PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 10 | 66--81
Tytuł artykułu

Aksjologiczne problemy globalizacji w czasach późnej nowoczesności

Autorzy
Warianty tytułu
Axiological Problems of Globalisation in a Period of Late Modernity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmując w artykule zagadnienie aksjologicznych problemów globalizacji autorka na początku swoich rozważań stawia tezę, że zachodzące we współczesnym świecie zmiany gospodarcze (globalizacyjne) i kulturowe zmierzają niejako w przeciwnych kierunkach: mówiąc inaczej odwołują się one do dwóch różnych wyobrażeń na temat rzeczywistości społecznej. Formułowane w głównym nurcie ekonomii przekonania na temat zmian gospodarczych, których celem jest konstytucja rynku światowego odwołują się - zdaniem autorki - do przesądzeń filozoficznej doktryny modernizmu, która stała się fundamentem ideologicznym przemysłowego społeczeństwa nowoczesnego. Obecny stan kultury współczesnej natomiast diagnozuje się jako tzw. późną czy też płynną nowoczesność, w obrębie której formułuje się odmienne światopoglądowe racje konstruowanych współcześnie koncepcji porządku społecznego. Dokonujące się "na naszych oczach" przewartościowanie (polegające na rezygnacji z modernistycznej wizji świata) ujawnia szereg problemów związanych z oceną przemian globalizacyjnych, co z kolei powoduje przyrost krytycznych ocen dotyczących tego procesu. Autorka w artykule omawia niektóre z owych kontrowersyjnych zagadnień. (abstrakt oryginalny)
EN
The author takes into consideration the issue of axiological problems of globalisation and, at the beginning, forms a thesis that economic (globalised) and cultural changes in a modern world are driving at opposite directions: they appeal to two different ideas of social reality. Convictions, formulated in the main stream of economics, about economic changes with the aim of constitution of a world market - by the author - are based on a philosophical doctrine of modernity that has become an ideological base of a modern industrial society. Whereas, current shape of modern culture is diagnosed as so called late or liquid modernity, within which there are formulated some distinctive ideas about world coming from new concepts of social order. Overvaluation (consisting in renunciation of modernistic vision of the world) that takes place nowadays, reveals many problems connected with the evaluation of global transformation, what successively induces an increase of critical assessment of this process. The author discusses some of the above mentioned controversial issues in the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--81
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
  • Attali J., Świat, który nadchodzi, "Europa. Tygodnik idei", "Fakt" 24 listopada 2004.
  • Attali J., O władzy hiperklasy i narodzinach nowego społeczeństwa hierarchicznego, "Europa. Tygodnik idei", "Fakt" 8 grudnia 2004.
  • Cooper R., Państwo ponowoczesne, "Europa. Tygodnik idei", "Fakt" 8 grudnia 2004.
  • Fine B., Social Capital versus Social Theory. Political economy and social science at the turn of the millennium, Routledge, London and New York 2001.
  • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  • Król M., Robert Cooper i nowy sposób myślenia o ładzie światowym, "Europa. Tygodnik idei", "Fakt" 8 grudnia 2004.
  • Pogonowska B., Kapitał społeczny - poszukiwanie więzi społecznych późnej nowoczesności, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, Januszek H. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  • Stiglitz J. E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
  • Zboroń H., Kapitał społeczny jako kategoria socjoekonomiczna, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, Januszek H. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.