PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 51, nr 1146 | 223--234
Tytuł artykułu

Oczekiwania motywacyjne menedżerów średniego szczebla w budownictwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Motivation Preferences of Mid-Managers in the Construction Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano preferencje motywacyjne menedżerów średniego szczebla sektora budownictwa. Badaniami objęto próbę 84 menedżerów zatrudnionych w średnich i dużych firmach budowlanych mających swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego. Preferencje motywacyjne badanych weryfikowano za pomocą autorskiego podziału czynników motywacyjnych. Wyodrębniono sześć grup czynników: związanych z poczuciem bezpieczeństwa, podnoszących poziom życia, związanych z rozwojem, związanych z życiem prywatnym, związanych z przedsiębiorstwem oraz związanych z postrzeganiem własnej osoby i piastowanego stanowiska. Badania wskazują na duży niedobór motywatorów w badanych organizacjach. Spośród czynników w istotny sposób motywujących menedżerów, wiele nie występuje w badanych przedsiębiorstwach. Do czynników najbardziej motywujących należy zaliczyć: stabilność zatrudnienia, awans pionowy, możliwość podnoszenia kwalifikacji, atrakcyjność wykonywanych zadań, samodzielność w podejmowaniu decyzji, satysfakcję, poczucie przynależności do zespołu, pochwałę, wyróżnienie, sprawiedliwe wynagrodzenie, samorealizację, dobrą atmosferę w pracy, prestiż firmy na rynku, premie, realną perspektywę wzrostu płacy, nagrody pieniężne, poczucie równowagi między pracą a życiem prywatnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents motivation preferences of middle managers in the construction sector. The study involved 84 middle managers employed in medium and large construction companies established in the region of Podlasie. Motivation preferences of the respondents were verified by author's division of incentives. In the research six groups of factors were separated: factors associated with the sense of security and safety, factors related to development, factors associated with life, factors associated with the company, factors associated with self-perception and position. Studies show a large deficiency of motivators currently used in companies. The factors that should be considered are: stability of employment; vertical rise; improvement of qualifications; attractiveness of tasks; autonomy in decisionmaking; job satisfaction; sense of belonging to a team; self-esteem; praise; honour; sense of fairness of pay; self-fulfilment; good atmosphere in the company; prestige of the market; bonuses; increases; cash prizes and a sense of balance between work and private life. (original abstract)
Rocznik
Strony
223--234
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 • Babbie E.: Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 268.
 • Beck-Krala E.: Efektywne programy świadczeń pracowniczych, [w:] B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Drucker P.F.: Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Kraków 1994.
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Kraków 1994.
 • Dyduch W.: Ilościowe badania i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Kawka T.: Uwarunkowania efektywności systemów wynagrodzeń nowej gospodarki, [w:] B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Kopertyńska M.W.: Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2008.
 • Ornatowicz U.: Menedżer XXI wieku. Definicja, identyfikacja, edukacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 • Penc J.: Pojęcie i zadania menedżera [w:] E. Jędrych (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Penc J.: Systemowe zarządzanie organizacją: nowe zadania, funkcje i reguły gry, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2007.
 • Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Schermerchorn J.R.: Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa 2008.
 • Sekuła Z.: Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.