PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 265 Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce | 113--125
Tytuł artykułu

"Wyniki" proekologicznego podejścia do energetyki w Unii Europejskiej w oparciu o model EFQM

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Results" of Environmental Approach Towards European Union Energy Polisy in the EFQM Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie stanowi próbę analizy energetyki Unii Europejskiej (UE) w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju i ich realizacji z uwzględnieniem kryteriów modelu doskonałości EFQM. Omawiane podejście z jednej strony wpływa pozytywnie, z drugiej zaś negatywnie na poszczególne obszary wyników, co autor postara się w niniejszym artykule udowodnić. Aby polityka energetyczna UE mogła być w pełni zrealizowana, powinna dążyć do optimum, z punktu widzenia całej UE, jak również poszczególnych jej członków. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba określenia tego, co jest niezbędne do osiągnięcia jak najbardziej zbliżonej do doskonałości polityki energetycznej UE.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an analysis of energy sector in the EU, with regards to sustainable development and the achievement of performance criteria of EFQM excellence model. This approach to energetics on one hand has a positive effect but on the other a negative impact on particular areas of performance. In order to fully implement the EU energy policy it would be needed to reach an optimum point of the whole EU and also its individual members. This article is an attempt to determine what is needed to achieve EU energy policy as close to perfection as possible.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Borgosz-Koczwara M., Herlender K., Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych energii, "Energetyka" 2008, nr 3.
 • Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 • CO2 Emission from Fuel Combustion. Highlands, IEA, Paris 2011.
 • Efektywność energetyczna: realizacja celu 20 procent, Komunikat UE KOM (2008) 772.
 • Europejska Polityka Energetyczna http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_ policy/index_pl.htm (24.05.2012).
 • Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, Komunikat UE KOM (2010) 639.
 • Environmental statistic and account in Europe, EUROSTAT, Luxembourg 2010.
 • Europejska Polityka Energetyczna, Komunikat UE KOM (2007) 1.
 • Extra-EU27 trade, by main partners, total product, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab= table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tet00040 (20.05.2012).
 • Fałek. K., Współspalanie paliw alternatywnych w elektrowniach zawodowych, http://www.krzysiek. informacja.pl/wspsp/biomasa1.html (16.03.2012).
 • Graczyk A., Jakubczyk Z., Rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1056, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 • Hakes Ch., Wilkinson J., The EFQM excellence model: for assessing organizational performance: a management guide, Van Haren Publishing, 2007.
 • Jeżowski P., Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych, http://www. sgh.waw.pl/instytuty/imsg/ccc2011/jezowski_paper.pdf (16.03.2012).
 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo Energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Karaszewski R., Zarządzanie jakością, koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, TNOiK, Toruń 2005.
 • Konkurencyjność elektrowni jądrowej zależy od kosztów kapitału, http://biznes.gazetaprawna.pl/ artykuly/22579,konkurencyjnosc_elektrowni_jadrowej_zalezy_od_kosztow_kapitalu.html (16.03.2012).
 • Kowalska A., Nowe dyrektywy UE dla obszaru elektroenergetyki, "Energia Elektryczna" 2008, nr 4.
 • Lorek E., Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Malko J., Energetyczna Strategia Unii Europejskiej, "Wokół Energetyki" 2006, nr 6.
 • Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, Wyd. PZIiTS, Poznań 2001.
 • Mielczarski W., Polska elektroenergetyka w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, "Rynek Kapitałowy" 2002, nr 10.
 • Miles T., EU energy policy may bring 500,000 jobs, http://www.reuters.com/article/2012/01/28/usdavos- eu-energy-jobs-idUSTRE80R0GN20120128 (26.05.2012).
 • Model doskonałości EFQM, European Foundation for Quality Management, Bruksela 2004.
 • Plan działania dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej, Komunikat UE KOM (2008) 781.
 • PN-EN ISO 14050:2004.
 • Polityka klimatyczno-energetyczna UE, Wyd. Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Warszawa 2010.
 • Prąd zdrożeje od lipca http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/464699,prad_zdrozeje_od_stycznia. html (16.03.2012).
 • Rao P.K., Sustainable Development, Blackwell, Great Britain 2000.
 • Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych, Komunikat UE KOM (2008) 13.
 • World Energy Outlook, OECD/IEA, Paris, 2011.
 • Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Komunikat UE KOM (2006) 105.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.