PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 10 | 115--127
Tytuł artykułu

Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy

Warianty tytułu
Development Duality as a Factor Strengthening Social Inequality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dualizm gospodarczy opisany, jako współistnienie w gospodarce obszarów wzrostu i stagnacji, jest międzynarodowym zjawiskiem, najczęściej odnoszącym się do grupy tak zwanych państw Trzeciego Świata. Jednak współczesny, przestrzenny dualizm gospodarczy może dotyczyć obszaru Europy w odmiennej od dotychczasowej formie. Różni się on od istniejącego od dawna w Europie dualizmu rozwojowego między dawnymi i nowymi członkami UE. Badania wykazują, iż w gospodarkach opartych na działaniu sieci komputerowej istnieją tendencje do koncentracji przemysłu. Na zaawansowanych technologicznie obszarach, w których ma miejsce standaryzacja części i metod projektowania oraz kompatybilność technologiczna, tworzą skupiska firm oparte na sieci komputerowej. Skutkiem jest tendencja do polaryzacji obszarów wzrostu gospodarczego i stagnacji na większą, niż dotychczas skalę, ze względu na działanie sieci komputerowej. Zatem kraje, w których zachwiana jest równowaga strukturalna między tradycyjnymi i nowoczesnymi dziedzinami wytwarzania, narażone są na znalezienie się w obszarze stagnacji gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Development duality is described as a coexistence of fields of growth and stagnation ones in economy, and it is an international phenomenon the most often connected with a group of so called Third World countries. However, modern territorial economic duality between the old and the new EU members that has existed for years in Europe. The research points out that in the economies based on computer network there exist tendencies to industry concentration. Technological advance connected with standardisation of parts and methods of design and technological compatibility influence creation of clusters of enterprises and is described by the theory of agglomeration. As a result there appears tendency to polarize fields of economic growth and stagnation in bigger scale than before because of the computer network. Hence the countries in which the structural balance between traditional and modern fields of production is disturbed are threatened by moving into field of economic stagnation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 1999.
 • Bolonek R., Selected aspects of cooperation between Poland and Ukraine, [in:] J. Teczke (edit.), Transformation Processes In Poland and Ukraine, Cracow University of Economics, Cracow 2005.
 • Kabaj M., Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie. Elementy prozatrudnieniowej dualnej strategii rozwoju gospodarczego [w:] Glikman P., Kabaj M., Muszkiet T., Ciągłość i transformacja gospodarki, Key Text, Warszawa 1997.
 • Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Lipowski A., Dualizm transformacyjny: przypadek Polski 1990-1998 (Wstęp do problematyki), Working Papers no. 27, PAN, Warszawa 2000.
 • Maier G., Externalities, Growth and Regional Stagnation, Vienna University of Economics, "Working Paper in Growth and Employment in Europe: Sustainability and Competitiveness", Vienna 1999, no. 4.
 • Nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa 2005.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2001.
 • Porter M., Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review" 1998 Nov/December.
 • Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2004, 2005.
 • Trzeci Raport Komisji Europejskiej w sprawie spójności ekonomicznej i społecznej,Cz.1, 2004, http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources//docoffic/official/reports/pdf/cohesion3/cohesion3_part1 _ecosoc_en.pdf.
 • Zielińska-Głębocka A., Analiza produkcyjności polskiego przemysłu. Aspekty metodyczne i empiryczne, "Ekonomista".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.