PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 265 Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce | 102--112
Tytuł artykułu

Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego zorientowanego na wyniki na przykładzie Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improving Result-Oriented Strategic Management - the Case of Commodity Science Faculty of the Poznań University of Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie strategiczne to niezbędny element konkurowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej, również gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarką tą rządzi prawo podaży i popytu, gdzie organizacje nastawione są na maksymalizację korzyści, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych. Szkoła wyższa, chcąc istnieć na rynku usług edukacyjnych, musi poddać się tym prawom, wykorzystując swój potencjał, możliwości oraz umiejętności do sprostania istniejącej konkurencji. Jednym z najważniejszych elementów skutecznego i efektywnego zarządzania organizacją jest zarządzanie strategiczne. W teoriach zarządzania istnieje wiele modeli zarządzania strategicznego, które kładą nacisk na różne składowe planowania strategicznego, takie jak zrozumienie wizji i misji organizacji, tworzenie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa, przewidywanie zasobów, określanie ryzyka niepowodzenia itp. Jedną wspólną składową tych teorii jest orientacja na osiąganie założonych wyników. Informacje zarządcze stanowią podstawę procesów podejmowania decyzji. Konieczne jest zatem zaprojektowanie i implementacja, w ramach modelów zarządczych stosowanych w każdej organizacji, systemowych działań w zakresie zarządzania danymi, tj. zbierania danych, ich przetwarzania za pomocą adekwatnych narzędzi i technik, opracowania programów motywacyjnych dla pracowników podnoszących skuteczność i efektywność realizowanych celów itp. Niniejsza publikacja przedstawia mechanizm doskonalenia procesu zarządzania strategicznego zorientowanego na wyniki na przykładzie Wydziału Towaroznawstwa (WT) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). Krytyczna ocena mechanizmu pozyskiwania i analizowania danych, a także procesu podejmowania decyzji na podstawie uzyskiwanych informacji pozwoliła na stworzenie obszarów szczególnej uwagi, co wpływa na ciągłe podnoszenie jakości zarządzania w ramach systemu zapewnienia jakości na WT UEP.(abstrakt oryginalny)
EN
Strategic management is indispensable for competing successfully in any market economy, including that based on knowledge. Economies are subject to the laws of supply and demand with market players seeking to maximize financial and non-financial benefits. To survive in the educational services market, an institution of higher learning needs to comply with such laws and use its potentials and abilities to face competition. One of the key prerequisites for managing organizations efficiently and effectively is to employ strategic management. Management theories offer an array of strategic management models which emphasize such various components of strategic planning as good understanding of an organization's mission and vision, the creation of added value for the enterprise, resource forecasting, identifying and assessing failure risk, etc. One element shared by all such theories is result orientation. As decisions are based on managerial information, it is vital in the management models applied in a given organization to plan and carry out systemic data management measures such as data collection, data processing by means of adequate tools and techniques, the designing of employee incentive programs which help the organization to meet its goals efficiently and effectively, etc. The purpose of this paper is to present a mechanism for improving resultoriented strategic management by describing the case of the Faculty of Commodity Science of the Poznań University of Economics. By critically evaluating data collection and analysis mechanisms and decisions based on the acquired information, areas of emphasis have been identified helping to improve the quality of management within the quality assurance system in place at the Faculty of Commodity Science.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • CAF and Education, CAF Resource Centre European Institute of Public Administration, Madrid 2010.
 • Chandler A.D., Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, Beard Books, Washington 2003, s. 13.
 • Fazlagić A., Gorynia M., Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Foltynowicz Z., Purol M., Zarządzanie procesowe na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 151-158.
 • Foltynowicz Z., Purol M., Ocena usługi edukacyjnej, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 151, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011, s. 165-175.
 • Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 13.
 • Fumasoli T., Lepori B., Patterns of strategies in Swiss Higher Education Institutions, "Higher Education" 2011, vol. 61, issue 2, s. 157-178.
 • Hendzel D., Szkoła wyższa jako organizacja oparta na wiedzy, [w:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie, Wyd. FPAKE, Wrocław 2005, s. 135.
 • Kochalski C., Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011.
 • Kraśniewski A., Proces boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.
 • Martin R., Strategia i realizacja to jedno!, "Harvard Business Review Polska" 2010, nr 91.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 32.
 • Polityka jakości i cele I-06.00.00-1, Instrukcja systemu zarządzania jakością WT AEP wg ISO 9001:2001 (archiwalna), 2001.
 • Porter M.E., What is strategy?, "Harvard Business Review" 1996, November/December, s. 59/79.
 • Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego; Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Helsinki 2005.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.