PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 263 Quantitative Methods in Accounting and Finance | 173--181
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody aktuarialnej do pomiaru rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of the Actuarial Method in Measuring Provisions for Future Employee Benefits
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Accounting regulations require enterprises to create provisions for future employee benefits. This applies in particular to provisions for long-term employee benefits, especially including the provisions for retirement gratuities and jubilee benefits. It is recommended to estimate such provisions using the actuarial method, which is based on financial mathematics, insurance statistics, demography and the risk theory. The role of the actuarial method in determining the value of provisions for future employee benefits, as well as the impact of changes in actuarial assumptions on current amounts of such provisions have been presented in this article. The results of changes in actuarial assumptions are the categories of actuarial gains and losses. These arise as an accounting effect of revaluation of provisions for employee benefits already existing at the balance sheet date. Besides establishing the carrying value of provisions for employee benefits and their consequences for the costs (revenue) of enterprises, possible ways for recognizing such provisions in the accounting books have also been indicated.(original abstract)
Prawo bilansowe nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Dotyczy to szczególnie rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym przede wszystkim rezerw na odprawy emerytalne i rezerw na nagrody jubileuszowe. Do szacowania wysokości tych rezerw zaleca się stosowanie metody aktuarialnej, która opiera się na matematyce finansowej, statystyce ubezpieczeniowej, demografii i teorii ryzyka. W opracowaniu zaprezentowano rolę metody aktuarialnej przy ustalaniu wysokości rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze z uwzględnieniem wpływu zmian w założeniach aktuarialnych na aktualne wysokości tych rezerw. Konsekwencją zmian w założeniach aktuarialnych są kategorie zysków i strat aktuarialnych. Powstają one jako skutek księgowy przeszacowań istniejących już na dzień bilansowy rezerw na świadczenia pracownicze. Poza ustalaniem bilansowej wartości rezerw na świadczenia pracownicze i ich konsekwencji dla wysokości kosztów (przychodów) przedsiębiorstwa wskazano możliwe sposoby ujęcia tych rezerw w księgach rachunkowych.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Rzeszow University of Technology, Poland
Bibliografia
  • Fedak Z., Bilans, [in:] Rachunkowość. Zamknięcie roku 2010, Rachunkowość, Warszawa 2010.
  • Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel. Produkcja. Usługi, ODDK, Gdańsk 2005.
  • Kalinowski J., Rezerwy, [in:] E. Walińska (Ed.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2008, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 \"Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe\" (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 28 listopada 2008 nr 12, poz. 90).
  • Łukaszewicz M., Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, ODDK, Gdańsk 2008.
  • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011 część A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011.
  • Szydełko A., Rezerwy jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem, [in:] E. Nowak (Ed.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  • Zielińska M., Kwasowiec A., Rezerwy na świadczenia pracownicze, \"Rachunkowość\" 2009, nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.