PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 265 Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce | 194--207
Tytuł artykułu

Zarządzanie procesown stymulatorem doskonalenia wyników działalności organizacji publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Process Management as a Stimulator for Improving the Results of Public Organization Performance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W referacie zaprezentowano wymagania i wytyczne dokumentów prawnych oraz norm, a także podejście do zarządzania, z którego wynika potrzeba zastosowania zarządzania procesowego w organizacji publicznej. Podjęto próbę wykazania, że wdrożenie zarządzania procesowego ułatwia poprawę skuteczności i efektywności działalności organizacji publicznej, ułatwia doskonalenie tej działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the requirements and guidelines for legal documents and standards, and management approach, which implies the need for process management in a public organization. An attempt was made to demonstrate that the implementation of process management helps improve the effectiveness and efficiency of public organizations as well as it helps to improve this activity.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Batko R., Wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej w polskich organizacjach publicznych jako odpowiedź na potrzebę doskonalenia zarządzania organizacją na przykładzie Muzeum - Zamku w Łańcucie, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ jakości na doskonalenie zarządzania zasobami niematerialnymi w turbulentnym otoczeniu, tom Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • Borys T., Rogala P., Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2011.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 • Czernyszewicz E., Zastosowanie koncepcji Strategicznej Zrównoważonej Karty Wyników w procesie doskonalenia systemu zarządzania, [w:] E. Skrzypek (red.) Wpływ jakości na doskonalenie zarządzania zasobami niematerialnymi w turbulentnym otoczeniu, tom Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • Gajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Gwiazda A., Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania, a zwłaszcza uczelnią wyższą, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ jakości na doskonalenie zarządzania zasobami niematerialnymi w turbulentnym otoczeniu, tom Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • Jarzębiński M., Skuteczność działań doskonalących system zarządzania jakością w organizacji usługowej, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, t. II.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Praktyka, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 2001.
 • Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją, \"Problemy Jakości\" 2010, nr 3.
 • Lisiecka K. (red.), Menedżer Jakości, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Modzelewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Niewczas M., Kaizen - ciągłe doskonalenie, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, t. I.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością. Wymagania.
 • Norma PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzanie jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 • Norma PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.
 • Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Pigłowski M., Doskonalenie w systemie zarządzania jakością a poziomy dojrzałości organizacji, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, t. I.
 • Pytko B., Doskonalenie jakości usług publicznych na przykładzie urzędu samorządowej administracji lokalnej, [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000, t. 3.
 • Pytko B., Wybrane koncepcje oceny jakości w funkcjonowaniu administracji publicznej, [w:] E. Skrzypek (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia. Wyzwania teorii i praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, t. II.
 • Rączka M., Jakość a efektywność procesów, [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 6: Determinanty jakości a efektywność procesów, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 • Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników, przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 • Skrzypek E., Efektywność procesów w przedsiębiorstwie, [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 6: Determinanty jakości a efektywność procesów\", Wyd. Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 • Skrzypek E., Efektywność zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000, t. 3.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., DzU nr 96, poz. 873, z późn. zm.
 • Standardy definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011, Załącznik do Komunikatu Ministra Finansów nr 6 z 12 kwietnia 2010 r.
 • Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r.
 • Ustawa o samorządzie gminnym, DzU 2001.142.1591, z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym, DzU 1998.91.578, z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie wojewódzkim, DzU 1998.91.576, z późn. zm.
 • Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., DzU nr 96, poz. 874, z późn. zm.
 • Wspólna Metoda Oceny (CAF) Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, CAF 2006
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.