PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 894 | 94--110
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej

Warianty tytułu
Responsibilities of Board Members of Companies for Company's Obligations under Article 299 of the Commercial Code and Article 116 of the Tax Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiona została problematyka odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki zarówno w aspekcie zobowiązań cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przedmiotem rozważań było przeanalizowanie przesłanek odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych zawartych w treści art. 299 kodeksu spółek handlowych, jak i przepisu art. 116 ordynacji podatkowej. Zwrócono uwagę na odmienne potraktowanie członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz odmienną interpretację tożsamych przesłanek na gruncie obydwu ustaw. Zaprezentowana problematyka wymagała także przedstawienia kwestii terminów przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych, które ukształtowane są niejednolicie. (abstrakt autora)
EN
The article presents the problem of responsibility of board members of companies for the obligations of the company both in terms of civil liabilities as well as of public law. The presentation of these issues requires that several issues be studied. First, the subject of discussion was to examine the conditions of the liability of directors of companies contained in Article 299 of the Commercial Companies Code and Article 116 of the Tax Code. The different treatment that board members of limited companies and joint stock companies receive is highlighted, as are the different interpretations of identical conditions on the grounds of both laws. Secondly, the issue discussed in the paper also required a presentation of the issue of limitation periods in civil law and public obligations, which are not uniformly shaped. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Babiarz S. [2005], Komentarz w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Brzeziński B. i in. [2007], Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Organizatora, Toruń.
 • Dowgier R. [2006], Komentarz w: Ordynacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Draniewicz B. [2005], Glosa do wyroku NSA z dnia 9 września 2002 r. I S.A./Ka 1259/01, "Prawo Spółek", nr 2/54.
 • Guzek L. [2002], Podatkowa odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., "Monitor Podatkowy", nr 4.
 • Karolak A. [2004], Glosa do wyroku SA z dnia 20 maja 2003 r. I Aca 201/03, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10.
 • Kidyba A. [1999], Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mariański A. [2003], Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2001 r., III CZP 69/01, "Monitor Prawniczy", nr 8/377.
 • Mariański A. [2004], Glosa do wyroku NSA z dnia 12 września 2003 r. S.A./Rz 886/02, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", nr 6.
 • Mastalski R. [2005], Komentarz w: Ordynacja podatkowa, C.H. Beck, Wrocław.
 • Matyldka A., Piotrowski M. [1998], Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, "Doradca Podatkowy", nr 9/6.
 • Roszewski Z. [2000], Komentarz do uchwały SN z dnia 15.06. 1999 r., "Prawo Spółek", nr 10/49.
 • Serwacki J. [2006], Komentarz w: Ordynacja podatkowa, LexisNexis, Warszawa.
 • Szajkowski A. [1994], Komentarz w: Kodeks handlowy. Komentarz. T. 1, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szajkowski A. [2002], Komentarz w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szarek R. [1999], Glosa do wyroku SN z dnia 16.10.1998 r., III CKN 650/97, "OSP" C-174/481.
 • Uchwała SN z dnia 19 stycznia 1993 r., III CZP 162/92, OSP 1994/5.
 • Uchwała SN z dnia 19 listopada 1996 r., III CZP 114/96, OSP Nr 6/1997/114.
 • Uchwała SN z dnia 15 czerwca 1999 r., OSP Nr 3/2000, poz. 40.
 • Uchwała SN z dnia 20 grudnia 2001 r., III CZP 69/01, niepubl.
 • Uchwała SN z dnia 28 lutego 2008 r., III CZP 143/07, Lex nr 346311.
 • Uchwała SN z dnia 13 maja 2009 r., I UZP 4/2009, "Rzeczpospolita" 2009/112, s. C1.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 727 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U., nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U., nr 60, poz. 535 ze zm.
 • Weiss I. [2002], Komentarz w: Prawo Spółek, Branta, Bydgoszcz-Kraków.
 • Wyrok NSA z dnia 12 lutego 2002 r., III SA 2544/00, PP 2002/9/63.
 • Wyrok NSA z dnia 12 września 2003 r. S.A./Rz 886/02, POP 2004/3/51.
 • Wyrok NSA z dnia 6 marca 2003 r., SA/Bd 85/03, POP 2003/4/93.
 • Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2006 r., I FSK 575/05 LEX nr 250335.
 • Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2007 r., I FSK 508/06, Lex nr 285287.
 • Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2007 r., I FSK 46/2006.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2005 r., VI ACa 231/2005.
 • Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 1938 r., C II 2806,37, Zbiór Orzecznictwa 1939/II/89.
 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 1959 r., 3 CR 1240/58.
 • Wyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., III CKN 425/98.
 • Wyrok SN z dnia 26 czerwca 2003 r., V CKN 416/01, OSNC 2004/7-8/129.
 • Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r., I UK 292/04, OSNP 2006/5-6/100.
 • Wyrok SN z dnia 21 września 2005 r., V CK 129/05, M. Prawn. 2005/20/972.
 • Wyrok SN z dnia 11 maja 2006 r., I UK 271/05, OSNP 2007, nr 9-10, poz. 142.
 • Wyrok SN z dnia 9 czerwca 2006 r., IV CK 415/05 Glosa 2007/4/15.
 • Wyrok SN z dnia 9 października 2006 r., II UK 47/06 OSNP 2007/19-20/296.
 • Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/2006 Biuletyn Sądu Najwyższego 2006/12.
 • Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., III CSK 227/06.
 • Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2007 r., V CSK 55/07, MP 2007/10/531
 • Wyrok WSA z dnia 3 marca 2004 r., II S.A. 2889/02, M. Podatkowy 2004/6/46.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2004 r., III S.A./Wa 209/04, M. Pod. 2005, nr 4, s. 30.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 9 lutego 2005 r., SA/Sz 2098, POP 2007/1/7.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24 marca 2005 r., I S.A./OI 345/04, Zeszyty NSA 2005, nr 1, s. 98.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 września 2006 r., III SA/Wa 3277/05, M. Pod. 2007/2/45.
 • Wyrok WSA z dnia 17 października 2006 r., III Sa/Wa 2063/06, Lex nr 291133.
 • Wyrok WSA z dnia 24 października 2006 r., I S.A./Po 296/06, Wspólnota 2007/39/45.
 • Wyrok WSA z 31 października 2006 r., III SA/Wa 2776/06, LEX nr 291135.
 • Wyrok WSA z dnia 21 kwietnia 2009 r., I SA/Rz 741/2008, Gazeta Prawna 2009/90, s. B3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.