PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 265 Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce | 271--281
Tytuł artykułu

Wyniki badań oczekiwań i satysfakcji klientów uczelni wyższej z obszaru województwa śląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research Results of Expectations and Satisfaction of Clients of Higher Education Institution in the Silesian Voivodeship Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna gospodarka, nazywana także gospodarką opartą na wiedzy, zakłada rozwój nauki i kształcenia społeczeństwa jako podstawowego czynnika rozwoju społeczno- gospodarczego narodów. Realizacja takiego kierunku rozwoju powoduje zwiększenie się liczby studentów, a co za tym idzie - uczelni na świecie, co również obserwuje się w Polsce. Wraz ze zwiększeniem liczby uczelni pojawiły się problemy dotyczące jakości oferowanych przez nie usług edukacyjnych. Do osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia konieczne jest m.in. zorientowanie na potrzeby klienta, czyli określenie standardu wykonywanej usługi, reagowanie na sugestie, opinie dotyczące kształcenia, i na monitorowanie satysfakcji klienta- studenta. Doskonalenie jakości kształcenia jest obecnie jednym z głównych celów, jakie stawiają sobie wyższe uczelnie. W artykule zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w jednej z uczelni wyższych mieszczących się na terenie województwa śląskiego. Miały one na celu zidentyfikowanie oczekiwań i zbadanie stopnia zadowolenia studentów z oferty edukacyjnej uczelni. Zaprezentowane wyniki zostały wykorzystane do doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia funkcjonującego na badanym wydziale.(abstrakt oryginalny)
EN
Th contemporary economy, called also the" knowledge based economy", assumes the development of science and education of the society as a basic factor of socio-economic development of nations. The realization of this type of development originated in the multiple increase of numbers of students, and thus, numbers of higher education schools in the world, what is also observed in Poland. In line with the increase of number of schools, problems concerning the quality of their educational services appeared. In order to achieve high educational quality an orientation on the client's needs is necessary, i.e. defining standards, reaction on client's suggestions and opinions concerning the education process as well as monitoring the client-student satisfaction. Perfecting the education quality is nowadays one of the main goals which higher education schools aim to achieve. In this paper the results of research performed at one of the universities located in the Silesian Voivodeship are presented. The goal of the research was the identification of expectations and studying of student's satisfaction level concerning the educational offer of the University. Presented results were applied in the improvement process of the Faculty's System of Education Quality.(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Standardy i wskazówki dotyczace zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Helsinki 2005.
  • Faron K., Badanie oczekiwań klientów uczelni wyższych na obszarze województwa śląskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem K. Midor, 2011.
  • Gębczyńska A.K., Molenda M., Szczęśniak B., Zasadzień M. Analiza aspektów technicznych i organizacyjnych jakości kształcenia studentów Politechniki Śląskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Katowice 2011, nr 52, s. 3-16.
  • Midor K., Skotnicka-Zasadzień B., Wolniak R., Sitko J., Analiza procesu nauczania w szkole wyższej z punktu widzenia satysfakcji studentów w aspekcie ludzkim, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Katowice 2011, nr 52, s. 17-28.
  • Raport końcowy. Modele zarządzania uczelniami w Polsce Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Kraków 2011.
  • Szczęśniak B., Zasadzień M., Midor K., Identyfikacja i ocena potrzeb studentów w zakresie technicznych i organizacyjnych składników procesu nauczania na przykładzie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. W. Bojar, 2011, nr 45, s. 284-295.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.