Płaszczyk P., Działalność gospodarcza gmin a granice sfery użyteczności publicznej, \"Finanse Komunalne\" 1997, nr 2.
 • Rabska T., Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, \"Samorząd Terytorialny\" 1995, nr 5.
 • Roman M., Formy organizacyjno-prawne prowadzenia komunalnych usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce, \"Samorząd Terytorialny\" 2001, nr 9.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU 2010, nr 43, poz. 247.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2010, nr 128, poz. 861.
 • Szydło M., Ograniczenia działalności gospodarczej odnoszące się do przedsiębiorstw komunalnych a swobody rynku wewnętrznego we Wspólnocie Europejskiej, \"Samorząd Terytorialny\" 2007, nr 6.
 • Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Uchwała nr 310/02 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2002 r., [w:] \"Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych\" 2003, nr 1, poz. 25.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, DzU 2001, nr 13, poz. 123, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 2011, nr 45, poz. 236.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU 2011, nr 112, poz. 654, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, DzU 2011, nr 232, poz. 1378.
 • Wagner P., Własność komunalna. Zagadnienia węzłowe, \"Samorząd Terytorialny\" 1998, nr 1-2.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku) z dnia 9 stycznia 2003 r., sygn. akt I SA/Gd 1968/02, [w:] LEX nr 682122.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku) z dnia 6 grudnia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 1977/99, \"Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych\" 2000, nr 2, poz. 63.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r., sygn. akt II OSK 288/06, [w:] LEX nr 271344.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Bd 878/08, [w:] LEX nr 484875.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.