PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 265 Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce | 245--259
Tytuł artykułu

Raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reporting of Socially Responsible Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizie poddano dotychczasową praktykę w zakresie raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. Scharakteryzowano raportowanie według wymagań GRI, jak również zaprezentowano istotę raportowania zintegrowanego. Przedstawiono także propozycję metody służącej do weryfikacji raportów społecznych. Autorska propozycja metody została oparta na dwóch grupach kryteriów: atrakcyjności i wiarygodności. Zaproponowana metoda weryfikacji może służyć jako narzędzie doskonalenia raportów.(abstrakt oryginalny)
EN
The current practice of reporting socially responsible actions has been analyzed in this article. Reporting in terms of GRI requirements has been characterized. Integrated reporting and the proposal for the method used to verify social reports have been presented. The method proposed by the author is based on two sets of criteria: attractiveness and reliability. The proposed verification method can be used as a tool for improving the reports.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • A new phase: the growth of sustainability reporting. GRI's Year in Review 2010/2011, Global Reporting Initiative, Amsterdam 2011.
 • Accounting for Good: the Global Stakeholder Report 2005, Pleon Kohtes Klewes GmbH, Germany 2005.
 • Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach. Analiza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez CSRinfo, 2011.
 • Anam L., Praktyka raportowania społecznego w Polsce. Badanie 2007-2009, CSRinfo.org (4.04.2012).
 • CR Reporting Awards 11 Official Report: Global Winners & Reporting Trends, CorporateRegister.com, London, March 2011.
 • Doane D., Market Failure: The Case for Mandatory Social and Environmental Reporting, Presentation at IPPR seminar 2002,
 • Greszta M., Raportowanie społeczne: niedoceniany element, dodatek "Harvard Business Review" - "Odpowiedzialny Biznes" 2009.
 • Gruning J., Symmetrical presuppositions as a framework for public relations theory, [in:] C. Botan, J. Hazleton (eds.), Public relations theory, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale-New Jersey- -London 1989.
 • Hohnen P., The Future of Sustainability Reporting, EEDP Programme Paper: 2012/02, Chatham House, January 2012.
 • http://www.hapinternational.org/pool/files/doanepaper1.pdf (12.03.2012).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, 25.10.2011, KOM (2011) 681 wersja ostateczna.
 • KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011, KPMG, 2011.
 • Moneva J.M., Archel P., Correa C., GRI and camouflaging of corporate unsustainability, "Accounting Forum" 2006, vol. 30, no. 2.
 • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, Raport dla PARP opracowany przez MillwardBrown SMG/KRC, PwC, Warszawa 2011.
 • Pichola I., Greszta M., Thomppson M., Raport społeczny - reklama czy pożyteczne narzędzie?, dodatek "Harvard Business Review" - "Odpowiedzialny Biznes" 2007.
 • Raport Roczny 2010. Wyniki finansowe, społeczne i środowiskowe, Grupa LOTOS SA, 2011.
 • Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem skarbu państwa. Analiza przygotowana dla rządowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Warszawa 2011.
 • Strona internetowa Global Reporting Initiative: www.database.globalreporting.org (29.03.2012).
 • Sustainability Reporting Guidelines, GRI 2000-2006, version 3.0.
 • Twardowska J., materiał przedstawiony podczas konferencji "Wspólna odpowiedzialność - jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE", Gdańsk, 5.09.2011.
 • Van der Laan S.L., The Role of Theory in Explaining Motivation for Corporate Social Disclosures: Voluntary Disclosures vs. 'Soliciited' Disclosures, Fourth Asia Pacific internationary research in accounting conference, cyt. za: U. Golob, J.L. Bartlett, Communicating about Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of CSR Reporting in Australia and Slovenia, "Public Relations Review" 2007, vol. 33, no. 1.
 • Wachowiak P., Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 10.
 • www.corporateregister.com (17.03.2012).
 • www.odpowiedzialnybiznes.pl (6.03.2012).
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.