PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 51, nr 1146 | 63--73
Tytuł artykułu

Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy kosztów transakcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Resource Management from the Perspective of Transaction Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem zarządzania zasobami pracy w dobie rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych ujawnia szereg zjawisk i procesów zmieniających tradycyjne podejście do tego kluczowego zasobu każdego przedsiębiorstwa. Stosując podejście instytucjonalne bazujące na teorii kosztów transakcyjnych można próbować wyjaśnić powstawanie struktur sieciowych, outsourcingu czy nowych modeli biznesowych, takich ja Google czy Facebook. Szczególnie te ostatnie wskazują na odmienne podejście do zasobów przedsiębiorstwa, a w szczególności do zasobów ludzkich. Niezależnie jednak od tego rozpatrywanie tych zjawisk w kontekście niepewności, postaw i zachowań oportunistycznych występujących po stronach różnorodnych transakcji czy analiza stopnia specyficzności inwestycji w zasoby pracy w obliczu asymetrii informacji pozwala na sformułowanie szeregu wniosków stanowiących podstawę do dalszych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of human resource management in the era of modern information and communication technologies reveals a number of phenomena and processes, changing the traditional approach to this vital resource of any enterprise. Using an approach based on the theory of institutional transaction costs can try to explain the formation of network structures, outsourcing and new business models, such as Google and Facebook. Especially the latter point to a different approach to corporate resources, especially human resources. However, regardless of the consideration of these phenomena in the context of uncertainty, opportunistic attitudes and behaviors that occur when different sides of the transaction or the analysis of the degree of specificity of investments in human resources in the face of asymmetric information allows you to make a number of proposals as a basis for further research in this area. (original abstract)
Rocznik
Strony
63--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Akerlof G.: The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, No. 84, 1970.
 • Eigler J.: Personalmanagement, [w:] Peter J. Jost (red.), Schaffer-Poeschel Der transaktionskostenansatz in der Betriebswirtschaftslehre, Stuttgart 2001.
 • Hardt Ł.: Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M.: Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, Zeszyty naukowe, PTE Kraków 2011, nr 9.
 • Kaas K.P.: Marktinformationen: Screening und Signaling unter Partnern und Rivalen, [w:] Zeitschrift fur Betriebswirtschaft 1991.
 • Karaszewska H.: Miejsce i rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLI, Zeszyt 397, Toruń 2010.
 • Klaas Brian S.: Outsourcing and the HR function: an examination of trends and developments within North American firms, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 19, No. 8, August 2008.
 • Koźmiński A.: Koniec ery menedżerów, WAiP, Warszawa 2008.
 • Łobejko S.: Wykorzystanie kosztów transakcyjnych jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw sieciowych, [w:] R. Sobiecki, R.W. Pietrewicz (red.), Koszty transakcyjne - skutki zmian dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Noga A.: Przedsiębiorstwo facebook, a teorie przedsiębiorstw, [w:] R. Sobiecki, R.W. Pietrewicz (red.), Koszty transakcyjne - skutki zmian dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • North Douglas C.: Institutions, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 1.
 • Plichta J.: Specyficzne zasoby ludzkie a koszty transakcyjne w procesie rozwoju nowoczesnych technologii, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, WSZiA, Warszawa 2003.
 • Richter R., Furubotn Eirik G.: Neue Institutionenokonomik, 3.Aflage, J.C.B. Mohr, Tubungen 2003.
 • Szymański W.: Zmiany kosztów transakcyjnych w dostosowaniu przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] R. Sobiecki, R.W. Pietrewicz (red.) Koszty transakcyjne - skutki zmian dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Walkowiak R.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Toruń 2007.
 • Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.