PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 10 | 52--65
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny a więź religijna : (możliwości i ograniczenia)

Warianty tytułu
The Social Capital and Religious Bond : (the Possibilities and the Barriers)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał społeczny stanowią wartości i normy moralne podzielane przez członków grupy i umożliwiające im skuteczne współdziałanie. Przekonanie o uczciwości i rzetelności innych ludzi prowadzi do wzajemnego zaufania, które działa niczym smar, zwiększający wydajność funkcjonowania każdej grupy lub instytucji. Źródłami kapitału społecznego są: tradycja historyczna (w tym religijna), zwyczaje i wzory aktywności rynkowej, hierarchicznie generowany porządek prawny oraz normy religijne (F. Fukuyama). Niewątpliwie, religia pozostaje ważnym czynnikiem rozwoju społecznego, co dokumentowały studia M. Webera. Większa siła protestantyzmu, w porównaniu z katolicyzmem, polegała na oddziaływaniu na rzecz pluralizmu i tolerancji, świeckiego światopoglądu i etosu pracy. Historyczna obecność religii do dziś wpływa na specyfikę wartości w różnych krajach europejskich (R. Inglehart). W polskich warunkach, masowy katolicyzm widoczny na poziomie Kościoła reprezentacji tworzy jedynie potencjalne zasoby kapitału społecznego. Aktywność społeczna łączy się z silnym zaangażowaniem religijnym mniejszości katolików. Pewne nadzieje tkwią w nurcie katolicyzmu, identyfikowanym z "pokoleniem Jana Pawła II", reprezentowanym głównie przez ludzi młodych ceniących odpowiedzialność moralną i przedsiębiorczość jednostkową. (abstrakt oryginalny)
EN
Social capital covers values and ethical norms that are shared by members of a community and enable the members of this community to cooperate in a successful way. The certainty of other people's honesty and decency leads to mutual trust, which serves the same purpose as the lubricant in a machine: it enhances the efficiency of performance of every community. The sources of social capital are: historical tradition, including the religious one, the customs and patterns of market activities, as well as hierarchically generated legal order and religious norms (F. Fukuyama). Undoubtedly, religion is an important factor in the social development (M. Weber). The strength of Protestantism was connected with the impact it had on promoting pluralism and tolerance, leading to the development of the secular outlook on life, science and the working ethos. To this day the historical presence of Christian religions has had significant influence on shaping different types of values in different European countries (R. Inglehart). In the Polish conditions, some elements of the mass, popular Catholicism still have influence on the basic social identification on the level of the Church of representation (A. Wójtowicz). The activities of deeply religious individuals support generating social capital on the level of local organizations. The dominant attitude of claiming one's rights, though, prevailing in Polish society, together with the expansive individualism (M. Ziółkowski) are not favourable for the increase of social trust. There is a certain hope in the Church of participation, which has an "open" character. It promotes the possibility of influencing the life of community through the intellectual and moral responsibility of individuals. Generation "4R" (Responsibility for Family, Religion, Reason, MaRket), understood as ethos group, has become the chance of Catholicism in the conditions of Polish modernization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach
Bibliografia
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Sic!, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Tester K., O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, Sic!, Warszawa 2003.
 • Beck U., Beck-Gernsheim E., Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Sage Publications, London-Thousand Oaks- New Delhi 2002.
 • Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 • Bourdieu P., Passeron J. C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 2006.
 • Bruce S., Socjologia, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 • Coelho P., Być jak płynąca rzeka. Myśli i impresje 1998-2005, Świat Książki, Warszawa 2006.
 • Eisenstadt S. N., Teza o etyce protestanckiej, [w:] Socjologia religii. Antologia tekstów, Wybór i wprowadzenie Władysław Piwowarski, Nomos, Kraków 1998.
 • Fatyga B., Polska młodzież w okresie przemian, [w:] Wymiary życia społecznego. Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku, Marody M. (red.), Scholar, Warszawa 2002.
 • Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Harrison L. E., Huntington S. P. (red.), Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2002.
 • Grondona H., Kulturowa socjologia rozwoju gospodarczego, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Harrison L. E., Huntington S. P. (red.), Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Hervieu-Leger D., Religia jako pamięć, Nomos, Kraków 1999.
 • Identyfikacja religijna Polaków w latach 1986-2001. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, kwiecień 2001.
 • Inglehart R., Kultura a demokracja, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Harrison L. E., Huntington S. P. (red.), Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Kłoskowska A., Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego, [w:] Bourdieu P., Passeron J. C. (red.), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 2006.
 • Kołakowski L., Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku, PWN, Warszawa 1997.
 • Landes D., Kultura przesądza prawie o wszystkim, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Harrison L. E., Huntington S. P. (red.), Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Leksykon socjologii religii, Libiszowska-Żółtkowska M., Mariański J. (red.), Verbinum, Warszawa 2004.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Scholar, Warszawa 2004.
 • Novak M., Którzy łakną sprawiedliwości..., "Tygodnik powszechny" 2006, nr 31.
 • Protestant Ethic Thesis, [w:] Encyclopedia of Religion and Society, Swatos W. H. (ed.), Altamira Press, Hartford 1998.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, PWN, Warszawa 1995.
 • Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany, GWP, Gdańsk 2003.
 • Społeczne więzi Polaków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, listopad 2005.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydanie nowe, PWN, Warszawa 2005.
 • Szawiel T., Spełniona obietnica? Społeczeństwo obywatelskie w Polsce na przełomie wieków (1995-2001), http://tygodnik.onet.pl/2861(stan na dzień 30.07.2006).
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
 • Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL, Lublin 1993.
 • Weber M., Asceza i duch kapitalizmu, [w:] Szkice z socjologii religii, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002.
 • Woźniak M. G., Czy religia jest jednym ze źródeł kapitału intelektualnego? Wnioski pod adresem ekonomii i gospodarki, [w:] Religia a gospodarka, Partycki S. (red.), TN KUL, Lublin 2005.
 • Wójtowicz A., Osoba i transcendencja. Karola Wojtyły antropologia wiary i Kościoła, Wydawnictwo UW, Wrocław 1993.
 • Wójtowicz A., Współczesna socjologia religii. Założenia, idee, programy, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2004.
 • Załęcki P., Wspólnota religijna jako grupa pierwotna, "Nomos", Kraków 1997.
 • Ziółkowski M., Mentalność i strategie przystosowawcze społeczeństwa polskiego w latach 1988-1998, [w:] Rozumienie zmian społecznych, Hałas E. (red.), TN KUL, Lublin 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.