PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. nr 8 | 633--648
Tytuł artykułu

Reprezentacja interesów na poziomie UE : logika członkostwa i logika wpływu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Representation of Interests of the EU Level : the Logic of Membership and the Logic of Influence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Grupy nacisku osiągają swój cel, jeżeli dążąc do zmiany polityki uzyskają dostęp do procesu decyzyjnego. W Unii Europejskiej w podejmowaniu decyzji uczestniczą instytucje, a zwłaszcza Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski. W zakresie spraw związanych z tzw. I filarem kluczową rolę odgrywa Komisja, która ma wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej. Ze względu na stosunkowo małą liczbę funkcjonariuszy instytucja ta potrzebuje wielu informacji, które mogą dostarczyć grupy nacisku w zamian za dostęp do najwcześniejszego etapu stanowienia prawa. O skuteczności grup nacisku decyduje jednak nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi instytucjami, ale także umiejętność jasnego prezentowania swojego stanowiska. Ph. C. Schmitter i W. Streeck określają tę strategię mianem logiki wpływu. Niestety, stoi ona w sprzeczności do logiki członkostwa, która opiera się na zaspokajaniu potrzeb wszystkich członków grupy nacisku. W takiej sytuacji wspólne stanowisko jest bardzo rozwodnione i mało przydatne dla decydentów. Należy również pamiętać, że o skutecznej reprezentacji interesów decydują również czynniki będące poza bezpośrednią kontrolą grup nacisku. Należą do nich stopień nasilenia procesów globalizacyjnych, stopień prywatyzacji danej gospodarki, interwencjonizm państwowy, czy nawet rozpowszechnienie się nowych technologii. W przypadku UE, która ma w dużej mierze charakter regulacyjny wydaje się, że liczba grup nacisku nie będzie maleć, a lobbing pozostanie jednym z najważniejszych elementów wpływających na decyzje gospodarcze i polityczne. (fragment tekstu)
EN
The European Union with its unique institutional system offers many opportunities for different pressure groups to participate in the governing processes. Lobbying is a basic form of pressure groups activities and it means influencing a final shape of decisions which have not yet been made. Lobbying influences not only political decisions but also those of an economic character. Thus, pressure groups have become a part of "economic governance" system which in a contemporary world is no more a domain of the state or political parties due to a lack of full information. Along with development of the European integration pressure groups have become visible on the international arena through European-wide federations. Also the attitude of the EU institutions, especially the European Commission contributed to development of the European lobbying. Evaluation of effectiveness of most numerous pressure groups representing business is ambiguous. Pressure groups face the problem of a proper combination of membership and influence logics. The logic of membership makes formation of associations possible but on the other hand makes them meet different needs of the members. The effectiveness of activities however requires not only stability of a group but first of all the ability to influence the decisionmakers what is known as the logic of influence. The logic of membership and the logic of influence remain in conflict. For this reason, at the EU level there are groups characterized by different levels of effectiveness of their activities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
633--648
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Andersen S. S., Eliassen K. A. (red.), Making Policy in Europe. The Europeification of National Policy-Making, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications 1996.
 • Austen-Smith D., Voluntary Pressure Groups, Economica, No. 48, 1981.
 • Bouwen P., The Logic of Access to the European Parliament: Business Lobbying in the Committee on Economic and Monetary Affairs, maszynopis artykułu, który ma się ukazać w Journal of Common Market Studies 42:2 lub 42:3 2 2004.
 • Downs A., Political Theory and Public Choice. The Selected Essays of Anthony Downs Volume One, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northhampton 1998.
 • Gajda M., Tarnawska K., Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 • Galloway D., The Treaty of Nice and Beyond. Realities and Illusions of Power in the EU, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001.
 • Greenwood J. (red.), The Effectiveness of EU Business Associations, Palgrave, Houndmills, Basnigstoke, Hampshire and New York 2002.
 • Greenwood J., Inside the EU Business Associations, Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2002.
 • Greenwood J., Interest Representation in the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2003.
 • Kohler-Koch B., Quittkat Ch., Intermediation of Interests in the European Union, Arbeitspapiere, Mannheimer Zentrum fur Europaische Sozialforschung, Nr. 9, 1999.
 • Machelski Z., Rubisz L. (red.), Grupy interesu. Teorie i działanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • McLaughlin A. M., Jordan G., Maloney W.A., Corporate Lobbying in the European Community, [w:] Journal of Common Market Studies, Vol. 31, No. 2, 1993.
 • Mitchell W.C., Munger M. C., Economic Models of Interest Groups: An Introductory Survey, [w:] American Journal of Political Science, Vol. 35, May 1991.
 • Oświęcimski K., Grupy interesu i lobbing. Przykład Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Kraków 2003, praca niepublikowana.
 • Pierre J. (red.), Debating Governance, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Schmitter Ph. C., Streeck W., [w:] The Organization of Business Interests, Studying the Associative Action of Business in Advanced Industrial Societies, MPIfG Discussion Paper 99/1, March 1999.
 • Van Schendelen M. P. C. M. (red.), National Public and Private EC Lobbying, Aldershot, Dartmouth 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.