PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 87 Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej : księga pamiątkowa dedykowana profesor Lucynie Frąckiewicz | 157--179
Tytuł artykułu

Ewaluacja jako narzędzie usprawniania zarządzania projektem realizowanym przez ośrodek pomocy społecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation as a Tool for Improving Project Management in Social Welfare Centres
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usługi użyteczności publicznej stają się obecnie podstawowym czynnikiem zapewniającym społeczną i terytorialną spójność oraz konkurencyjność gospodarki. Obywatele słusznie oczekują dostępu do wysokiej jakości usług użyteczności publicznej, świadczonych po przystępnych cenach na terytorium całej Unii Europejskiej, ponieważ stanowią one zasadniczy element obywatelstwa europejskiego i pozwalają na pełnię korzystania z pakietu praw ludzkich i obywatelskich.(fragment tekstu)
EN
The article presents conditioning of carrying out public services. Issues of providing public services of the are included in Green Paper on Services of General Interest 2003 and in White Paper on Services of General Interest 2004. Nowadays public services are of the more important activities performed by state. The European Union has formulated objectives in the scope of public services, as well as their organization, financing and instruments of the control and assessments. Both literature search and analysis of chosen statistical data allowed to formulate thesis that public services have key meaning for regional development growth.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • L. Mierzejewska, Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Poznań 2009, s. 38.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Warszawa 2000, s.7-8.
 • R. Dahler-Larsen, Evaluation and public management, w: The Oxford Handbook of Public Management, eds. E. Ferlie. L.E. Lynn, C. Pollitt, Oxford 2005, s. 615-639.
 • C.J. Heinrich, Measuring public sector performance, w: Handbook of Public Administration, eds. G. Peters, J. Pierre, London 2003, s. 25-37.
 • H. Wollmann, Evaluation in Public Sector Reform: Concepts and Practice in International Perspective, Cheltenham 2003.
 • C. Robson, Projektowanie ewaluacji, w: Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1997, s. 147-152.
 • H. Simons, Polityczne implikacje teorii ewaluacyjnych, w: Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1997, s. 65-92.
 • J. Stewart, S. Ranson, Management in the public domain, w: Public Sector Management: Theory, Critique and Practice, eds. Levitt, A. Lawton, London 1994, s. 54-70.
 • A. Frączkiewicz-Wronka, Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2009, s. 19-53.
 • W.R. Shadish, T.D. Cook, L.C. Leviton, Foundations of Program Evaluation: Theories of Practice, Newbury Park-London 1991, s. 19.
 • D.M. Forunier, Evaluation, w: Encyclopedia of Evaluation, ed. S. Mathison, Thousand Oaks-London 2005, s. 139-140.
 • M.Q. Patton, Evaluation research, w: The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods, eds. M.S. Lewis-Beck, A. Bryman, T.F. Liao, Thousand Oaks 2004, s. 337-340.
 • P.H. Rossi, M.W. Lipsey, H.E. Freeman, Evaluation, A Systematic Approach, Thousand Oaks-London 2004.
 • C.H. Weiss, Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies, Upper Saddle River 1998. Cyt. za: K. Olejniczak, Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post, w: Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Warszawa 2007, s. 19-21.
 • L. Langbein, C.L. Felbinger, Public Program Evaluation. A Statistical Guide, New York- -London 2006.
 • M.Q. Patton, Evaluation research, w: The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods, eds. M.S. Lewis-Beck, A. Bryman, T.F. Liao, Thousand Oaks 2004.
 • P.H. Rossi, M.W. Lipsey, H.E. Freeman, Evaluation: A Systematic Approach, Thousand Oaks- -London 2004.
 • M. Scriven, Pros and cons about goal-free evaluation, w: Evaluation Studies Review Annual, Vol. 1, eds. G.V. Glass, Beverly Hills 1976, s. 131.
 • R.D. Bingham, CL. Felbinger, Evaluation in Practice: A Methodological Approach, New York-London 2002, s. 3.
 • C.H. Weiss, Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies, Upper Saddle River 1998, s. 4.
 • P.H. Rossi, H.E. Freeman, M.W. Lipsey, Evaluation. A systematic approach, Thousand Oaks--London-New Delhi 1999.
 • M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?, w: Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Warszawa 2007, s. 104-105.
 • D.M. Forunier, Evaluation, w: Encyclopedia of Evaluation, ed. S. Mathison, Thousand Oaks-London 2005, s. 139-140.
 • D.L. Stufflebeam, Evaluation models, "New Directions for Evaluation" 2001, No. 89, s. 11.
 • E. Chelimsky, Program Evaluation: Patterns and Directions, Washington 1985, s. 7.
 • L.J. Cronbach i in., Toward Reform of Program Evaluation: Aims, Methods, and Institutional Arrangements, San Francisco 1981, s. 14.
 • C.H. Weiss, Evaluation: Methods for Studying Programs and Policie, Upper Saddle River 1998, s. 5.
 • J.C. Greene, Understanding social programs through evaluation, w: Collecting and Interpreting Oualitative Materiale, eds. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Thousand Oaks-London 2003, s. 592.
 • J. Bachtler, Quod erat demonstrandum? Ewaluacja polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 4(7).
 • S. Batterbury, Principles and purposes of European Union Cohesion policy evaluation, "Regional Studies" 2006, No. 40(2), s. 179-188.
 • E. Chelimsky, The coming transformation in evaluation, w: Evaluation for the 21 st Century: A Handbook, eds. E. Chelimsky, W.R. Shadish, Thousand Oaks-London 1997.
 • M. Scriven, Evaluation Thesaurus, Sage Publications, Newbury Park-London 1991, s. 168-169,340.
 • P.A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, t. 2, Warszawa 1996, s. 517.
 • Ch. Normand, Economics, Heath and the Economics of Heath, "British Medical Journal" 1991, Vol. 303, s. 1572.
 • B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, s. 225.
 • M. Kasperek, Zarządzanie projektem, Katowice 2004, s. 126.
 • M. Kasperek, Planowanie i realizacja projektu publicznego, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2009, s. 324-330.
 • A. Drobniak, Ocena projektów publicznych, Katowice 2005, s. 20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.