PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
12 (2013) | nr 1 | 67--77
Tytuł artykułu

Unemployment in Rural Areas in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Bezrobocie na obszarach wiejskich w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The deagrarization process which manifests itself through the systematic decreasing of the role of agriculture in the productive involvement of human labour, as well as providing income for maintaining the rural population is progressing in the Polish countryside. Statistical data, regardless of the source, shows an unfavourable situation on the labour market for the population residing in rural areas. In the recent years, the number of persons registered as being unemployed increased. At the end of 2011, registered unemployment in rural areas achieved a level of 874.5 thousand persons, and the residents of the rural areas constituted 44.11% of all the registered unemployed. Unemployment in rural areas is a derivative of unemployment in the entire economy, the low mobility of rural residents, as well as the limited possibilities of the labour market in rural areas. It differs from unemployment in urban areas. It is of a more permanent nature, and the labour market is not as flexible. Among the unemployed in rural areas, the non-agricultural population (not having farms) is in a much worse situation as compared to the population connected with agriculture.(original abstract)
Na polskiej wsi postępuje proces dezagraryzacji przejawiający się systematycznym zmniejszaniem się roli rolnictwa w produktywnym angażowaniu pracy ludzkiej oraz dostarczaniu dochodów dla utrzymania ludności wiejskiej. Analiza danych, niezależnie od ich źródła, wskazuje na niekorzystną sytuację na rynku pracy ludności zamieszkującej tereny wiejskie. W ostatnich latach liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne wzrastała. Na koniec 2011 roku rejestrowane bezrobocie na wsi osiągnęło poziom 874,5 tys. osób, a mieszkańcy wsi stanowili 44,11% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Bezrobocie na wsi jest pochodną zarówno bezrobocia w całej gospodarce, jak też niskiej mobilności mieszkańców wsi oraz ograniczonych możliwości rynku pracy na obszarach wiejskich. Różni się ono od bezrobocia w miastach. Posiada ono trwalszy charakter, a rynek pracy nie jest tak elastyczny. Wśród bezrobotnych na wsi w znacznie gorszej sytuacji znajduje się ludność bezrolna w porównaniu z ludnością związaną z gospodarstwami rolnymi.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
67--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bański J., 2006. Geografia polskiej wsi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 • Budnikowski Т., 2009. Bezrobocie wyzwaniem współczesności. Instytut Zachodni, Poznań.
 • Central Statistical Office, 1994-2011. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa.
 • Central Statistical Office (GUS), Local Data Bank, 2011.
 • Czyżewski A., 2010. Co dała integracja europejska polskiej wsi. W opinii ekonomisty, [w:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, J. Wilkina, I. Nurzyńska. (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Duczkowska-Małysz K., 2009. Przyszłość polityki rozwoju obszarów wiejskich. Możliwe scenariusze. Dylematy i wyzwania. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. MRR, Warszawa.
 • Hall R.E., Taylor J.B., 2009. Makroekonomia. PWN, Warszawa.
 • Kabaj M., 1993. Jaki program przeciwdziałania bezrobociu?, Warszawa.
 • Klembowska D., 2012. Efektywność aktywnej polityki rynku pracy na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 11 (3), 27-36.
 • Kociszewska I., 2012. Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24), 127-137.
 • Kwiatkowski E., 2009. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.
 • Ministry of Labour and Social Policy, 2011. Polska 2011. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa.
 • Ministry of Labour and Social Policy, 2012. Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2011 roku, Warszawa.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.