PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 265 Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce | 336--356
Tytuł artykułu

Edukacyjna wartość dodana a orientacja na wyniki - doniesienie z badań ankietowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Educational Value Added and Focus on Results - Report From Survey Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz częściej dyskutowaną i rozpowszechnianą metodę analizy wyników egzaminacyjnych - edukacyjną wartość dodaną (EWD) - zaprezentowano w kontekście raportu McKinsey&Company i prac Zespołu Badawczego EWD. Metoda EWD umożliwia m. in. monitorowanie działalności szkół co do stanu i zmian w obszarach: (1) efektów pracy, (2) realizowanych procesów; (3) współpracy ze środowiskiem lokalnym, (4) zarządzania szkołą. Zaproponowano poszerzenie spojrzenia na problematykę EWD i jakości edukacji poprzez rozpoznanie stanu wiedzy o tej metodzie oraz nastawienia do/postaw wobec niej wśród przyszłych nauczycieli, obecnie przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. Przedstawiono fragment pilotażowych badań własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza wielowątkowej ankiety, skupiając się na wynikach bezpośrednio odnoszących się do EWD.(abstrakt oryginalny)
EN
The more and more frequently discussed and disseminated method for the analysis of external examination results - the educational value added (EVA) - has been presented in the context of the McKinsey&Company Report and works of the EVA Research Group. EVA method allows monitoring of the activities of schools with respect to the state and changes in the areas of: (1) effects of work, (2) realized processes, (3) cooperation with the local community, (4) management of the school. We have proposed to broaden the perspective on the issues of EVA and education quality by recognizing the state of knowledge about the method of EVA and attitudes to/towards it amongst future teachers, currently preparing for the profession. A part of own pilot study, carried out using a questionnaire of multithreading survey, has been reported focusing on the results directly related to the EVA.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Co to jest EWD?, http://ewd.edu.pl/(22.04.2012).
 • Dolata R. (red.), Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2007.
 • Dolata R., Krytyczna analiza metody edukacyjnej wartości dodanej, [w:] R. Dolata (red.), Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2007a, s. 234-268.
 • Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, [w:] H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli, Inst. Technologii Eksploatacji, Warszawa 2000.
 • Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. "Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej". Zeszyt specjalny: Nauczanie przyrody a standardy wymagań egzaminacyjnych, 2000a, s. 15-33.
 • Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Badanie_pilota owe (15.10.2012).
 • EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie, http://gimnazjum.ewd.edu.pl (22.04.2012).
 • EWD maturalne, http://matura.ewd.edu.pl (22.04.2012).
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Jakubowski M., Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, [w:] R. Dolata (red.), Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2007, s. 10-28.
 • Koseła K., Od recenzenta, [w:] R. Dolata (red.), Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2007, s. 3-5.
 • Koseła K., Od recenzenta, [w:] R. Dolata (red.), Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2007, s. 3-5. Lisiecka Z., Badania panelowe w szkołach podstawowych i gimnazjach a rozwój wskaźnika EWD. Doniesienie badawcze, [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Materiały XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2010, s. 425-437.
 • Lisiecka Z., Stożek E., Szmigiel M. K., Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji zewnętrznej. Materiały pomocnicze dla wizytatorów ds. ewaluacji, http://http://ewd.edu.pl/materialy-szkoleniowe/ EWD_nadzor.pdf (13.06.2012).
 • Markowski M., Rodzicom będzie łatwiej wybrać szkołę - rozmowa z autorem badań dr. Romanem Dolatą, "Gazeta Wyborcza", Łódź 1.10.2009.
 • Mourshed M., Chijioke C., Barber M., Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze (wyd. I), tłum. M. Pater, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012.
 • Rappe A., Wykorzystanie informacji o wynikach egzaminacyjnych w pracy nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem EWD, http://ewd.edu.pl/materialy-szkoleniowe/broszura_ewal_ v1.pdf (13.06.2012).
 • Rappe A., Peter J., Opinie nauczycieli i egzaminatorów o systemie egzaminów zewnętrznych, [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Materiały XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej Polskie, Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2010, s. 459-466.
 • Stożek E., Dwuletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2011. Ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne. Prezentacja z IX Konferencji OSKKO 9-11.03.2012. http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2012/ materialy/oskko_ewd.pdf (22.04.2012).
 • Stożek E., EWD w rękach dyrektora szkoły, "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej", grudzień 2009, s. I-VIII.
 • Stożek E., Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej, [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela. Materiały XIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2008, s. 299-303.
 • Sujak-Cyrul B., Aktywność szkolnego doradcy zawodowego a przygotowanie do pracy w organizacjach objętych systemami zarządzania: jakością, środowiskiem, bhp, [w:] A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz (red.), Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole, MarMar i Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 43-70.
 • Sujak-Cyrul B., Dudziak S., Badanie podstawowej wiedzy nauczycieli, planujących pełnienie funkcji szkolnego doradcy zawodowego, na temat systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp. Wyniki wstępne za 2006 r., [w:] B. Sujak-Cyrul (red.), Edukacja projakościowa 2, MarMar i Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wrocław-Opole 2006, s. 61-72.
 • Sujak-Cyrul B., Dudziak-Kamieniarz S., Kontynuacja badania podstawowej wiedzy nauczycieli, planujących pełnienie funkcji szkolnego doradcy zawodowego, na temat systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp. Wyniki wstępne za 2007 r., [w:] B. Sujak-Cyrul (red.), Edukacja projakościowa - krok trzeci, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe i Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 45-58.
 • Sujak-Cyrul B., Dudziak-Kamieniarz S.. Postrzeganie klienta w edukacji a koncepcja nowego zarządzania publicznego, cz. II: Obraz wyłaniający się z dostępnej nauczycielom literatury naukowej, T. Borys, P. Rogala (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 151, Wrocław 2011, s. 618-642.
 • Sujak-Cyrul B., Dudziak-Kamieniarz S., Przyszli nauczyciele o egzaminach zewnętrznych - badania pilotażowe (w przygotowaniu, tytuł roboczy).
 • Szaleniec H., Wyniki egzaminu a ewaluacja zewnętrzna szkoły, [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Materiały XVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2011, s. 39-46.
 • Zespół Badawczy EWD, Narzędzia badawcze wykorzystane w badaniu zasadniczym - kwestionariusze ankiet..., http://ewd.edu.pl/badania-gimnazja; http://ewd.edu.pl/badania-szkoly-podstawowe (10.03.2012).
 • Żółtak T., Edukacyjna wartość dodana dla nauczycieli w Polsce: ograniczenia, możliwości, perspektywy, [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Materiały XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej Kraków 2010, s. 480-497.
 • DzU z 1982, nr 3 poz. 19, z późn. zm. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jednolity.
 • DzU z 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity.
 • DzU z 2009, nr 168, poz. 1324 - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.