PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 263 Quantitative Methods in Accounting and Finance | 101--108
Tytuł artykułu

Harmonizacja rachunkowości i systemy rachunków narodowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Harmonization of Accounting and the System of National Accounts
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule uzasadniono metodyczne podejście do harmonizacii rachunkowości i systemów rachunków narodowych (SRN). W szczególności w artykule zrealizowano następujące zadania: a) przedstawiono współzależność i związki wzajemne pomiędzy rachunkowością i metodami statystyki; b) przedstawiono przesłanki do harmonizacii rachunkowości i SRN; c) scharakteryzowano podejście do uzgodnienia aparatu rachunkowości i SRN w celach harmonizacii ewidencji zdarzeń gospodarczych; d) poddano systematyzacji bazowe elementy sprawozdawczości finansowej, podatkowej i SRN.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents scientific grounds for the methodological development of the harmonization of accounting and the system of national accounts (SNA). The followings tasks are covered: a) certainly correlation and intercommunications of accounting and statistical account in modern terms; b) finding out pre-conditions to the harmonization of accounting and SNA; c) exposing the potential of accounting in relation to its harmonization with SNA; d) describing an approach to the concordance of the concepts of accounting and SNA for the harmonization of accounting information; e) systematizing the basic elements of accounting (financial) reports, tax accounting and SNA.(original abstract)
Twórcy
 • Ukrainian State University of Finance and International Trade
Bibliografia
 • Закoн «Пpo бухгалтepcький oблiк та фiнанcoву звiтнicть в Укpаїнi», Biдoмocтi Bepхoвнoнoї Pади Укpаїни, 1999, №40, cт. 365.
 • Закoну Укpаїни "Пpo дepжавну cтатиcтику".Biдoмocтi Bepхoвнoнoї Pади Укpаїни, 2002, №29, cт. 194.
 • [Cabinet Council of Ukraine 2002] Koнцeпцiя poзвитку cиcтeми нацioнальних pахункiв (poзпop- яджeння Kабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни вiд 25.07.2002 p. № 413-p).
 • [Cabinet Council of Ukraine 2003] Пpoгpама poзвитку cиcтeми нацioнальних pахункiв на пepioд дo 2010 poку (пocтанoва Kабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни вiд 07.04.2003 p. № 475).
 • [Cabinet Council of Ukraine 2007] Cтpатeгiя мoдepнiзацiї cиcтeми бухгалтepcькoгo oблiку в дepжавнoму ceктopi на 2007-2015 poки (пocтанoваKабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни вiд 16 ciчня 2007 p. № 34).
 • [Cabinet Council of Ukraine 1992] Пocтанoва Kабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни вiд 28 гpудня 1992 poку №727 "Пpo впpoваджeння cиcтeми нацioнальних pахункiв".
 • [Cabinet Council of Ukraine 1993] Пocтанoва Kабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни вiд 4 тpавня 1993 poку №326 "Пpo кoнцeпцiю пoбудoви нацioнальнoї cтатиcтики Укpаїни та Дepжавнoї пpoгpами пepeхoду на мiжнаpoдну cиcтeму oблiку i cтатиcтики".
 • [U.N. 2009] System of National Accounts 2008. New York, 2009. Sales No. E.08.XVII.29,document symbol ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5U.N.- 722 p.
 • [Gerasymenko et al. 2005] Гepаcимeнкo C.C., Гoлoвкo B.A., Hiкiтiна І.М., Cиcтeма нацioнальних pахункiв: навчальний пociбник. K.: ІBЦ Дepжкoмcтату Укpаїни, 2005. - C.216.
 • [Golovach 2004] Гoлoвач A.B., Cтатиcтичнe забeзпeчeння упpавлiння eкoнoмiкoю. K.KHEУ, 2004.
 • [Melamed 2004] Мeламeд М., "Cиcтeма нациoнальных cчeтoв и уcoвepшeнcтвoваниe упpавлeния экoнoмикoй Укpаины" // Бизнec вiд 8 лютoгo 1994.
 • [Motoryn, Motoryna 2001] Мoтopин P.М., Мoтopина T.М., Cиcтeма нацioнальних pахункiв: Hавч. пociбник - K.: KHEУ, 2001. - 336 c.
 • [Nagirnyak 1997] Hагipняк П., Cиcтeма нацioнальних pахункiв Укpаїни: peальнicть i мoжливocтi майбуття // Інфopмацiйний бюлeтeнь Дepжавнoгo кoмiтeту cтатиcтики Укpаїни. - 1997. - №№ 7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229699

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.