PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 265 Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce | 40--53
Tytuł artykułu

Zaufanie jako wynik działalności organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Trust as a Result of an Organization's Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wykazanie, że procesy doskonalenia jakości sprzyjają zaufaniu i dlatego wartość tę można uznać za wynik działalności organizacji projakościowej. Autor wskazuje na to, że wraz z wdrażaniem i doskonaleniem systemu jakości, a później koncepcji TQM można wzmacniać zaufanie zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W artykule omówione zostaną podstawowe definicje zaufania, scharakteryzowana zostanie istotność zaufania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. W dalszej kolejności omówiona zostanie rola zaufania w zarządzaniu jakością oraz autorskie propozycje kształtowania zaufania (z wykorzystaniem wymiarów zaufania i jego rodzajów, wartości organizacyjnych i instrumentalnych bliskich koncepcji TQM). Autor podaje propozycje dalszych badań i wskazuje na możliwości wykorzystania zaufania do osiągania korzyści finansowanych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article's objective is to demonstrate that quality improvement processes promote trust; therefore this value can be considered a result of the activities of an organization oriented towards quality. The author proves that along with quality implementation and improvement, trust can be increased both in internal and external relations. The article discusses the basic definitions of trust as well as the importance of trust in internal and external relations. Furthermore, the role of trust in quality management is presented and the author's proposals for trust development (with the use of trust dimensions and its types, as well as organizational and instrumental values close to the TQM concept) are discussed. The author presents proposals for further research and the possibilities of using trust to achieve financial benefits.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bhattacherjee A., Individual trust in online firms: scale development and initial test, "Journal of Management Information Systems" 2002, no. 19(1), s. 211-241.
 • Bidault F., Castello A., Trust and creativity: understanding the role of trust in creativity-oriented joint developments, "R&D Management" 2009, no. 39(3), s. 259-270.
 • Brunetto Y., Farr-Wharton R., The moderating role of trust in SME owner/managers' decision-making about collaboration, "Journal of Small Business Management" 2007, no. 45(3), s.362-387.
 • Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Burton S.K., Without trust, you have nobody: effective employee communications for today and tomorrow, "Public Relations Strategist" 2006, no. 12, s. 32-36.
 • Coyle-Shapiro J., The impact of a TQM intervention on teamwork: a longitudinal assessment, "Employee Relations" 2005, no. 17(3), s. 63-74.
 • Cox P., Should a financial service provider care abort trust? An empirical study of retail saving and investment allocations, "Journal of Financial Services Marketing" 2007, no. 8, s. 332-345.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.
 • Dale B.G., Lascelles D.M., Total quality management adoption: revisiting the levels, "The TQM Magazine" 1997, no. 9(6), s. 418-428.
 • Dawson L.H., Trust Me! It's Safe!, "Professional Safety" 2002, no. 47(2), s. 35-42.
 • Dirks K.T., Ferrin D.L., The effects of trust in leadership on employee performance, behavior, and attitudes: A meta-analysis, "Academy of Management Proceedings" 2000, no. 2.
 • Duhigg Ch., Barbooza D., In China, human cost are built into an iPod, "The Economist", 12.02.2012.
 • Ellison R., Jolly A., Powers to incest. Pension Trustees Investment Guide, Thorogood Publishing Ltd. London EC2A 3DU, United Kingdom, 2008, Chapter 3, s. 17-20.
 • Gefen D., Wyss S., Lichtenstein Y., Business familiarity as risk mitigation in software development outsourcing contracts, "MIS Quarterly" 2008, no. 3, s. 531-542.
 • Hutcheson M.D., Five steps to restoring trust in the 401 (k), "System Journal of Pension Benefits: Issues in Administration" 2009, no. 16(4), s. 66-71.
 • ISO 28000 - Zarządzanie bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw, 2011, http://www.sas-ma.org (22.02.2011).
 • Jardine A., International trust, "Marketing" 2005, s. 37.
 • Keng B.O., Arumugam V., Loke K.Y., Lorraine S.V., Relationships of TQM practices and employees' propensity to remain: an empirical case study, "TQM Magazine" 2006, no. 18(5), s. 528-541.
 • Klimoski R.J., Karol B.L., The impact of trust on creative problem solving groups, "Journal of Applied Psychology" 1976, no. 61(5), s. 630-633.
 • Koźmiński K.A., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
 • Lewicki R., Bunker B., Developing and maintaining trust in work relations, [w:] R. Kramer, T. Tyler (eds), Trust in organizations, Sage, Newbury Park, CA 1996, s. 114-139.
 • Marcinkowski K., Zaufanie a funkcjonowanie rynku, http://www.axperia.pl/index/article/id (10.12.2008).
 • McCord P., Creating client trust, "Sales & Service Excellence" 2007, no. 7, s. 1-2.
 • Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D., An integrative model of organizational trust, "Academy of Management Review" 1995, no. 20(3), s. 709-734.
 • Oakland J.S., Total Quality Management: Text with Cases, McGraw-Hill, New York 1995.
 • Pelletier K., Bligh M., The aftermath of organizational corruption: employee attributions and emotional reactions, "Journal of Business Ethics" 2008, no. 80(4), s. 823-844.
 • Peppers D., Rogers M., Customer loyalty: a matter of trust, "Sales & Marketing Management" 2006, no. 158(5), s. 22.
 • Pillutla M.M., Trust, [w:] M.M. Pillutla (ed.), Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior, Oxford 2005, s. 1.
 • PN-ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
 • Prusak L., Cohen D., How to invest in social capital, "Harvard Business School Press" 2001, no. 79(6), s. 86-93.
 • Solska J., Wszystko na wysprzedaż, "Polityka" 2012, nr 3 (2842), s. 32.
 • Stiglitz J.E., The fruit of hypocrisy, "The Guardian", 16.09.2008.
 • Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Styles Ch., Patterson P.G., Ahmed F., A relational model of export performance, "Journal of International Business Studies" 2008, no. 39 (5), s. 880-900.
 • Sztompka P., Zaufanie fundamentem społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Weber M.J., Deepak M., Murnighan K.J., Normal acts of irrational trust: motivated attributions and the trust development process, "Research in Organizational Behavior" 2005, no. 2(26), s. 75-101.
 • Yusof S., Aspinwall E., Total quality management implementation framework: comparison and review, "Total Quality Management" 2000, no. 3(11), s. 281-294.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.